Czy musisz za każdym razem podać dane z dowodu, aby odebrać emeryturę?

odbiór emerytury a dowód tożsamości

Poczta Polska zmieniła wewnętrzne regulaminy dotyczące weryfikacji tożsamości odbiorców przekazów pieniężnych, w tym emerytur. Listonosze byli zobowiązani do spisania danych osobowych i numeru oraz serii dowodu osobistego każdego świadczeniobiorcy przed wydaniem mu emerytury. Sprawdź, jak jest teraz.

Powód zmiany regulaminu

Poczta Polska twierdziła, że zmiana jest konieczna ze względu na wdrożenie nowelizacji ustawy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednak nowe wytyczne były tak kłopotliwe dla emerytów i listonoszy, że pracownicy Poczty Polskiej zdecydowali się zaapelować o zmianę przepisów.

Prezydium z apelem

12 kwietnia 2023 roku Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej zwróciło się do Zarządu Poczty Polskiej SA z prośbą o natychmiastowe wycofanie się z wymogu weryfikacji tożsamości klienta przed wypłatą emerytury. Związek twierdził, że wymóg jest nieuzasadniony i nielogiczny, a jego wprowadzenie naraża listonoszy na niezadowolenie i śmieszność ze strony klienta, a także wydłuża czas obsługi.

Aktualne wytyczne dotyczące weryfikacji tożsamości

18 kwietnia 2023 roku Poczta Polska ponownie zmieniła regulamin i umożliwiała listonoszom odstąpienie od potwierdzenia tożsamości w przypadku, gdy nadawcą przekazu jest jednostka sektora finansów publicznych, w tym nadająca przekazy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Dzięki temu emeryci, którzy pobierają swoje świadczenia w gotówce, mogą powrócić do znanej procedury „znany osobiście”.

Pozytywne rezultaty

Wprowadzenie tej zmiany pozytywnie wpłynęło na emerytów i listonoszy, umożliwiając szybszą i bardziej sprawną obsługę w przypadku wypłat emerytur. Pracownicy Poczty Polskiej są zadowoleni z powrotu do bardziej zrozumiałych i praktycznych wytycznych, co pozwala im skupić się na swojej głównej misji – dostarczaniu przesyłek i usług pocztowych do klientów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *