Nowe limity dorabiania do rent 2024

limity dorabiania do rent

Zmieniły się limity dorabiania do niektórych świadczeń emerytalno-rentowych. Po ich przekroczeniu Twoja renta może zostać zmniejszona bądź możesz stracić do niej prawo. Limity obowiązują od 1 grudnia 2023 roku do końca lutego 2024 roku.

Aktualne limity dorabiania do rent

W ostatnim kwartale minionego roku odnotowano wzrost średniego wynagrodzenia w naszym kraju. Osiągnęło ono poziom 7.194,95 zł. W związku z tym osoby pobierające emerytury lub renty powinny zwrócić uwagę na nowe limity.

Jeśli ich miesięczne przychody przekroczą 5.035,50 zł brutto, czyli 70 proc. średniej krajowej, mogą spodziewać się obniżenia swoich świadczeń. Natomiast zarobki przewyższające 9.353,50 zł brutto, co stanowi 130 proc. średniej płacy, mogą skutkować ich zawieszeniem.

dorabianie do rent

Konsekwencje przekroczenia progów granicznych

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia to dwa główne ryzyka związane z przekroczeniem tych progów. Przekroczenie tzw. progów granicznych może skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości otrzymywanego świadczenia.

Jak to działa w praktyce?

W zależności od rodzaju otrzymywanej renty czy emerytury limit możliwego pomniejszenia wynosi: 794,35 zł dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, 595,80 zł dla częściowo niezdolnych oraz 675,24 zł dla osób pobierających rentę rodzinną.

Jeśli rencista osiągnie przychód wynoszący ponad 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130 proc., ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie. W przypadku przekroczenia przychodu 130 proc. tego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zawieszone.

limity dorabiania do rent

Kogo nie obejmują limity?

Nie wszystkie grupy emerytów i rencistów muszą przestrzegać progów granicznych dotyczących dorabiania. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych restrykcji. To samo dotyczy osób uprawnionych do emerytury, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i wybierają rentę rodzinną jako korzystniejsze świadczenie. Również nie ma ograniczeń dla tych, którzy dorabiają do emerytury częściowej, renty związanej z byciem inwalidą wojennym lub wojskowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *