Wszystko, co trzeba wiedzieć o testamencie własnoręcznym (holograficznym)

testament własnoręczny

Testament holograficzny, znany również jako testament własnoręczny, jest formą dokumentu pozwalającą wyrazić swoją ostatnią wolę bez konieczności wizyty u notariusza. Nie wiążą się z nim opłaty, jednak istnieje większe ryzyko popełnienia błędów mogących zaważyć na wykonaniu postanowień zamieszczonych w akcie ostatniej woli.

Kto może sporządzić testament własnoręczny?

Praktycznie każda osoba, która potrafi pisać, ma możliwość sporządzenia testamentu własnoręcznego. Testator musi być w pełni świadomy swojej decyzji i konsekwencji z nią związanych. Brak wiedzy prawniczej nie jest przeszkodą do sporządzenia testamentu, jednak warto zapoznać się z przykładowymi wzorami aktu ostatniej woli.

Testator nie może działać pod wpływem błędu, podstępu lub groźby. Po udowodnieniu takich okoliczności testament najprawdopodobniej zostanie uznany za nieważny.

Wymogi formalne testamentu własnoręcznego

Aby testament holograficzny był ważny, musi spełnić określone wymogi. Testament musi zostać spisany ręcznie przez testatora i przez niego podpisany. Dobrze będzie, jeśli testament zostanie opatrzony datą. Treść powinna jasno definiować ostatnią wolę testatora, w tym wskazywać spadkobierców i dokładnie charakteryzować, co w spadku przypadnie każdemu z nich.

testament holograficzny

W ramach testamentu własnoręcznego można przekazać wybranej osobie konkretny składnik majątku. Ponadto zgodnie z art. 968 Kodeksu cywilnego spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

Możesz zrezygnować z umieszczenia daty w swoim testamencie, jeśli jej brak nie wywoła wątpliwości w kilku istotnych kwestiach. Nie powinien budzić wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu i nie powinien wywoływać pytań dotyczących treści testamentu. Niestety w przypadku, gdy sporządzono kilka testamentów, pominięcie daty może znacznie utrudnić ustalenie, który z testamentów został spisany najpóźniej.

Gdzie przechowywać testament i jak długo jest ważny?

Testament własnoręczny nie ma odgórnie narzuconego terminu ważności. Powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, na przykład w domowym sejfie albo u notariusza. W kancelarii notarialnej można przechowywać nie tylko testament notarialny, ale także ten sporządzony własnoręcznie w domu.

Testament własnoręczny a testament notarialny

Choć testament holograficzny ma taką samą moc prawną jak testament notarialny, wymaga od testatora samodzielnego sformułowania postanowień dostosowanych do przepisów. To nie dla każdego będzie równie proste.

jak sporządzić testament własnoręczny?

W testamencie własnoręcznym nie można zamieścić zapisów windykacyjnych. Można to zrobić tylko w testamencie notarialnym. Poza tym testament notarialny trudniej podważyć niż własnoręczny. Poza tym testament notarialny na prośbę testatora może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, dzięki czemu bliscy po śmierci spadkodawcy nie powinni mieć problemu z odnalezieniem dokumentu. Notariusz doradzi i zaproponuje rozwiązania, dzięki którym zamierzenia testatora zostaną w pełni zrealizowane.

Decyzja o wyborze formy testamentu zależy od indywidualnych preferencji. Należy jednak mieć świadomość, że błędy w sporządzeniu testamentu holograficznego mogą doprowadzić do jego nieważności.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *