Dodatki do emerytur rolniczych 2024

dodatki do emerytur rolniczych

Waloryzacja co roku wprowadza zasadnicze zmiany dla emerytów i rencistów. Zwiększone zostają emerytury, renty i dodatki wypłacane przez ZUS i KRUS. Zmiany te miały na celu zniwelowanie skutków podwyżek cen energii, gazu i innych towarów i usług.

Nowe kwoty dodatków do emerytur w 2024 roku

Z racji wysokiej inflacji ubiegłoroczna waloryzacja była wyjątkowo wysoka, zwłaszcza dla rolników, którzy przeprowadzone korekty odczuli najbardziej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat kwot dodatków do emerytur rolniczych, obowiązujących od 1 marca 2024:

  • dodatek pielęgnacyjny – 324,39 zł,
  • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 441,59 zł,
  • dodatek kombatancki – 329,42 zł,
  • dodatek za tajne nauczanie – 329,42 zł,
  • ryczałt energetyczny – 285,53 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 44,16 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 553,30 zł,
  • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 294,39 zł,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – maks. 294,39 zł,
  • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1127,12 zł.

Zasady przyznawania dodatków

W celu otrzymania dodatku zazwyczaj konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat oraz dodatek dla osób, które skończyły 100 lat. Te dodatki są przyznawane automatycznie przez KRUS, po ukończeniu przez świadczeniobiorcę odpowiedniego wieku. Do emerytur i rent przysługują różne dodatki, które są przyznawane na podstawie przepisów Ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także na podstawie innych przepisów.

Dodatek dla stulatków i dodatek pielęgnacyjny

Emerytura honorowa, czyli dodatek dla emerytów, którzy skończyli 100 lat, wynosi od 1 marca 2023 roku 5540,25 zł brutto (wzrost o prawie 600 zł). Od marca 2024 prawdopodobnie wyniesie ponad 6 tys. brutto. Jest przyznawana na takich samych zasadach zarówno w KRUS, jak i ZUS. W 2022 roku KRUS miał na liście średnio w roku 1 071 osób, które skończyły 100 lat. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która nabyła już uprawnienia do emerytury lub renty, jeżeli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Kto może dostać dodatek kombatancki?

Dodatek kombatancki przysługuje wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie lub tym, które zostały uznane za osoby represjonowane. Wdowa/wdowiec po kombatancie nie ma prawa do dodatku kombatanckiego. Może go otrzymać tylko, jeśli ma własne uprawnienia kombatanckie lub zostanie uznana/y za osobę represjonowaną.

Dla kogo jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje ponadto osobom wymienionym w Ustawie z 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym. Od 1 marca 2023 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł.

Jedna ocena “Dodatki do emerytur rolniczych 2024”
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *