Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze – nowe limity w 2024 roku

ile można dorobić do wcześniejszej emerytury 2023

Zgodnie z regulacjami z 17 grudnia 1998 roku dotyczącymi emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych możliwe jest obniżenie lub zawieszenie wypłacanych świadczeń, jeśli ich odbiorca przekroczy ustalony próg przychodu. Ile ten próg wynosi w 2024 roku? Sprawdźcie.

Emeryt a praca

Emeryci, którzy już osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – mogą zarabiać bez limitów. Wyjątkiem są osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej. Od marca 2024 roku najniższa emerytura wyniesie 1780,96 zł. Jeżeli ich przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, czyli bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą dorabiać niektóre grupy rencistów, w tym inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi i osoby uprawnione do rent rodzinnych po tych, którzy mają prawo do tych świadczeń.

ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarabiać bez ograniczeń.

Jakie są warunki zawieszenia lub zmniejszenia emerytury/renty?

Świadczenie jest redukowane, gdy dochód brutto przekracza 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, zostaje zawieszone, gdy dochód brutto przekroczy 130 proc. wyżej wymienionego średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Wcześniejsza emerytura a limit przychodów

Przykładowo, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 roku wynosi 4987 zł, a 130 proc. to 9261,60 zł. Od 1 września do 30 listopada limity zmieniły się odpowiednio na 4904,10 zł i 9107,50 zł. A jaki limit obowiązuje obecnie?

Do 29 lutego 2024 roku wcześniejszy emeryt lub rencista może dorobić:

  • nie więcej niż 5 035,50 zł/miesiąc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone. Jest to tzw. pierwszy próg – 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zarobki z działalności dodatkowej nie przekraczają tej kwoty, niezmniejszona pozostanie emerytura bądź renta (wyjątek stanowi renta socjalna, która po przekroczeniu pierwszego progu zostaje zawieszona – za ostatni miesiąc);
  • nie więcej niż 9 353,50 zł/miesiąc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zawieszone. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Poinformuj ZUS

Jeżeli przeszłaś / przeszedłeś na wcześniejszą emeryturę i zamierzasz do niej dorabiać, przed podjęciem pracy skonsultuj się z placówką ZUS-u. Dla własnego komfortu psychicznego przedstaw urzędnikowi szacunkowe dochody i omów z nim, jaki będzie ich wpływ na wysokość pobieranej przez Ciebie emerytury.

limity dorabiania do wcześniejszej emerytury

Jeżeli nie poinformujecie ZUS-u o dodatkowych dochodach, a urzędnicy dopatrzą się takiego uchybienia, będziecie musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *