Dlaczego warto korzystać z funduszy inwestycyjnych – zainwestuj i zyskaj

fundusze inwestycyjne

By zabezpieczyć finanse przed utratą wartości, dobrze jest skorzystać z funduszu inwestycyjnego. To sposób, który pozwoli zadbać o kapitał mimo braku specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Sprawdź, dlaczego warto inwestować w fundusze!

Czym są fundusze inwestycyjne?

Wysoka inflacja nie sprzyja bezproduktywnemu trzymaniu aktywów. Choć w ostatnim czasie oprocentowanie lokat jest przyjaźniejsze dla klienta, dla niektórych wzrost kapitału na poziomie 8 proc. nadal jest niewystarczający. By zarobić więcej, warto rozważyć inwestycję w fundusz.

Fundusz inwestycyjny to rodzaj rachunku, na który możesz wpłacić oszczędności. Zgromadzonymi aktywami zarządzają eksperci, których zadaniem jest pomnożenie kapitału. Osoby zarządzające funduszem muszą być świetnie przygotowanie do swojej roli, czyli mieć dużą wiedzą teoretyczną popartą długoletnią praktyką. W zależności od celu funduszu i przyjętej polityki ich praca może koncentrować się na inwestowaniu w nieruchomości, akcje bądź obligacje, waluty, a nawet surowce. Korzystanie z dogłębnych analiz rynkowych pozwalających rozsądniej zarządzać kapitałem zwykle wiąże się z dodatkową opłatnością roczną na poziomie od 0,5 do 3 proc. W zależności od wyboru i potrzeb możesz inwestować pieniądze w fundusze dłużne bądź instrumenty funduszy akcyjnych czy fundusze gotówkowe.

W zależności od przyjętego kryterium podyktowanego zawartością portfela fundusze dzielą się na:

 • pieniężne,
 • dłużne,
 • mieszane,
 • akcji.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i ich klienci

Działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oferują szeroki katalog produktów bankowych. Różnią się one m.in. progiem wejścia, poziomem przewidywanego ryzyka i zasięgiem geograficznym. Dzięki szerokiemu spektrum ofertowemu inwestor jest w stanie znaleźć produkt dostosowany pod względem apetytu na ryzyko i oczekiwanej stopy zwrotu. Fundusze, starając się być maksymalnie przyjazne wobec klienta, często przewidują niski próg wejścia (na poziomie 50, 100 czy 1000 zł) i nie wymagają regularnych wpłat.

FIO, SFIO i FIZ – co oznaczają?

W klasyfikacji funduszy uczestnictwa oprócz podziału zgodnie z zawartością portfela obowiązuje podział na:

 • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
 • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
 • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

SFIO i FIZ mają skomplikowaną konstrukcję i politykę inwestycyjną, dlatego są adresowane zwłaszcza do doświadczonych nakładców. Jeśli są to fundusze niepubliczne, mają one zwykle wysoki próg wejścia (nawet 40 tys. euro minimum) i mogą być oferowane maksymalnie 149 nabywcom. Publiczne fundusze zamknięte są przedmiotem obrotu giełdowego dostępnym dla każdego zainteresowanego, jednak ich płynność jest niska. Na zasadach podobnych do FIZ-ów funkcjonują specjalistyczne fundusze otwarte.

Początkujący i średniozaawansowani inwestorzy powinni skupić się na ofercie funduszy otwartych, które funkcjonują na najprostszych zasadach i są najbezpieczniejsze. Dzięki temu, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy i dużych nakładów są osiągalne dla szerokiego grona odbiorców.

Fundusze inwestycyjne są poddawane kontrolom Komisji Nadzoru Finansowego, dzięki czemu masz pewność względnego bezpieczeństwa w zarządzaniu kapitałem i masz możliwość uzyskania certyfikatów inwestycyjnych.

Jak zainwestować w fundusz?

Tytułem prawnym zezwalającym na udział w aktywach funduszu są certyfikaty inwestycyjne (w FIZ) lub jednostki uczestnictwa (w przypadku FIO oraz SFIO). Jednostkami funduszy inwestycyjnych można handlować tylko na rynku pierwotnym, w przeciwieństwie np. do papierów wartościowych. Nabytku jednostek uczestnictwa nie można odstąpić lub darować, aczkolwiek można je odziedziczyć, gdyż rozszerzają masę spadkową.

Jednostki uczestnictwa funduszu podlegają regularnej wycenie – często prowadzonej codziennie. Opłacalna inwestycja opiera się na handlu nimi poprzez bezpośrednie bądź pośrednie (za sprawą przedstawiciela) zawieranie transakcji. Współcześnie transakcje, zamiast w placówkach usługodawców, zwykle prowadzone są w przestrzeni online.

Certyfikat można nabyć podczas emisji dokonywanej przez fundusz na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inwestując w fundusz, kieruj się kilkoma zasadami:

Sprawdź oferenta

Zanim powierzysz komuś swoje oszczędności, upewnij się, że produkt inwestycyjny spełnia Twoje oczekiwania pod względem poziomu ryzyka. Spotkaj się z doświadczonym doradcą finansowym, który wytłumaczy Ci, jaką strategię powinieneś obrać. Dobrze jest, gdy w swojej analizie, uwzględni on praktyczne doświadczenia w zakresie obsługi klientów.

Sprawdź niezależność dystrybutora. Od tego zależy, czy fundusz to opcja dobrana pod klienta, czy tylko korporacyjne narzędzie służące do osiągnięcia ogromnych zysków w krótkim czasie.

Dobrze określ horyzont czasowy

Im horyzont czasowy jest dłuższy, tym większe bezpieczeństwo Ci gwarantuje. Nawet początkowo nietrafiona inwestycja w kolejnych miesiącach być może zacznie odrabiać straty. To aspekt szczególnie istotny, gdy aktywa lokujesz na rynku akcji cechującym się cyklicznością. Mądre inwestowanie opiera się na zasadzie „Kup tanio, sprzedaj drogo”. Pamiętaj, że rynkowe spadki nie zawsze są powodem do zmartwień. Okresowa bessa niekiedy tworzy okazje do intratnych zakupów.

Powściągnij emocje

Inwestor musi być przygotowany na różne sytuacje. Choć łatwo ulegamy emocjom, w zarządzaniu kapitałem liczy się przede wszystkim chłodna ekonomiczna analiza. Należy na bieżąco śledzić rynek oraz kupować i sprzedawać instrumenty finansowe. Stagnacja to zwykle zły doradca.

Dywersyfikuj

Ulokowanie wszystkich oszczędności w jednym funduszu to niechybna droga do porażki. W rynek wpisana jest nieprzewidywalność, a korzystne warunki dla inwestorów przeważnie pojawiają się punktowo, a nie globalnie. Ekspozycja całego kapitału na jednym funduszu uniemożliwi być może rentowniejszy angaż na innym. Zadbanie o portfel z kilkoma klasami aktywów: pieniężnymi, akcji czy surowcowymi, pozwoli nam wyjść z opresji obronną ręką. Dzięki szerokiemu katalogowi ofert obecnie nawet przy ograniczonych zasobach zbudowanie zróżnicowanego portfela jest możliwe.

Który rodzaj funduszu wybrać?

Na portfel inwestycyjny funduszy otwartych składają się głównie aktywa pozwalające na ich łatwe upłynnienie.

 • Fundusze pieniężne są skupione na papierach rynku finansowego; mają ograniczone ryzyko i zysk,
 • Fundusze dłużne inwestują głównie w obligacje; cechują się nieco większym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem niż pieniężne,
 • Fundusze mieszane inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, jednak wiążą się z ryzykiem większym niż dłużne,
 • Fundusze akcji z dominacją akcji w portfelu; przekładające się na najwyższy oczekiwany zysk, ale też największe ryzyko, przeznaczone dla agresywnych inwestorów.

Choć akcje giełdowe podlegają sporym wahaniom cenowym, w długim terminie przynoszą o wiele bardziej satysfakcjonujące stopy zwrotu niż pozostałe typy funduszy. Mogą wziąć je pod uwagę zwłaszcza osoby chcące oszczędzać w długoletniej perspektywie, np. z myślą o emeryturze. W tego typu sytuacjach sprawdzają się też fundusze mieszane lokujące kapitał zarówno w akcjach, jak i obligacjach.

Z funduszy obligacyjnych powinniśmy korzystać wówczas, gdy bardziej niż duży zysk liczy się dla nas ochrona kapitału. Jeśli pieniądze możesz „zamrozić” jedynie na krótki czas (nie więcej niż 2 lata), zainteresuj się funduszami dłużnymi krótkoterminowymi. Niestety zarobkowy potencjał lokacji środków w instrumentach dłużnych o krótkim terminie do wykupu jest tylko nieznacznie większy niż lokat terminowych.

W fundusze można inwestować również w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Główną zaletą tej opcji jest zwolnienie z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Wybór rodzaju funduszu inwestycyjnego dopasowanego do naszych potrzeb to połowa sukcesu. By zainwestować rozsądnie, należy przeanalizować i porównać ze sobą działania instytucji w historycznych okresach hossy i bessy. Pamiętaj jednak, że dobre rezultaty z przeszłości nie gwarantują bezpieczeństwa w każdym okresie. Dlatego, zanim zdeponujesz aktywa, musisz skalkulować ryzyko. Na drugą część finansowego eldorado składa się menager, który będzie potrafił sprawnie zarządzać kapitałem.

Rola inwestora w funduszach inwestycyjnych ma zarówno blaski, jak i cienie. Bierz pod uwagę, jak długiego horyzontu czasowego dotyczy inwestycja, i pamiętaj, że większy zysk zazwyczaj jest poprzedzony większym ryzykiem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *