Niepełnosprawność a podróże – o tym warto pamiętać! Prawa podróżnych

podróż a niepełnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością, w tym o ograniczonej sprawności ruchowej, mają takie samo prawo do podróżowania różnymi środkami transportu, jak pozostali obywatele. Samolot, pociąg, autobus czy statek – niezależnie od wybranej formy podróży w każdej z nich masz możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy. Jak mogą wyglądać podróże osób z niepełnosprawnościami? Tłumaczymy!

Od czego zacząć podróż?

Przede wszystkim od podjęcia decyzji, dokąd, czym i na jak długo jedziemy oraz gdzie będziemy nocować. Wyjazd trzeba dopasować do swoich preferencji pod względem pogody, atrakcji i infrastruktury hotelowej. Przed podróżą dobrze jest sprawdzić w internecie miejsce docelowe, bliskość turystycznych rozrywek, przygotować bagaż, ubezpieczyć się i opracować strategię: co chcemy zobaczyć, do jakich okolicznych miejscowości zamierzamy się udać itp. Gdy wszystko jest gotowe – ruszamy w drogę!

To właśnie hotel może okazać się jednym z najważniejszych i najtrudniejszych elementów, które trzeba dostosować do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Pamiętaj, by w każdej podróży potwierdzić dostępność swojego noclegu – mailowo lub telefonicznie. Niezgodność hotelu z opisem może być dla Ciebie podstawą bezpłatnej zmiany miejsca zakwaterowania.

Podróż a niepełnosprawność

Podróż dla osoby z niepełnosprawnością zawsze jest większym wyzwaniem niż dla osoby zdrowej i dotyczy to zarówno niepełnosprawności fizycznej, jak i psychicznej. W praktyce do pasażerów, którym trzeba podczas transportu poświęcić większą uwagę, zaliczają się osoby:

 • mające trudności z chodzeniem,
 • na wózkach inwalidzkich,
 • z upośledzeniem komunikacji (mające problemy z komunikowaniem się, w tym z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • osoby z upośledzeniem funkcji czuciowych bądź upośledzeniem psychicznym / intelektualnym,
 • niedowidzące i niewidome,
 • niedosłyszące i głuche,
 • niskiego wzrostu.

Do osób o ograniczonej możliwości poruszania się nie zalicza się osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.

Podróż samolotem osoby niepełnosprawnej

Jeżeli podróżujesz samolotem i nie jesteś w pełni sprawny, masz prawo do bezpłatnej pomocy. Może ona obejmować wsparcie:

 • w przeniesieniu bagażu,
 • przy wejściu do samolotu i wyjściu z niego,
 • przed odlotem i po przylocie na pokładzie oraz na lotniskach,
 • usługę obsługi naziemnej, jeżeli podróżujesz z psem przewodnikiem.

Gdy podróżujesz w towarzystwie opiekuna, przez cały czas trwania podróży pracownicy linii lotniczych powinni ułatwić mu udzielenie Ci pomocy. Oprócz tego powinni w miarę możliwości zadbać o to, by opiekun siedział na miejscu obok Ciebie.

By uzyskać pomoc dostosowaną do swoich potrzeb, skontaktuj się z liniami lotniczymi, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 48 godzin przed zaplanowanym lotem i powiedz, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz, oraz czy będziesz podróżować z opiekunem. Poinformuj, jeżeli zamierzasz podróżować z psem przewodnikiem. Przedstawiciele linii lotniczych, punktu sprzedaży biletów lub organizatora podróży doradzą w kwestii zagospodarowania wózka inwalidzkiego na czas podróży i w razie potrzeby baterii do tych urządzeń.

Osoby niepełnosprawne i te z ograniczoną sprawnością ruchową wchodzą na pokład samolotu jako pierwsze i opuszczają go jako ostatnie. Mają też prawo do wybrania sobie miejsca, w którym będą mogły odpowiednio spędzić lot, przy czym wybór jest ograniczony wymogami bezpieczeństwa.

Podróż pociągiem

Jako osoba z trudnością w poruszaniu się, masz prawo do otrzymania bezpłatnej pomocy na całym etapie podróży koleją – przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, w pociągu i na dworcu przed rozpoczęciem podróży oraz po jej zakończeniu. Aby uzyskać pomoc najlepiej dostosowaną do potrzeb, skontaktuj się z przewoźnikiem kolejowym, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 48 godzin przed podróżą i wyjaśnij, jakiego rodzaju pomoc będzie potrzebna.

Nikt nie ma prawa odmówić Ci wstępu do pociągu z powodu Twojej niepełnosprawności lub ograniczonej mobilności, chyba że istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa lub przepisy uniemożliwiają przewoźnikowi kolejowemu przewożenie Cię pociągiem.

Podróż statkiem

Masz prawo do bezpłatnej pomocy przy wchodzeniu na pokład statku i schodzeniu z niego, podczas przesiadki, na pokładzie statku i w porcie. Tak jak w pozostałych środkach lokomocji, i w tym przypadku o szczególnych potrzebach w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, pomocy lub o potrzebie wniesienia na pokład sprzętu medycznego należy powiadomić przewoźnika w momencie dokonywania rezerwacji (kupowania biletu). Co prawda, nawet jeśli tego nie zrobisz, przewoźnik i operator terminalu mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Ci wsparcie. Jednak organizacja na pewno będzie sprawniejsza, jeśli o potrzebach poinformujesz ich z wyprzedzeniem.

Gdy wynika to ze względów bezpieczeństwa, infrastruktura portu lub konstrukcja statku, przewoźnik może wymagać, by w czasie podróży towarzyszyła Ci inna osoba. Osoba towarzysząca będzie podróżowała bezpłatnie.

Podróż autobusem lub autokarem

W trakcie podróży autobusem lub autokarem masz prawo do bezpłatnej pomocy, jeśli planujesz dłuższą wycieczkę. Tę definiuje się jako zaplanowaną długość obsługiwanej trasy (a nie długość przejazdu). Musi ona wynieść co najmniej 250 km. Masz prawo do uzyskania pomocy w wyznaczonych terminalach oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu lub autokaru. Poza tym przewoźnik ma obowiązek pozwolić wybranej przez Ciebie osobie podróżować z Tobą nieodpłatnie, jeżeli rozwiązuje to problemy bezpieczeństwa, które w przeciwnym razie uniemożliwiłyby Ci podróżowanie.

Aby uzyskać pomoc najlepiej dostosowaną do potrzeb, skontaktuj się z przewoźnikiem autobusowym, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 36 godzin przed zaplanowanym wyjazdem i wyjaśnij, jakiego rodzaju pomoc będzie Ci potrzebna. Przewoźnik lub kierownik terminalu może poprosić Cię o stawienie się w wyznaczonym punkcie np. co najmniej godzinę przed zaplanowanym odjazdem.

Z odmową ze względu na stan zdrowia zgodnie z prawem możesz spotkać się tylko wtedy, gdy dostępna infrastruktura nie daje Ci gwarancji bezpiecznego przejazdu.

Kiedy osoba z ograniczoną mobilnością musi podróżować z opiekunem?

Co do zasady i niezależnie od formy transportu przyjmuje się, że jeśli osoba z niepełnosprawnością chce podróżować sama, musi samodzielnie korzystać z toalety oraz samodzielnie jeść i aplikować sobie lekarstwa, a także (w przypadku samolotu) potrafić samodzielnie założyć i korzystać z maski tlenowej w razie takiej konieczności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie wykonać nawet jednej z tych czynności, musi podróżować pod opieką drugiej osoby, która ukończyła 16 lat.

Jak wygląda transportowanie wózków inwalidzkich?

Linie lotnicze, kolejowe itp. umożliwiają przewóz wózków inwalidzkich. W przypadku samolotu, jeśli wózek przekracza rozmiary pozwalające na swobodny przejazd na jego pokładzie, musi zostać nadany jako bagaż rejestrowany do luku samolotu. Ta usługa jest bezpłatna. W przypadku wózków elektrycznych trzeba powiadomić obsługę, czy wózek zawiera akumulatory suche, czy wypełnione płynnym elektrolitem. Linie lotnicze nie mogą żądać opłaty za pakowanie takich akumulatorów. Istotna jest również informacja o tym, czy wózek można złożyć.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *