W jaki sposób jest obliczana renta?

sposób obliczania renty

Renta jest ważnym elementem wsparcia finansowego dla osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie pracować. O jej wysokości decyduje szereg czynników. Sprawdź, w jaki sposób jest obliczana renta. 

Jak ustalana jest wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

Do ustalenia wysokości Twojej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, składniki są sumowane w następujący sposób:

  • 24 proc. kwoty bazowej.
  • Po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, uwzględniając pełne miesiące.
  • Po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, uwzględniając pełne miesiące.
  • Dodatkowo, po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (uwzględniając okresy składkowe i nieskładkowe), liczonych od dnia złożenia wniosku o rentę do osiągnięcia wieku 60 lat. Nazywamy to stażem hipotetycznym.
obliczanie renty

Jak obliczana jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jakie są zasady obliczania renty szkoleniowej?

Wysokość renty szkoleniowej nie jest zależna od stażu ubezpieczenia i równa jest 75 proc. podstawy jej wymiaru. Istotne jest, że renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przykłady obliczania renty

Przykład 1: Pani Marzena zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w maju 2018 roku. Miała 3 lata opieki nad dzieckiem (nieskładkowe) i 26 lat pracy (składkowe). Orzecznik uznał ją za częściowo niezdolną do pracy. Spełniała warunki do przyznania renty. Do obliczeń przyjęto kwotę bazową 3731,13 zł. Ostateczna wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosła dla niej 2402,54 zł.

Przykład 2: Pan Krzysztof złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy 25 kwietnia 2018. Miał 4 lata nauki (nieskładkowe) i 20 lat pracy (składkowe). Uznano go za całkowicie niezdolnego do pracy. Do obliczeń przyjęto kwotę bazową 3731,13 zł. Ostateczna suma wyniosła 2312,38 zł.

Dowiedz się, kto może skorzystać z przeliczenia renty.

Ważne uwagi dotyczące wysokości renty

Jeśli Twoja renta jest niższa od minimalnej kwoty renty, zostanie ona podwyższona do tej kwoty. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy nie można ustalić podstawy wymiaru świadczenia.

jak jest obliczana renta?

Istnieją jednak pewne ograniczenia w ustalaniu wysokości renty:

  • Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty nie może przekroczyć 250 proc.
  • Wysokość renty nie może być większa niż obliczona podstawa wymiaru.

Ważne: Ograniczenie do 100 proc. podstawy wymiaru nie dotyczy rent ustalonych w najniższej kwocie. W przypadku, gdy wyliczona podstawa wymiaru renty jest niższa niż kwota najniższej renty, świadczenie zostanie ograniczone do minimalnej kwoty.

Sprawdź, jak podjęcie pracy wpływa na rentę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *