Czym jest testament wzajemny?

testament wzajemny

Testament wzajemny to specyficzna forma dokumentu spadkowego, umożliwiająca małżonkom wzajemne uregulowanie kwestii dziedziczenia. Na czym polega jego istota i z jakimi korzyściami wiąże się ten rodzaj testamentu?

Jak sporządzić testament wzajemny?

Testament wzajemny to forma testamentowa, w której małżonkowie w ramach osobnych deklaracji wskazują siebie jako głównych spadkobierców. Kiedy jedno z nich umrze, drugie odziedziczy jego majątek.

Testament wzajemny powinien być własnoręcznie spisany zarówno przez męża, jak i żonę. Dokument musi być czytelny, zawierać podpis złożony z imienia (imion) i nazwiska spadkodawcy oraz najlepiej, aby był datowany. Nie ma jednolitego wzoru testamentu. Akt ostatniej woli musi odzwierciedlać nieprzymuszoną wolę spadkodawcy.

Testament wzajemny a testament wspólny

Testament wzajemny nie jest tym samym co testament wspólny. Testament wspólny to dokument, który zawiera wskazania obu małżonków. Taki testament zgodnie z polskim prawem jest nieważny. Testament wzajemny w odróżnieniu od wspólnego składa się z dwóch odrębnych dokumentów. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w polskim porządku prawnym.

testament wspólny a testament wzajemny

Testament wzajemny a testament krzyżowy

Testament krzyżowy to forma testamentu wzajemnego, w której małżonkowie wyznaczają siebie nawzajem jako spadkobierców, ale wskazują też dodatkowe osoby, które mają dziedziczyć po nich, jeśli obydwoje umrą.

Testament wzajemny małżonków a dziedziczenie przez dzieci

W przypadku testamentu wzajemnego po śmierci jednego z małżonków drugi małżonek staje się głównym spadkobiercą, a dzieci dziedziczą dopiero po śmierci drugiego małżonka.

Dla par bez dzieci testament wzajemny może stanowić skuteczną ochronę majątku przed ewentualnymi roszczeniami rodziny.

Ile kosztuje sporządzenie testamentu?

Koszt sporządzenia testamentu u notariusza musi być zgodny z treścią Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 3 stycznia 2018 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Sporządzenie testamentu w standardowym trybie kosztuje maksymalnie 50 zł plus VAT w wysokości 23 proc.

Kiedy sąd może zakwestionować testament wzajemny?

Sąd zbada, czy testament został poprawnie sporządzony i czy odpowiada on prawdziwej woli spadkodawcy. Testament może zostać unieważniony tylko w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 945. Kodeksu cywilnego testament może zostać unieważniony, gdy zajdzie przynajmniej jedna z trzech sytuacji: po pierwsze, gdy został on sporządzony w stanie uniemożliwiającym świadome i swobodne podjęcie decyzji; po drugie, jeśli spadkodawca spisał go pod wpływem błędu, który mógł skłonić go do napisania innej treści niż w przypadku, gdyby był stuprocentowo pewny sytuacji, oraz po trzecie – jeśli testament powstał wskutek groźby.

formalności związane z testamentem wzajemnym

Oczywiście każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, niemniej testament wzajemny to dla wielu par niezastąpione narzędzie pozwalające zadbać o swoje interesy. Dzięki sporządzeniu testamentu wzajemnego można uniknąć wielu nieporozumień i komplikacji w przyszłości. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *