Trzynasta emerytura 2024 – na jakie wsparcie możesz liczyć?

trzynasta emerytura po waloryzacji

W roku 2023 wartość trzynastki wzrosła o 250 zł i wyniesie 1588,44 zł brutto. To tyle, co otrzymują emeryci i renciści jako najniższą emeryturę w Polsce od marca 2023. Ile emeryci i renciści dostaną w 2024 roku? Trzynasta emerytura jest wypłacana od 2019 roku.

Podatek dochodowy od trzynastej emerytury

W roku poprzednim Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o niepobieraniu podatku dochodowego od trzynastej emerytury. Gdyby ta tendencja utrzymała się również w tym roku, każdy odbiorca świadczenia otrzymałby na konto 1445,48 zł.

Wszystkie osoby, których świadczenie z 794 zł brutto z tytułu renty lub emerytury po marcowej waloryzacji wzrosło do 900 zł, będą zwolnione z podatku. Pozostali muszą zapłacić podatek dochodowy, jeśli ich dochody roczne przekroczą 30 tys. zł, czyli kwotę wolną od podatku.

Trzynasta emerytura na przestrzeni lat

Zasada przyjęta od początku istnienia trzynastej emerytury mówi, że jej wartość jest równa kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

W ciągu ostatnich lat wysokość trzynastej emerytury przedstawia się następująco:

  • 2019: 1100,00 zł brutto,
  • 2020: 1200,00 zł brutto,
  • 2021: 1250,88 zł brutto,
  • 2022: 1338,44 zł brutto,
  • 2023: 1588,44 zł brutto,
  • 2024: prognozowane kwoty wynoszą od 1769 do 1783 zł brutto.

Każdy emeryt i rencista otrzymuje tę samą kwotę niezależnie od wysokości regularnego świadczenia, czy to emerytury, czy renty.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *