Kiedy zapłacisz podatek od pożyczki? To trzeba wiedzieć

Podatek od pożyczki dla seniora

Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania należy podjąć odpowiedzialnie. To oznacza, że senior jeszcze przed pożyczeniem pieniędzy bądź rzeczy powinien wiedzieć, z jak wysokimi kosztami się to wiąże. Jednym z obciążeń jest podatek od umowy pożyczki. Czy każdy powinien go zapłacić?

Czym jest podatek od pożyczki?

Podatek od pożyczki to zobowiązanie pieniężne, które powstaje w momencie zawarcia umowy pożyczki – niezależnie od tego, czy pożyczamy pieniądze, czy rzeczy oznaczone co do gatunku.

Ile wynosi podatek od pożyczki?

Wysokość podatku od pożyczki reguluje „Ustawa z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych” (PCC). To 0,5% wartości przedmiotu lub pożyczonej kwoty.

Kiedy senior nie musi płacić podatku od pożyczki?

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci pożyczkobiorca. Mimo to nie zawsze będzie on zobowiązany do pokrycia daniny. Zwolnieniu z opodatkowania pożyczki podlegają klienci, którzy zobowiązanie zaciągają u firm zajmujących się stricte usługami tego typu. Przyjmuje się, że podatek od pożyczki muszą zapłacić osoby, które pożyczkę otrzymały prywatnie. Jednak i w tym przypadku przewidziano okoliczności wyłączające obowiązek podatkowy.

Pożyczkobiorca z podatku od pożyczki jest zwolniony, jeżeli:

– pożyczkę (niezależnie od jej wartości) zaciąga u osób należących do tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli członków najbliższej rodziny:

  • małżonka,
  • wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków),
  • zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków),
  • pasierba,
  • ojczyma lub macochy.

– pożyczka zostanie zaciągnięta u teścia, synowej bądź zięcia. W przypadku pożyczek tego rodzaju zwolnienie z podatku obowiązuje tylko do kwoty 9 637 złotych (rozumianych jako suma wartości pożyczek udzielonych przez jedną osobę jednemu pożyczkobiorcy w ciągu ostatnich 5 lat).

Czy pożyczki od znajomych są opodatkowane?

Nie zawsze. W przypadku pożyczki prywatnej zwolnienie z podatku ma miejsce wtedy, gdy:

  • pożyczka nie przekroczy 1000 złotych (przed 2019 rokiem nie trzeba było uiszczać podatku wówczas, gdy kwota nie przekroczyła 5000 zł w ciągu 3 lat w przypadku jednego kredytodawcy, lub 25000 zł, gdy dotyczyło to kilku pożyczkodawców),
  • pożyczka pochodzi z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (bądź innych funduszów celowych utworzonych w drodze ustawy),
  • pożyczka została udzielona przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Jak udokumentować zapłacenie podatku od umowy pożyczki?

Dokumentem potwierdzającym zgodę dwóch stron co do powziętych ustaleń jest umowa pożyczki. Z kolei opłacenie podatku od umowy pożyczki jest potwierdzone wpłatą dokonaną na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo za sprawą przekazu pocztowego.

Ile czasu jest na zapłacenie podatku od pożyczki?

O uzyskaniu pożyczki senior ma obowiązek poinformować urząd skarbowy. W sytuacji, gdy wysokość pożyczki przekroczy 9 637 złotych, pożyczkobiorca musi we własnym zakresie wyliczyć wartość należnego podatku, zgłosić to na podstawie deklaracji PCC-3 oraz opłacić przelewem bądź bezpośrednio w kasie skarbówki w terminie 14 dni od zaciągnięcia zobowiązania.

Co grozi seniorowi za niezapłacenie podatku od pożyczki?

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia pożyczki, a tym samym nieodprowadzenie w ustawowym terminie należności podatkowej do fiskusa, wiąże się z konsekwencjami. Jeśli urząd skarbowy dowie się o naszym niedopatrzeniu bądź celowo nieuczciwym postępowaniu, ma prawo zażądać od seniora uiszczenia zaległego podatku. W tym przypadku jego wartość będzie znacznie wyższa niż standardowa stawka podatku PCC – wyniesie 20%.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *