Przedawnienie pożyczki – dowiedz się, czy na pewno warto na nie czekać?

Mimo że nie każdy senior ma tego świadomość, pożyczka to zadłużenie, które może się przedawnić. Kiedy może dojść do przedawnienia i co warto o nim wiedzieć?

Na czym polega przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie pożyczki oznacza dla seniora możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. Wówczas pożyczkobiorca, nie ponosząc konsekwencji, ma prawo odmówić spłaty zadłużenia, nawet jeśli ubiega się o to wierzyciel bądź firma windykacyjna.

Kiedy następuje przedawnienie pożyczki seniora?

Okres przedawnienia pożyczki zawartej stacjonarnie bądź online (powiązanej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą) wynosi 3 lata. W przypadku pożyczki prywatnej jest on 2-krotnie dłuższy. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Kiedy bieg przedawnienia pożyczki zostanie przerwany?

Wierzyciel ma możliwość przerwania biegu przedawnienia pożyczki. Przedawnienie zostanie wstrzymane, jeśli:

  • pożyczkodawca przed sądem bądź innym organem powołanym podejmie próby dochodzenia swoich roszczeń,
  • dłużnik zrezygnuje z prawa do ubiegania się o przedawnienie roszczenia (uzna konieczność uregulowania spraw finansowych i np. złoży wniosek o przedłużenie terminu spłaty należności). Firmom pożyczkowym zależy na odzyskaniu pożyczonych środków, dlatego powinny przystać na elastyczniejszą formę wyegzekwowania roszczenia,
  • strony rozpoczną mediacje.

Jeżeli z przepisów wynika, że podejmowane czynności prawne są bezpodstawne, bieg przedawnienia nie ulegnie zakłóceniu.

Czy warto czekać na przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie długu ma miejsce bardzo rzadko, ponieważ firmy pożyczkowe i banki szybko zaczynają upominać się o należności w stosunku do osób, które usiłują próbować uniknąć spłaty zobowiązania. W wielu sytuacjach sprawa od razu trafia do firmy windykacyjnej, a następnie do sądu. Wówczas bieg przedawnienia zostaje przerwany. Pożyczkobiorcom nie zaleca się czekania na przedawnienie pożyczki, gdyż jest to bardzo ryzykowna opcja. Z każdym miesiącem braku terminowego regulowania rat sytuacja finansowa seniora będącego dłużnikiem się pogarsza (naliczane są odsetki karne).

Z jakimi konsekwencjami przedawnienia pożyczki musi liczyć się senior?

Mimo że dług po upływie terminu przedawnienia nie pociąga za sobą konieczności zapłaty, formalnie nie oznacza to, że niespłacone zobowiązania anulowano. Skutki przedawnienia długu mogą być mocno odczuwalne dla pożyczkobiorcy. Nieuczciwe postępowanie względem wierzyciela może doprowadzić do uniemożliwienia seniorowi zaciągania kolejnych kredytów czy pożyczek, m.in. pożyczek dla zadłużonych, w innych firmach, dokonywania zakupów na raty czy kupna telefonu na abonament. Wynika to z faktu zarejestrowania nieuczciwego pożyczkobiorcy w bazie dłużników. Dlatego tak ważne jest, by nie dopuścić do tego typu sytuacji i przestrzegać wyznaczonych terminów spłaty rat.

Czy przedawniony dług można odzyskać?

Po upływie terminu przedawnienia instytucje nie mogą dochodzić od pożyczkobiorcy nieuregulowanej należności. Tym samym wyegzekwowanie roszczenia w ramach drogi sądowej jest niemożliwe. Jedyna szansa na zwrot pieniędzy to liczenie na uczciwość dłużnika, który dobrowolnie postanowi oddać to, co pożyczył.

Przedawnienie długów seniora a żyranci

Żyrantowi (inaczej poręczycielowi bądź gwarantowi) z tytułu przedawnienia długu przysługuje takie samo prawo jak pożyczkobiorcy. Po okresie przedawnienia wierzyciel bądź firma windykacyjna nie mogą dochodzić od poręczyciela spłaty zobowiązań dłużnika.

Zostaw komentarz