Winda w bloku. Szykuje się rewolucja w przepisach

winda w bloku

W świetle obecnych przepisów winda jest wymagana wtedy, gdy blok ma więcej niż 4 piętra. Wkrótce może się to zmienić. Na nowym prawie skorzystają przede wszystkim lokatorzy.

Zmiana przepisów na tapecie

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury na tapecie pojawił się temat wind w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Resort rozwoju informuje, że rząd pracuje nad nowymi przepisami, które wprowadziłby obowiązek montażu wind już powyżej drugiego piętra w budynkach mieszkalnych, a w przypadku budynków użyteczności publicznej – przy dwóch kondygnacjach. To pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne. Zamontowanie windy w bloku umożliwia bowiem bezproblemowe pokonywanie różnicy poziomów osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Łatwiejszy dostęp do mieszkania

Chęć zmian w przepisach dotyczących montowania wind w blokach jest podyktowana głównie potrzebami osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Dziś dla wielu z nich dostanie się do domu nierzadko jest równoznaczne ze wspinaniem się na Mount Everest. To często tzw. więźniowie czwartego piętra.

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 3 lipca 1980 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. 1980 nr 17 poz. 62), wskazywało, że windy muszą znajdować się tylko w budynkach mieszkalnych wyższych niż 15 metrów.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wskazuje, że windy trzeba zamontować gmachach, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 metra.

Za to rozwiązanie do dziś „płacą” ludzie z ograniczoną mobilnością. Mimo że planowana windowa rewolucja nie poprawi sytuacji osób, którzy mieszkają w starszych blokach, może być przełomem dla tych w nowym budownictwie.

Likwidacja barier architektonicznych

Na windę można dostać dotację z Funduszu Dostępności. W ramach środków z Funduszu prowadzona jest wymiana starych oraz instalacja nowych wind, budowa ramp, podjazdów, podnośników i poręczy.

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się m.in.:

  • szkoły, uczelnie,
  • instytucje kultury, sportu i rekreacji,
  • parki narodowe,
  • placówki oświatowe,
  • placówki służby zdrowia,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Budowa windy w istniejącym bloku

O dobudowanie windy w istniejącym bloku zawsze można się postarać. Jeśli taką wolę wyraża większość lokatorów, sprawę należy formalnie zgłosić do zarządu spółdzielni lub osoby administrującej wspólnotą. Niestety dźwigi osobowe to zwykle spory wydatek. Dobudowa windy bądź rozwiązania takiego jak platformy schodowe to koszt nawet kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych, dlatego inwestycję trzeba dobrze przemyśleć.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *