O co sąd zapyta na sprawie spadkowej?

sprawa spadkowa

Dbałość o szczegóły i rozumienie procedur są fundamentalne w przypadku spraw spadkowych, ponieważ takie procesy bywają skomplikowane i stresujące. Dlatego, by uniknąć dodatkowego stresu, warto dowiedzieć się, o co sąd może zapytać na sprawie spadkowej. Zorganizowanie odpowiedzi z góry pozwoli nam poczuć się pewnie i spokojnie.

Obecność i reprezentacja w sądzie

Na sprawie spadkowej konieczna jest obecność co najmniej jednego spadkobiercy – ustawowego lub testamentowego. Jest to niezbędne dla odebrania zapewnienia spadkowego przez sąd. Warto podkreślić, że zapewnienie nie może zostać złożone przez pełnomocnika. Jeżeli jednak osoba zainteresowana wie, że nie będzie mogła osobiście stawić się w sądzie, może wcześniej złożyć wniosek o rozprawę online.

Przebieg rozprawy

Rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, po czym uczestnicy udają się na salę rozpraw. Następnie sąd sprawdza obecność. Jeśli przynajmniej jeden uczestnik postępowania jest obecny, sąd przystępuje do odebrania zapewnienia spadkowego. Zapewnienie to obejmuje szereg pytań dotyczących spadkodawcy i spadkobierców, a wzór zapewnienia nie jest ściśle określony. Mimo to istnieje zestaw pytań, które sąd musi zadać.

o co sąd zapyta na sprawie spadkowej?

Kluczowe pytania zapewnienia spadkowego

Podczas rozprawy sąd zada pytania dotyczące spadkodawcy, takie jak: data śmierci, to, czy został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, czy toczyły się sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ostatnie miejsce zamieszkania (dla ustalenia jurysdykcji), informacje o ewentualnym innym testamencie, stan cywilny, informacje o dzieciach oraz rodzinie spadkodawcy.

Jeżeli spadkobierca nie zna odpowiedzi lub sąd ma co do nich wątpliwości, będzie dążył do odebrania zapewnienia od innego uczestnika postępowania. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, sąd zarządzi ogłoszenie w prasie, gminie i budynku sądu.

Jeżeli, uczestnik postępowania celowo zatai przed sądem fakt pozostawienia przez spadkodawcę testamentu, musi liczyć się z tym, że w konsekwencji postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku może stać się nieważne (o ile zostanie przeprowadzone postępowanie sądowe w zakresie nieważności).

Koszty i pomoc prawna

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku wiąże się z opłatą sądową w wysokości 100 zł oraz dodatkową opłatą za wpis do rejestru spadkowego wynoszącą 5 zł.

W sprawie o dział spadku należy wnieść opłatę stałą od wniosku o dział spadku w wysokości 500 zł, chyba że wniosek o podział jest zgodny – wówczas opłata wyniesie 300 zł. W przypadku, gdy dział spadku wiąże się ze zniesieniem współwłasności, opłata wzrasta odpowiednio do 1000 zł lub 600 zł. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika, do opłat należy doliczyć 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi oraz wynagrodzenie uzgodnione z adwokatem.

pytania sądu na sprawie spadkowej

Podsumowanie

Podejmując się przygotowań do sprawy spadkowej, zrozumienie procedur i przygotowanie są kluczowe dla uniknięcia niepotrzebnego stresu i komplikacji. Znajomość pytań sądu i odpowiedzi na nie jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu rozprawy. W sprawach, gdzie istnieje ryzyko komplikacji, takich jak spory dotyczące testamentu czy kręgu osób dziedziczących, korzystanie z pomocy prawnej jest wysoce zalecane.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *