ile może zabrać komornik

Ile komornik może zabrać z pensji, emerytury, renty? Nowe limity

Zwlekanie z opłaceniem należności zwykle kończy się wizytą komornika. Może on na poczet długu zająć wyłącznie część naszych dochodów. Ile w 2023 roku wynoszą kwoty wolne od zajęcia komorniczego? Tłumaczymy!

Tyle w 2023 roku może zabrać komornik

Przy egzekwowaniu długu z emerytur obowiązują dwa limity potrąceń: maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, którą stanowi określony procent wartości świadczenia brutto, i kwota wolna od potrąceń – czyli pieniądze, które muszą ci zostać.

Komornik nie może zabrać rencistom i emerytom więcej niż 25 proc. ich minimalnego świadczenia brutto. Z uwagi na fakt, że w tym roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i socjalna wzrosły z 1338,44 zł do 1588,44 zł kwota wolna od zajęcia w przypadku prowadzenia egzekucji wyniesie:

  • 1003,83 zł od stycznia do marca,
  • 1191,33 zł od marca do grudnia.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi w tym roku:

  • 752,87 zł od stycznia do marca,
  • 893,5 zł – pozostała część roku.

Kiedy komornik nie może przeprowadzić egzekucji?

Komornik będzie zmuszony odstąpić od czynności, jeśli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i innych należności z tytułu podatku dochodowego suma świadczenia będzie niższa niż kwota wolna od potrąceń.

Ile komornik może zabrać nam z pensji w 2023 roku?

Z tytułu umowy o pracę komornik może zająć nadwyżkę równowartości minimalnego wynagrodzenia. W tym roku wzrośnie ono dwukrotnie:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca – dla minimalnych zarobków na umowie o pracę – 3490 zł brutto; komornik może zająć nadwyżkę pozostałą po odliczeniu kwoty netto (większość osób będzie miała do dyspozycji około 2700 zł miesięcznie), ale maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia,
  • od 1 lipca do 31 grudnia – dla zarobków w wysokości 3600 zł brutto; komornik może zająć nadwyżkę, jaka zostanie pod odliczeniu kwoty netto (większość osób będzie miała do dyspozycji około 2800 zł miesięcznie), ale maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia

Uwaga! Dłużnikom alimentacyjnym komornik może zabrać 60 proc. wynagrodzenia.

Komornik nie może dokonać potrąceń z trzynastej i czternastej emerytury. Dłużnicy mogą samodzielnie wykorzystać dodatkowe świadczenia na uregulowanie należności.

Zostaw komentarz