Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kto i gdzie musi złożyć wniosek?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W ramach dbałości o środowisko oraz efektywność energetyczną wprowadzono system nazywany Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB). Czym jest i jak działa? Sprawdźcie.

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

Każdy właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do ogrzewania budynku. W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni, zarządcy budynku lub właścicielu. Również obiekty usługowe podlegają pod ten obowiązek, wprowadzony zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zaczęła obowiązywać od 2021 roku.

Jakie źródła ciepła muszą być zgłoszone? Każde źródło ciepła

Zgłaszając źródło ciepła, nie tylko informujemy o tym, jakie urządzenia są przez nas używane, ale również dostarczamy informacje na temat adresu nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła (źródło spalania paliw). Centralna ewidencja emisyjności potrzebuje tych informacji, aby móc dokładnie określić, w jakim miejscu i w jakim zakresie dochodzi do emisji zanieczyszczeń.

ewidencja emisyjności budynków

W formularzu deklaracji CEEB są wymienione wszelkie możliwe źródła ciepła, od pieca czy kominka, poprzez instalację fotowoltaiczną, aż po sieć ciepłowniczą. Należy zaznaczyć, które źródła są eksploatowane i w jakim celu – do ogrzewania budynku czy do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Do kiedy trzeba zgłosić źródło ciepła w CEEB?

Zarządcy nieruchomości byli zobligowani dostarczyć deklaracje do końca czerwca 2022 roku, ale tylko wtedy, jeśli ich główne źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 roku. W przypadku źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 obowiązek złożenia deklaracji trzeba wypełnić w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Procedura zgłaszania – jak to zrobić?

Deklarację CEEB należy złożyć na oficjalnym formularzu, który można pobrać z urzędów gmin, miast lub strony internetowej zone.gunb.gov.pl. Formularz musi zawierać następujące informacje:

  • dane osobowe (imię i nazwisko) właściciela czy zarządcy budynku,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła,
  • szczegółowe informacje o źródłach ogrzewania budynków,
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

Przewidziano dwa sposoby na złożenie tej deklaracji:

  • Elektronicznie przez system teleinformatyczny CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (z wymogiem posiadania profilu zaufanego).
  • Tradycyjnie – na papierze, poprzez dostarczenie deklaracji osobiście lub pocztą do odpowiedniego urzędu.

Jak sprawdzić, czy zgłoszenie zostało zaakceptowane?

Status zgłoszenia można bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy wejść na stronę CEEB.gov.pl i wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”.

Konsekwencje braku zgłoszenia

Jeśli nie zgłosisz swojego źródła ciepła do CEEB, możesz zostać ukarany standardową grzywną do 500 zł, a w przypadku postępowania sądowego kara może wzrosnąć do 5000 zł.

emisyjność budynków

Dlaczego taka ewidencja jest potrzebna?

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest postrzegane jako krok w stronę lepszej jakości powietrza w naszym kraju. Dzięki ewidencji emisyjności budynków władze będą miały pełny obraz tego, jakie źródła ciepła są najczęściej wykorzystywane w polskich domach i w których regionach zanieczyszczenie jest największe. To ułatwi im planowanie strategii związanych z ograniczeniem smogu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *