Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2023?

dofinansowanie PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) został utworzony z myślą o wsparciu osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach ich życia. Zasadniczym celem pomocy jest poprawa ich sytuacji życiowej poprzez różne formy dofinansowań.

Co obejmuje wsparcie finansowe z PFRON-u?

Wsparcie z PFRON-u ma różny wymiar, jednak w każdym aspekcie skupia się na poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Do najczęstszych form wsparcia należą te wymienione poniżej.

Dofinansowanie zakupu sprzętu

Obejmuje to wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz innych niezbędnych środków pomocniczych.

Wsparcie dla asystentów

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia asystenta osobistego, który pomaga im w codziennych czynnościach, takich jak ubieranie, mycie czy gotowanie. Ważnym elementem jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego potrzebę wsparcia oraz spełnienie wymagań przez asystenta, zgodnie z kryteriami PFRON-u.

Inicjatywy gospodarcze

PFRON motywuje osoby z niepełnosprawnościami do aktywności zawodowej, także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Robi to poprzez zaoferowanie im odpowiedniego dofinansowania.

Wsparcie dla pracodawców

Jeżeli pracodawca zatrudnia osobę z niepełnosprawnościami, może liczyć na wsparcie. Tym, którzy są na rencie, również przysługują takie korzyści.

dofinansowanie z PFRON

Inwestycje w mobilność i naukę

Dodatkowe środki z PFRON mogą zostać przeznaczone na:

  • Edukacja i szkolenia: Kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, które zwiększają kompetencje zawodowe osoby z niepełnosprawnościami.
  • Adaptacja przestrzeni: Środki na ten cel pomagają wyeliminować bariery architektoniczne, np. przez montaż podjazdów, wind czy przebudowę.
  • Adaptacje samochodowe: Dostosowanie pojazdów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż ramp lub specjalnych foteli.
  • Technologia na co dzień: Zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, które umożliwia osobom z niepełnosprawnościami lepsze funkcjonowanie na co dzień.

Dofinansowanie z innych źródeł

Ciekawym aspektem wsparcia jest możliwość łączenia dofinansowania z PFRON-u z innymi formami pomocy. To oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowań z MOPS czy PCPR, które oferują wsparcie w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub nawet w wynajmie mieszkania.

na co można przeznaczyć dofinansowanie z PFRON

Wsparcie w adaptacji przestrzeni mieszkalnej

PFRON oferuje również wsparcie w remoncie, budowie lub dostosowaniu mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowe wymagania to:

  • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Przedstawienie dokumentacji dotyczącej planowanego remontu.
  • Okazanie dowodu posiadania mieszkania lub zgody właściciela na remont.

Kwota dofinansowania waha się między 70-80 proc. całkowitych kosztów, ale może osiągnąć nawet 95 proc. w zależności od dostępności środków w Funduszu. Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem, warto zwrócić się do lokalnego urzędu gminy czy specjalistycznego wydziału ds. osób niepełnosprawnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *