Program Leki 75+. Są plany obniżenia kryterium wieku

leki 75+

Ministerstwo Zdrowia rozważa obniżenie granicy wiekowej dla osób, które mogą otrzymać niektóre leki za darmo. Obecnie, zgodnie z informacją zamieszczoną na rządowej stronie internetowej, z takiej możliwości korzystają osoby mające przynajmniej 75 lat i ubezpieczenie zdrowotne.

Ponad 2 tys. bezpłatnych leków

Na stronie rządu można znaleźć listę ponad 2 tys. produktów, za które nie trzeba płacić. W większości są to specyfiki stosowane w leczeniu chorób związanych z wiekiem podeszłym. Warunkiem otrzymania bezpłatnych leków jest okazanie recepty. W przypadku osób bez numeru PESEL weryfikacja wieku odbywa się na podstawie daty urodzenia.

Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć dostęp do programu Leki 75+

Szef resortu Adam Niedzielski ogłosił, że Ministerstwo Zdrowia rozważa rozszerzenie programu Leki 75+ o grupę pacjentów od 70 roku życia. Według ministra decyzja jeszcze nie została podjęta, jednak resort prowadzi symulacje różnych scenariuszy, w tym także obniżenia granicy wiekowej uprawnienia do darmowych leków. Niedzielski podkreślił, że obniżenie wieku będzie priorytetem, jeżeli znajdzie się na to przestrzeń finansowa. Warto jednak zauważyć, że ten zabieg będzie kosztował aż kilka miliardów złotych.

program Leki 75+

Doświadczenia praktyków potwierdzają, że to nie wiek, ale rodzaj, typ i liczba schorzeń powinny decydować o preferencyjnym dostępie do medykamentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wiek ustalony dla uzyskania uprawnień emerytalnych służy jako wyznacznik momentu, od którego osoba przechodzi w stan postaktywności zawodowej. Z tego powodu uzasadnione wydaje się, aby szczególne uprawnienia do refundowanych leków były dostępne dla całej tej grupy w momencie uzyskania uprawnień emerytalnych.

Ciągły rozwój nauki, w tym badań medycznych, wskazuje na różnorodne ewolucje i mutacje zagrożeń związanych z całościowym pojmowaniem zdrowia, które zachodzą w miarę rozwoju społeczeństwa i cywilizacji. To z kolei potwierdza, że lista refundowanych leków powinna mieć charakter dynamiczny i ewolucyjny. Oznacza to, że konieczne jest zapewnienie dostępności do coraz szerszego spektrum leków umożliwiających skuteczne i optymalne leczenie z pełną dostępnością leków.

Z Ministerstwa Zdrowia do NFZ-u

Od 1 stycznia 2023 roku finansowanie programu „Leki 75+” przeniesiono z Ministerstwa Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Andrzej Troszyński, pełniący obowiązki rzecznika prasowego NFZ, podkreślił, że ta zmiana nie przyniesie nowości dla pacjentów.

Od 2016 roku wykaz leków objętych programem „Leki 75+” został rozszerzony osiem razy, ostatnio w marcu 2021 roku, o 93 pozycje zawierające 25 nowych substancji czynnych. W rejestrze znajdują się leki wydawane pacjentom na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego, przy odpłatności ryczałtowej w wysokości 30 lub 50 proc.

leki 75+

Kryteria dołączania leków do wykazu „Leki 75+” reguluje przepis zawarty w art. 43a ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki?

Podmiotami uprawnionymi do wystawiania recept na bezpłatne leki są obecnie:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny);
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, która ma uprawnienia do wystawiania recept;
  • lekarz specjalista;
  • lekarz geriatra;
  • lekarz szpitalny;
  • pielęgniarka szpitalna, która ma uprawnienia do wystawiania recept;
  • emerytowany lekarz dowolnej specjalizacji (dotyczy wyłącznie siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, a także krewnych lub powinowatych).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *