Waloryzacja składek emerytalnych na koncie w ZUS – ile zyskają emeryci?

ile wynosi waloryzacja emerytur

Składki emerytalne wpłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są corocznie waloryzowane, czyli pomnażane. Zasada jest prosta: im wyższy wskaźnik waloryzacji, tym większe przyszłe świadczenie emerytalne.

Średnie zgromadzone środki emerytalne w ZUS

Według danych udostępnionych przez ZUS na koniec czerwca 2022 roku przeciętna osoba ubezpieczona w ZUS zgromadziła średnio około 106 tys. zł kapitału emerytalnego na koncie, natomiast na subkoncie średnio blisko 29 tys. zł na osobę. Oznacza to, że przeciętny ubezpieczony w ZUS posiada ponad 135 tys. zł kapitału emerytalnego, a osoby urodzone w latach 1958–1965 mają zgromadzone około 360 tys. zł. Zapisane na kontach i subkontach środki po osiągnięciu wieku emerytalnego stanowią podstawę do obliczenia wysokości emerytur. Suma kapitału jest dzielona przez średnią długość życia od momentu przejścia na emeryturę.

Jak działa waloryzacja składek na koncie w ZUS?

Kwoty zgromadzone na koncie i subkoncie w ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego są podstawą do obliczenia wysokości emerytury. Waloryzacja tych środków odbywa się w czerwcu. 

waloryzacja emerytur

W tym roku wskaźnik rocznej waloryzacji składek emerytalnych wynosi 14,4 proc., a środki zgromadzone na subkoncie zostały zwaloryzowane o 9,2 proc. Podlegają one waloryzacji składek zgromadzonych do 31 grudnia 2022 roku, a dopisywane są na konto 1 czerwca 2023 roku.

Jak ustala się wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych?

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne obliczany jest na podstawie inflacji i tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku. Wskaźnik nie może być niższy od inflacji ani ujemny. Służy on do waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 roku do 31 grudnia roku poprzedzającego waloryzację oraz do waloryzacji kapitału początkowego.

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za poprzedni rok ogłaszany jest rocznie w Monitorze Polskim.

Jak działa waloryzacja środków na subkoncie w ZUS?

Waloryzacja środków zgromadzonych na subkoncie zależy od wzrostu PKB w okresie pięciu lat poprzedzających termin waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji subkonta również nie może być ujemny. Mechanizm waloryzacji subkonta okazuje się korzystny w czasach niskiej inflacji i wysokiego wzrostu gospodarczego.

Na subkontach w ZUS przechowywane są kwoty środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych oraz część składek emerytalnych płaconych od maja 2011 roku. Środki na subkoncie są dziedziczone, w przeciwieństwie do pieniędzy z konta podstawowego.

Wskaźnik waloryzacji środków na subkontach jest podawany przez Główny Urząd Statystyczny.

Jak sprawdzić wysokość zgromadzonych środków na emeryturę?

Po waloryzacji ZUS udostępnia online informację o stanie konta ubezpieczonego. Dzięki temu można sprawdzić, ile środków zostało zgromadzonych i ile zostało przypisane w wyniku waloryzacji.

Informacje o wysokości zgromadzonych składek można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych. Aby uzyskać informację o stanie konta na PUE, należy zalogować się do „Panelu ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta” i przejść do „Informacji za 2022 rok” (dane są dostępne zawsze po 1 czerwca!).

emerytura

Osoby, które ukończyły 35 lat, znajdą w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego symulację hipotetycznej emerytury. ZUS prezentuje dwa warianty wyliczeń: pierwszy uwzględnia dalszą pracę do osiągnięcia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi zakłada, że nie pracujemy już więcej i nie odprowadzamy składek. Wcześniej informacja była wysyłana do skrzynek pocztowych, ale obecnie ZUS nie przesyła papierowych listów, chyba że klient o to poprosi.

Różnica między waloryzacją składek a waloryzacją emerytur

Wskaźniki waloryzacji składek emerytalnych i składek na subkontach, które służą do zwiększenia zgromadzonych środków na koncie w ZUS, nie powinny być mylone z wskaźnikiem waloryzacji już wypłacanych emerytur.

Po rozpoczęciu pobierania emerytury Twoje świadczenie też podlega rocznej waloryzacji. Waloryzacja emerytur i rent jest prowadzona w marcu. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur jest zmienny, ponieważ zależy od poziomu inflacji oraz wzrostu płac.

Podsumowując, waloryzacja składek emerytalnych na koncie w ZUS stanowi ważny element budowania przyszłej emerytury. Wyższy wskaźnik waloryzacji oznacza większe korzyści dla przyszłych emerytów. Regularne monitorowanie stanu konta emerytalnego oraz zrozumienie zasad waloryzacji składek pozwala lepiej planować swoją przyszłość finansową.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2024 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 9 lutego poinformowało, że w 2024 roku oficjalny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 112,12 proc. To oznacza, że świadczenia wzrosną średnio o nieco ponad 12 proc. Tak więc, od 1 marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1780,96 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *