Ulgi dla pracujących emerytów 2023

ulgi dla pracujących emerytów

Emeryci w Polsce mierzą się z ekonomicznymi trudnościami, co jest powszechnym i znanym problemem. Niskie świadczenia emerytalne, często niewystarczające na zachowanie nawet niewygórowanego standardu życia, to smutna rzeczywistość. Obciążenia finansowe, takie jak podatek dochodowy od emerytury i składki ZUS lub KRUS, dodatkowo komplikują sytuację. Jednak wielu emerytów, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, jest jeszcze pełnych energii i decyduje się kontynuować aktywność zawodową. Ci mogą liczyć na profity.

Polscy emeryci pracują… na emeryturze

Nawet pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie każdy z emerytów rezygnuje z pracy. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w grudniu 2020 roku pracowało 776,6 tys. emerytów, natomiast rok później ich liczba zwiększyła się do 812,9 tys. Emerytów chętnie zatrudniają m.in. agencje ochrony.

Poza tym kobietom po 60 roku życia i mężczyznom po 65 roku życia często opłaca się pracować ze względu na możliwość zwiększenia świadczenia emerytalnego. Poza tym, jeśli jesteś na emeryturze (nie dotyczy to wcześniejszej emerytury), możesz dorabiać bez ograniczeń. 

ulgi dla pracowników na emeryturze

Praca emerytów z perspektywy pracodawcy

Osoby na emeryturze są cenne dla pracodawców, ze względu na różnego rodzaju ulgi dostępne dla firm zatrudniających osoby starsze. Zatrudnienie osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego niesie ze sobą dla pracodawcy szereg ulg. Najlepszym wariantem dla pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego jest umowa o pracę, ponieważ to ona najmocniej chroni jego interesy. Jednak ze względów finansowych pracodawcy rzadko decydują się na zawarcie takiego kontraktu i częściej wybierają umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie pozwoli pracodawcy zaoszczędzić, ponieważ pracodawca nie zostanie zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS. Praca osoby pobierającej świadczenia emerytalne generuje takie same koszty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, jak praca osoby przed wiekiem emerytalnym. Dodatkowo pracodawca musi opłacać składki chorobowe i wypadkowe. Jedynie w przypadku pracownic po 55 roku życia oraz pracowników po 60 roku życia pracodawca zostaje zwolniony z uiszczania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych.

Ulga dla pracujących emerytów – dla kogo?

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, i pozostają aktywne zawodowo, (opłacają składki do ZUS-u), i nie pobierają emerytury, renty lub podobnych świadczeń z ubezpieczenia rolniczego (KRUS) są uprawnione do skorzystania z ulg.

Ulga dla pracujących emerytów – roczny limit kwotowy

Ulga dla pracujących emerytów obejmuje przychody do kwoty 85 528 zł rocznie, zwolnione z podatku dochodowego. Dodatkowo przy przekroczeniu przychodu 85 528 zł w danym roku przysługuje nam kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. W praktyce osoba pozostająca aktywna zawodowo po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i nie pobierająca emerytury/renty może zarobić 115 528 zł rocznie bez konieczności zapłaty podatku PIT.

Ulga dla pracujących emerytów – jakie rodzaje przychodów są objęte ulgą?

Ulga dla pracujących emerytów obejmuje przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej, formą opodatkowania mogą być zarówno zasady ogólne jak i podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niezbędne jest kontynuowanie opłacania składek na przyszłe świadczenie emerytalne.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenie, chcąca skorzystać z ulgi dla pracujących emerytów, musi złożyć wniosek do pracodawcy o zastosowanie tej ulgi.

ulgi dla pracowników emerytów

Czy dorabianie do świadczeń emerytalnych lub rentowych jest opłacalne?

Biorąc pod uwagę obecne poziom świadczeń, praca dodatkowa często jest jedyną opcją, która pozwala na utrzymanie godnego standardu życia. Należy jednak pamiętać, że osoby, które jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, na przykład te, które korzystają z emerytury pomostowej, powinny zachować ostrożność w kwestii dochodów z pracy. Wysokie zarobki mogą doprowadzić do zmniejszenia ich emerytury albo do zawieszenia wypłaty świadczenia.

Dla osób starszych, które chciałyby na małą skalę dorobić do emerytury, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności od pracodawców, dobre rozwiązanie to prowadzenie niewielkiej działalności gospodarczej niewymagającej rejestracji.

Zamierzone opóźnienie przejścia na emeryturę, z zachowaniem aktywności zawodowej, pozwala na zwiększenie wartości przyszłego świadczenia emerytalnego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *