Legitymacja emeryta – do czego uprawnia ten dokument? Sprawdź!

legitymacja emeryta

Każdy Polak po ukończeniu określonego wieku może ulgowo lub nieodpłatnie korzystać z określonych świadczeń. By potwierdzić swoją tożsamość, musi użyć legitymacji emeryta. Jak ją wyrobić i na jakie przywileje może liczyć wówczas stypendysta ZUS-u? Odpowiadamy!

Legitymacja emeryta-rencisty – kiedy można ją otrzymać?

Legitymację rencisty lub emeryta można otrzymać w związku z:

  • nadaniem praw do świadczeń emerytalnych,
  • przyznaniem renty,
  • przyznaniem uprawnień do pobierania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Legitymację wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w 2017 roku zaczął obowiązywać nowy wzór dokumentu. W relacji do poprzedniej wersji zmiany są kosmetyczne i dotyczą szaty graficznej. Wzbogacono ją o alfabet Braille’a. Z uwagi na fakt, że treść legitymacji po zmianie jest identyczna ze starszym wzorcem, ZUS umożliwia, jednak nie wzywa, do wymiany legitymacji na nowe. Wyrobienie legitymacji jest bezpłatne.

Do czego uprawnia legitymacja emeryta?

Trudno jednoznacznie określić katalog benefitów wynikających z korzystania ze świadczeń rentowo-emerytalnych. Legitymacja emeryta uprawnia bowiem do zniżek, których zakres oraz rodzaj mogą różnić się w zależności od miasta czy charakteru przedsiębiorstw: państwowego lub prywatnego.

Za najskuteczniejsze korzyści posiadaczy legitymacji emeryta i rencisty uważa się benefity związane z ochroną zdrowia. Chodzi np. o prawo odliczania od podatku kosztu zakupu przepisanych leków – w przypadku kwoty powyżej 100 zł. Niektóre apteki oferują dodatkowe zniżki na leki dla osób starszych.

Okaziciele legitymacji często mogą liczyć na zwolnienie z części opłat ponoszonych przy rehabilitacji i wypoczynku oraz zwolnienie z opłacania abonamentu RTV po spełnieniu określonych warunków.

Legitymacja emeryta a zniżki komunikacyjne

Posiadanie legitymacji emeryta (rencisty) uprawnia do korzystania z ulg transportowych oferowanych przez przedsiębiorstwa komunikacyjne. Ulgi obowiązujące w autobusach są regulowane ustawowo, a w niektórych gminach dodatkowo zwiększane.

Emeryci podróżujący koleją mogą skorzystać z dwóch przejazdów rocznie tańszych o 37 proc. Dotyczy to operatora PKP i pociągów 2 klasy. PKP Intercity umożliwia także odpłatne wyrobienie tzw. karty seniora, która uprawnia do zakupu biletów z 50-proc. ulgą dla 1 i 2 klasy we wszystkich składach Tanich Linii Kolejowych, pociągach ekspresowych lub InterCity. Podobną ofertę mają PKP Przewozy Regionalne. W ich przypadku emeryci mogą liczyć na 30-proc. ulgę na bilety jednorazowe na przejazdy składami regionalnymi lub o połowę niższą, jeśli zechcą kupić bilety abonamentowe.

Legitymacja emeryta a zniżki na wydarzenia kulturalne

Legitymacja emeryta (rencisty) jest przepustką do ulg przy zakupie biletów wstępu do muzeów państwowych lub prywatnych. Może zdarzyć się nawet, że niektóre wydarzenia kulturalne albo wizyty w określone dni tygodnia zostaną objęte 100-proc. upustem. Wówczas muzeum, galerię sztuki, filharmonię itp. odwiedzimy za darmo. By nie przegapić okazji, warto regularnie sprawdzać aktualności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych ośrodków kultury.

Jak złożyć wniosek o legitymację emeryta (rencisty)?

Wniosek o legitymację można złożyć:

  • osobiście albo przez pełnomocnika w jednostce organizacyjnej ZUS-u (pisemnie lub ustnie do protokołu),
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Pismo jest rozpatrywane przez organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczoną przez Prezesa ZUS-u. Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania postanowienia.

Legitymacja emeryta – gdzie zwrócić się o pomoc?

Jeśli mamy problem z załatwieniem formalności, możemy skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS-u:

  • pod numerem: 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora); konsultanci infolinii ZUS-u są dostępni w dni robocze w godzinach 7–18,
  • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl,
  • przez komunikator Skype na stronie ZUS-u lub pod zus_centrum_obslugi_tel,
  • przez czat na stronie www.zus.pl.

Legitymacja emeryta w wersji elektronicznej – mLegitymacja

W 2023 roku legitymacje emeryta-rencisty są wydawane przez ZUS w formie elektronicznej, dzięki czemu można przechowywać je na urządzeniu mobilnym, korzystając w tym celu z bezpłatnej aplikacji mObywatel (pamiętajmy o jej aktualizacji!). Legitymacja elektroniczna działa tak, jak tradycyjny dokument. Emeryci lub renciści, którzy po 1 stycznia chcą otrzymać legitymację tradycyjną – w formie karty – muszą złożyć wniosek na formularzu ERL. Starsze dokumenty są aktualne zgodnie z nadanym im terminem ważności.

Osobom, które posługiwały się legitymacją w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, automatycznie udostępniono również legitymację w wersji elektronicznej.

Choć legitymacja emeryta – rencisty – nie zapewnia dostępu do stałego i obszernego katalogu ogólnopolskich ulg, warto ją mieć i korzystać z niej tam, gdzie podmioty w jakikolwiek sposób honorują jej okaziciela.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *