300 zł dodatku do emerytury – dla kogo?

dodatek do emerytury

Część emerytów może już składać wnioski o dodatek do świadczenia emerytalnego. Nabór ruszył 1 lipca. To finansowe udogodnienie będzie podlegać waloryzacji. Z dodatkowych pieniędzy mogą skorzystać wyłącznie byli sołtysi. W tym roku ma to kosztować maksymalnie około 74 mln zł. Koszt wzrośnie do ponad 162 mln zł w 2024 i do prawie 233 mln zł w 2032.

Kto może składać wnioski?

Dodatek w wysokości 300 zł jest przeznaczony dla emerytów, którzy w swoim życiu pełnili funkcję sołtysa. Bonus potocznie nazywany jest „300 plus sołtysowego”.

Aby otrzymać dodatek do emerytury, trzeba złożyć wniosek. Wnioski można składać już od 1 lipca, jednak nie do ZUS-u. Za obsługę wniosków o sołtysowe odpowiada Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek trzeba skierować do oddziału regionalnego / placówki terenowej KRUS-u, właściwej ze względu na aktualne miejsce zamieszkania emerytowanego sołtysa.

Dodatek będzie przysługiwał tylko tym osobom, które funkcję sołtysa pełniły przez minimum dwie kadencje – przy czym ciągłość kadencji nie jest wymagana.

dodatek do emerytury

Wniosek o dodatek dla sołtysów – niezbędne dokumenty

Aby złożyć wniosek o sołtysowe, musisz przekazać następujące informacje:

  • imię (lub imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • PESEL – ewentualnie rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres zameldowania;
  • adres korespondencyjny, jeśli różni się od adresu zameldowania;
  • metodę otrzymywania świadczenia (numer konta lub dane do przekazu pocztowego);
  • podpis.

Dwa ważne zaświadczenia

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że nie byliśmy skazani za przestępstwo, także przestępstwo skarbowe, związane z pełnieniem funkcji sołtysa, i zaświadczenie od włodarza gminy (wójta) potwierdzające, gdzie i kiedy pełniliśmy funkcję sołtysa.

300 plus sołtysowego

Jeżeli takiego dokumentu nie dostaniemy nie z własnej winy, możliwe jest złożenie pisemnego zaświadczenia. Zaświadczenie musi być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Ile czasu KRUS ma na zweryfikowanie wniosku?

KRUS na zweryfikowanie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej ma do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, ale świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie. Sołtysowe za okres od dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji zostanie wypłacone w terminie, który wskaże decyzja o jego przyznaniu. Kolejne wypłaty popłyną do emerytowanych sołtysów do 15 dnia każdego miesiąca.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *