Praca a renta – o czym trzeba pamiętać?

renta a praca

Praca jest istotnym aspektem życia każdego człowieka. W przypadku osób z niepełnosprawnością, oprócz tego, że jest źródłem dochodu, to także świetna terapia. Co więcej, wbrew stereotypom, osoby pobierające rentę mogą podjąć pracę i jednocześnie zachować prawo do świadczeń socjalnych, jeśli zmieszczą się w limitach.

Orzeczenie o niepełnosprawności a warunki pracy

Kodeks pracy pozwala na zatrudnienie osoby mającej prawo do renty z powodu niezdolności do pracy. Pracownicy niepełnosprawni, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej, korzystają z dodatkowych uprawnień i przywilejów. Dotyczą one m.in. czasu pracy, przerw na gimnastykę, ekstra dni urlopowych oraz możliwości okresowego zwolnienia z pracy przy zachowaniu wynagrodzenia.

Osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności pracują maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, natomiast te z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności – do 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu. Niepełnosprawni nie mogą pracować w nocy oraz w nadgodzinach, z wyjątkami dotyczącymi pilnowania mienia lub sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający badania lub opiekujący się daną osobą wyrazi na to zgodę.

Dodatkowo pracownikom niepełnosprawnym przysługuje 15-minutowa przerwa na gimnastykę lub odpoczynek, wliczana do czasu pracy. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają też prawo do 10 dodatkowych dni urlopu rocznie po roku pracy od momentu uzyskania statusu niepełnosprawnego. Jednak nie korzystają z niego ci, którzy mają już prawo do ponad 26 dni urlopu lub dodatkowego urlopu na mocy innych przepisów.

W końcu pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać do 21 dni roboczych zwolnienia w roku w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub innych niezbędnych zabiegach medycznych, jeśli nie mogą one zostać przeprowadzone poza godzinami pracy.

Renta a zakończenie pracy

Oprócz kontynuowania pracy po uzyskaniu renty, strony mogą zdecydować o zakończeniu zatrudnienia. Istnieją różne sposoby na rozwiązanie umowy o pracę: za wzajemnym porozumieniem zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 k.p., poprzez wypowiedzenie zgodnie z art. 30 pkt 2 k.p. lub na mocy art. 53 Kodeksu pracy, który pozwala pracodawcy na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w określonych przypadkach niezdolności do pracy pracownika. Dodatkowo, pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop według art. 171 § 1 Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy: pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Pierwszy krok: Tworzenie profesjonalnego CV

Przed rozpoczęciem poszukiwań warto zastanowić się, jakie umiejętności posiadamy i co możemy zaoferować potencjalnym pracodawcom. Ukończone szkoły, zdobyte dyplomy czy kursy stanowią solidną podstawę do stworzenia CV. Nie zapominaj o umiejętnościach miękkich – to one często decydują o tym, jak dogadujemy się z zespołem i jak organizujemy swoje zadania.

czy można pracować na rencie?

Poszukiwanie pracy w erze cyfrowej

Dzięki internetowi mamy dostęp do mnóstwa ofert pracy na portalach takich jak Pracuj.pl czy Indeed.pl. Ale warto również zwrócić uwagę na zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej (ZAZ-y), fundacje czy agencje pośrednictwa pracy specjalizujące się w wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Sprawdzenie opinii o przyszłym pracodawcy na stronie Gowork.pl może być cennym narzędziem w rekrutacji.

Rynek otwarty czy zakład pracy chronionej?

Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Coraz więcej firm docenia różnorodność i nie poddaje się stereotypom. Wysokie kwalifikacje to klucz do odważniejszego poszukiwania pracy na rynku otwartym. Zakład pracy chronionej to specjalnie przystosowane przedsiębiorstwo ze statusem prawnym, które umożliwia zatrudnienie ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Firmy dążące do uzyskania tego statusu robią to głównie z chęci aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, generowania przychodów, korzystania z ulg podatkowych oraz zdobycia dofinansowań rządowych.

Sprawdź, czym jest prewencja rentowa ZUS?

Wynagrodzenie a prawo do renty

We wrześniu, październiku i listopadzie 2023 roku obowiązują nowe limity przychodów dla emerytów i rencistów dorabiających do swoich świadczeń. Jeśli w tym okresie ich miesięczne przychody przekroczą kwotę 4904,10 zł, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 roku, ich emerytura lub renta zostanie obniżona. Natomiast gdy miesięczne przychody przekroczą 9107,50 zł, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zawieszone.

Korzyści dla pracodawców z zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą sporo zyskać. Mogą liczyć na zwolnienie z obowiązkowych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), i uzyskanie zwrotu kosztów dostosowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego, w tym adaptacji pomieszczeń czy zakupu odpowiednich urządzeń.

praca na rencie

Ponadto mogą otrzymać miesięczne dofinansowania z PFRON do pensji pracownika niepełnosprawnego, zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniem asystentów dla pracowników niepełnosprawnych oraz wsparcia w zakresie wyposażenia specjalistycznego stanowiska pracy.

Sprawdź też, kto może skorzystać z przeliczenia renty?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *