Program Aktywny samorząd 2023 – dofinansowanie zakupu skutera inwalidzkiego i nie tylko

aktywny samorząd

Program „Aktywny samorząd” to ważny krok w kierunku zapewnienia wsparcia osobom potrzebujących dodatkowego sprzętu do codziennego funkcjonowania. Na 2023 rok do rozdysponowania w ramach programu przeznaczono 219,68 mln zł.

Co jest celem programu „Aktywny samorząd”?

Głównym celem programu „Aktywny samorząd” jest usunięcie barier i pomoc w uzyskaniu środków na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania na co dzień, potrzebnego osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Może to być zarówno wsparcie w postaci sprzętu do transportu (np. wózka elektrycznego albo skutera inwalidzkiego z napędem elektrycznym), jak i pomoc edukacyjno-zawodowa, np. uzyskanie prawa jazdy, w celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami wkroczenia na rynek pracy.

Uproszczone procedury

Dużym ułatwieniem dla osób chcących skorzystać z programu jest uproszczenie dzięki Systemowi Obsługi Wsparcia (SOW) procedur związanych ze składaniem wniosków. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie formalności możemy załatwić bez wychodzenia z domu.

program aktywny samorząd

Co więcej, dla tych, którzy wolą tradycyjny kontakt, stworzono punkty informacyjne SOW oraz umożliwiono korzystanie z pomocy pracownika Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wojewódzkich oddziałach PFRON-u.

Sposób złożenia wniosku nie wpływa na czas jego rozpatrzenia. Wnioski rozpatrywane są przeważnie w ciągu miesiąca. Mimo to promowane i zalecane jest składanie wniosków przez internet.

Jak wysokie wsparcie można otrzymać?

Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie pod kątem merytorycznym i oceniany w systemie punktowym. Maksymalnie można zdobyć 100 punktów.

Ilość przyznanych środków zależy od liczby zdobytych punktów nadawanych na podstawie kryteriów takich jak stopień niepełnosprawności i termin złożenia wniosku, zatrudnienie czy poszkodowanie wskutek zdarzeń losowych z lat 2022/2023.

Wysokość wsparcia jest bardzo różna i wynosi nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Maksymalne wysokości dofinansowania oraz minimalną wysokość ewentualnego wkładu własnego określono w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2023 roku”.

Przykładowo, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego mogą dostać dofinansowanie nie większe niż 17 600 zł. Chyba że uzyskają specjalną rekomendację od eksperta PFRON-u. Wtedy wysokość dofinansowania zostanie zwiększona do 27 500 zł.

Do kiedy można składać wnioski?

Jeśli zamierzasz skorzystać z programu, to musisz się pospieszyć. Wnioski są przyjmowane do 31 sierpnia 2023 roku.

czym jest program aktywny samorząd

Program „Aktywny samorząd” może przynieść wiele udogodnień dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz znacznym stopniem niepełnosprawności. Proponowana pomoc będzie dla wielu okazją do znalezienia pracy, kontynuowania edukacji i po prostu lepszej adaptacji do codziennych wyzwań.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *