Kiedy możliwe jest zwolnienie od podatku spadkowego?

podatek spadkowy

W polskim systemie prawnym prawo do dziedziczenia jest zazwyczaj związane z koniecznością odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Często spadkobiercy nie są świadomi obowiązku dopełnienia określonych formalności w celu uzyskania zwolnienia od tej daniny publicznej. Obowiązujące przepisy umożliwiają uzyskanie zwolnienia podatkowego, jednak trzeba znać procedury i terminy, aby skorzystać z tego przywileju.

Nabycie spadku a opodatkowanie

Spadkobierca, który zdecyduje się przyjąć przeznaczony mu spadek, będzie zobowiązany do opłacenia podatku od spadków i darowizn (chyba że należy do tzw. grupy zerowej – wówczas może zostać z tego zwolniony). Proces nabycia spadku może zostać zrealizowany albo na mocy samego prawa po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku, albo poprzez złożenie oświadczenia woli o nabyciu spadku przed upływem tego terminu.

Istotne dla ustalenia obowiązków podatkowych są prawomocne postanowienie sądu rejonowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

zwolnienie od podatku spadkowego

Kto może skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego?

Z całkowitego zwolnienia podatkowego mogą skorzystać spadkobiercy z tzw. zerowej grupy podatkowej, którzy spełnią formalności. W skład tej grupy wchodzą m.in. małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Spełnienie kryterium podmiotowego to dopiero początek procesu ubiegania się o zwolnienie podatkowe.

Spadki i darowizny a limitowane zwolnienie od podatku

Od 1 lipca 2023 roku kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn zostały zwiększone w następujący sposób: w I grupie podatkowej do 36.120 zł, w II grupie do 27.090 zł oraz w III grupie do 5.733 zł. Krewni z pierwszej i drugiej grupy podatkowej odczują największy wzrost – odpowiednio o 25.686 zł i 19.212 zł. Natomiast podatnicy z III grupy podatkowej, głównie osoby niebędące krewnymi spadkodawcy, mogą cieszyć ze wzrostu o 425 zł. 

Jak przygotować wniosek o zwolnienie od podatku spadkowego?

Aby rozpocząć procedurę uzyskania zwolnienia, spadkobierca musi zgłosić nabycie spadku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przy użyciu formularza SD-Z2. Formularz jest dostępny w każdym urzędzie skarbowym w Polsce oraz online, jest bezpłatny, a jego wypełnienie nie jest skomplikowane. Formularz SD-Z2 to równocześnie wniosek o zwolnienie podatkowe oraz informacja zawiadamiająca urząd skarbowy o fakcie nabycia praw lub rzeczy po spadkodawcy. Ważne jest, aby spadkobierca dokładnie i prawidłowo wypełnił formularz i dostarczył go do urzędu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia spadku.

kto nie musi płacić podatku spadkowego?

Co się stanie, jeśli nie złożę wniosku na czas?

Niedopełnienie tej formalności we wskazanym terminie doprowadzi do utraty prawa do pełnego zwolnienia podatkowego z podatku od spadków i darowizn. Urzędy skarbowe mają prawo do naliczenia podatku właściwego dla I grupy podatkowej oraz kary za brak informacji o dziedziczeniu. Urząd może zawiadomić spadkobiercę o zaległościach nawet po 5 latach od nabycia spadku.

Zwolnienie od podatku spadkowego to istotna ulga dla wielu spadkobierców, która pozwala na uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych. Aby skorzystać z tej ulgi, warto dokładnie zapoznać się z przewidzianymi przez prawo warunkami i terminami. W przypadku wątpliwości czy niejasności, zawsze zalecane jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *