Sekrety pamięci – kilka technik szybkiego zapamiętywania i uczenia się

techniki uczenia się

Pamięć jest kluczowym składnikiem codziennego funkcjonowania, umożliwiającym naukę, zrozumienie i przetwarzanie informacji. Dziś, gdy jesteśmy zasypywani ogromną ilością danych, umiejętność selekcji wiadomości i ich efektywnego zapamiętywania to podstawa.

Rodzaje pamięci: krótkotrwała a długotrwała

Pamięć to złożony mechanizm, który pozwala naszemu mózgowi przechowywać, odtwarzać i wykorzystywać informacje. Działa niczym biblioteka – gromadzi doświadczenia, wiedzę i uczucia. Dzięki pamięci możemy uczyć się na błędach, planować przyszłość i nawiązywać więzi emocjonalne. Pamięć jest kluczem do naszej tożsamości. Szybkie zapamiętywanie informacji to umiejętność niezwykle cenna, a odpowiednie techniki mogą znacznie poprawić efektywność tego procesu.

Najbardziej znanymi rodzajami pamięci są pamięć:

 • krótkotrwała,
 • długotrwała.

Pamięć krótkotrwała działa jak tymczasowy notatnik – przechowuje informacje przez kilka sekund do kilku minut. Jest to „pamięć świeża”, niezbędna do wykonywania bieżących zadań. Z kolei pamięć długotrwała to magazyn, w którym przechowujemy wspomnienia, umiejętności i fakty przez miesiące, lata, a nawet dziesięciolecia.

 • Pamięć robocza odgrywa kluczową rolę w procesie wydobywania informacji; umożliwia ich przetwarzanie i zrozumienie w czasie rzeczywistym. Pamięć proceduralna, odpowiedzialna za zapamiętywanie czynności i umiejętności, jest wykorzystywana podczas nauki poprzez powtarzanie i praktykę. Z kolei pamięć semantyczna, przechowująca fakty i wiedzę ogólną, jest ważna podczas uczenia się i zapamiętywania danych.
 • W pamięci semantycznej możliwe jest przechowywanie wiedzy abstrakcyjnej o świecie, takiej jak np. to, że Paryż jest stolicą Francji. Wreszcie, pamięć epizodyczna, przechowująca osobiste doświadczenia i wydarzenia, może zostać wzmocniona przez tworzenie silnych związków emocjonalnych z materiałem. To pamięć świadomą można podzielić na pamięć semantyczną i epizodyczną.
zapamiętywanie

Jak zapamiętać informację w 4 krokach?

Krok 1: skupienie uwagi

Zapamiętywanie zaczyna się od skoncentrowania uwagi na informacji. W tym celu należy unikać rozpraszaczy takich jak telewizja albo telefon i praktykować techniki relaksacyjne. Nasza pamięć działa optymalnie wtedy, gdy jesteśmy zrelaksowani i skupieni. Skupienie uwagi jest szczególnie istotne w kontekście przetwarzania informacji przez centralny system wykonawczy.

Krok 2: organizacja danych

Aby zapamiętywanie było prostsze, warto uporządkować informacje. Można tego dokonać poprzez stworzenie mapy myśli wizualnie ukazującej powiązania pomiędzy różnymi elementami informacji. Pomocną metodą jest użycie kolorowych flamastrów do podkreślenia głównych kategorii w notatkach. Im lepiej zorganizujemy materiał, tym łatwiej będzie go przyswoić.

Krok 3: powtórzenie i praktyka

Powtarzanie jest zasadniczym elementem zapamiętywania. Powtarzając informacje, przenosimy je z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. W jaki sposób powtarzać informacje? Na przykład przez czytanie notatek na głos, pisanie podsumowań albo wyjaśnianie materiału komuś innemu.

Krok 4: stosowanie mnemotechniki

Dzięki metodom mnemotechnicznym możemy przekształcić trudne informacje w łatwe do zapamiętania obrazy, słowa lub zdania. Na przykład, aby zapamiętać długą listę zakupów, możemy stworzyć zabawną historię łączącą wszystkie produkty. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i próbujesz zapamiętać listę zakupów – stwórz w głowie obrazowy łańcuch skojarzeń związany z każdym produktem.

Mnemotechnika polega na wykorzystywaniu kreatywności i wizualizacji, dzięki czemu zapamiętanie nawet skomplikowanych informacji jest łatwiejsze i przyjemniejsze.

Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych

Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych to stan, w którym obserwujemy nieznaczne problemy z pamięcią, koncentracją i rozwiązywaniem problemów. Często są to skutki pogorszenia kondycji w związku z wiekiem, jednak duży wpływ mają na to również stres, brak snu i niedożywienie. W jaki sposób się to objawia? Przede wszystkim w częstym zapominaniu o relatywnie drobnych rzeczach typu: „Czy wyłączyłem żelazko?” albo „Gdzie zostawiłam klucze?”.

Zaburzenia pamięci zdarzają się osobom w różnym wieku, jednak gdy są łagodne można dość łatwo sobie z nimi poradzić. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu i unikanie stresu to kluczowe elementy profilaktyki. Co więcej, ćwiczenie umysłu poprzez rozwiązywanie krzyżówek, zagadek logicznych i naukę może znacznie pomóc w utrzymaniu sprawności umysłowej.

Werbalne techniki zapamiętywania

Technika łańcuchowa, znana również jako metoda skojarzeń, polega na tworzeniu sekwencji podobieństw między pojęciami lub przedmiotami.

Wyobraź sobie, że musisz zapamiętać listę zakupów: chleb, mleko, jabłka, ser i kawę. Zamiast próbować zapamiętać każdy element oddzielnie, stwórz historię, w której te rzeczy zostaną ze sobą powiązane. Może to być opowieść o piekarzu, który pił kawę i jadł kanapkę z serem, po czym poszedł po mleko i jabłka. Łańcuchowa metoda zapamiętywania sprawia, że przechowywanie i przypominanie jest bardziej naturalne dla naszego mózgu, a dzięki temu łatwiejsze.

Pamięć krótkotrwała

Jak już wspomnieliśmy, pamięć krótkotrwała to nasz codzienny notatnik umysłowy, który przechowuje dane bardzo krótko. Pozwala nam na zrozumienie znaczenia słów w trakcie czytania książki, śledzenie wątku filmu czy zapamiętanie tego, do jakiego sklepu mieliśmy się wybrać.

jak wzmocnić pamięć?

Jak wzmocnić pamięć krótkotrwałą?

Poprawa pamięci krótkotrwałej może znacznie ułatwić nam codzienne życie. W ten sposób można polepszyć jej kondycję:

 • Powtórzenie: jedną z najprostszych technik jest powtarzanie informacji na głos lub w myślach. Jeśli chcesz zapamiętać numer telefonu, powtórz go kilka razy, zanim go zapiszesz.
 • Grupowanie: zamiast próbować zapamiętać długą listę zakupów, podziel ją na kategorie typu: owoce, warzywa, nabiał.
 • Wizualizacja: jeśli musisz pamiętać to, że masz kupić mleko, wyobraź sobie ogromną butelkę mleka stojącą na stole w swoim domu.
 • Skupienie uwagi: unikaj rozpraszaczy, skoncentruj się na zadaniu. Wyłącz telewizor i radio, odłóż smartfona.

Mapy myśli (mind maps) i metoda Cornella

Mapy myśli to kreatywne narzędzia odzwierciedlające sposób, w jaki mózg przetwarza informacje. Aby stworzyć skuteczną mapę myśli, warto kierować się następującymi krokami:

 • Wybierz centralny temat mapy myśli i umieść go w centrum arkusza. To może być temat lekcji, projektu lub dowolny inny kluczowy koncept.
 • Rozgałęź temat na główne kategorie, które z niego wynikają. Użyj kolorowych flamastrów lub ołówków, aby wyróżnić każdą kategorię.
 • Doprecyzuj każdą kategorię. Dodaj podkategorie i inne konkretne informacje. Pamiętaj, aby utrzymać prostotę i klarowność.
 • Używaj obrazów, symboli i słów kluczowych. To sprawi, że mapa myśli stanie się bardziej intuicyjna i łatwiejsza do zapamiętania.
 • Połącz pokrewne elementy liniami lub strzałkami. To pomoże w zrozumieniu relacji między różnymi informacjami.

Metoda Cornella jest szczególnie użyteczna podczas wykładów albo przygotowywania się do egzaminów. Oto, jak zastosować tę metodę.

Podziel kartkę na trzy sekcje: notatki, słowa kluczowe/pytania i streszczenie. Notatki powinny zajmować większą część strony, słowa kluczowe/pytania mniejszą kolumnę po lewej, a streszczenie dolną część arkusza. Podczas notowania skup się na głównych ideach i faktach – zapisz je w głównej części strony. Po lewej stronie zapisz słowa kluczowe, pytania lub główne pojęcia, które wiążą się z notatkami. To ułatwi późniejszą rewizję. Na dole strony napisz krótkie streszczenie notatek. Dzięki temu łatwiej będzie Ci utrwalić najważniejsze wiadomości.

Czy potrafisz zapamiętać wszystko?

Czy możliwe jest zapamiętanie wszystkiego, co kiedykolwiek zrobiliśmy lub powiedzieliśmy? Co prawda, ludzki mózg jest zdolny do przechowywania ogromnej ilości informacji, ale nie jest to nieskończona przestrzeń. Zapamiętywanie to selektywny proces polegający na wybieraniu między tym, co jest ważne, a co można pominąć.

Nasze codzienne doświadczenia, jak jedzenie, rozmowy albo jazda samochodem, zostają przetworzone przez mózg, jednak wiele z tych informacji szybko zapominany. Mózg musi odfiltrowywać wiadomości, by nie zostać przeciążonym.

Fenomenem jest pamięć autobiograficzna, czyli zdolność do zapamiętywania wydarzeń z własnego życia łącznie z najdrobniejszymi szczegółami. Nazywamy to hipertymezją. Jednak takie przypadki są bardzo rzadkie.

Technika budowania

Technika budowania polega na tworzeniu mentalnych połączeń pomiędzy nowymi informacjami a tymi, które znamy. W praktyce można stosować technikę budowania poprzez skojarzenie nowych danych z obrazami, miejscami, emocjami czy nawet zapachami, które są już dobrze zakorzenione w naszej pamięci. Przykładami zastosowań są:

Nauka języków obcych

Łącząc nowe słowa z obrazami lub znanymi nam zdarzeniami, możemy znacznie ułatwić sobie ich zapamiętanie. Na przykład słowo „dom” – po angielsku „house” – można skojarzyć z obrazem własnego domu.

Zapamiętywanie imion

Aby zapamiętać imię nowo poznanej osoby, możemy je połączyć z cechą charakterystyczną tej osoby lub znaną postacią o tym samym imieniu.

Przygotowanie do prezentacji

Tworzenie skojarzeń między kluczowymi punktami prezentacji a obrazami czy miejscami może pomóc w płynnym przeprowadzeniu prezentacji bez konieczności spoglądania na notatki.

Zakupy bez listy

Łącząc produkty, które powinniśmy kupić, z obrazem odpowiedniego działu w sklepie, być może łatwiej nam będzie przypomnieć sobie, po jaki produkt mieliśmy sięgnąć.

Pałac pamięci

To metoda mnemotechniczna, która bazuje na łączeniu obrazów z lokalizacjami w otoczeniu, które znamy, rzeczywistym bądź wymyślonym. Przez zastosowanie wyobraźni jesteśmy w stanie osadzić silny wizualny reprezentant danej informacji w dobrze nam znanym miejscu.

Przykład: niemowlęta używają uśmiechu do komunikacji z rodzicami. W ten sposób sygnalizują im swoje zadowolenie. Rodzice odwzajemniają uśmiech, aby uspokoić dziecko. Aby to zapamiętać, wyobraź sobie matkę z uśmiechającym się niemowlęciem siedzącą w kuchni w Twoim domu. Wizualizuj tę scenę z wszystkimi detalami i emocjami.

Jak poprawić pamięć?

Tak jak mięśnie potrzebują regularnych ćwiczeń, tak mózg wymaga stymulacji w celu zwiększenia swojej zdolności do przechowywania i zapamiętywania. Warto zatem włączyć do codziennej rutyny różne formy aktywności umysłowej.

 • Krzyżówki i sudoku: rozwiązywanie krzyżówek lub sudoku to doskonały sposób na pobudzenie myślenia i poprawę koncentracji.
 • Gry logiczne: gry logiczne i strategiczne bawią, ale przy tym wymagają planowania i przewidywania, co stymuluje mózg.
 • Nauka nowych umiejętności: uczenie się języka obcego, gry na instrumencie albo nawet nowego hobby, jak malowanie obrazów, może znacznie wzmocnić pamięć.
 • Ćwiczenia pamięci: proste ćwiczenia, jak próba zapamiętania listy 20 piłkarzy uznawanych za najlepszych na świecie, też mogą pomóc, ponieważ nie pozwolą mózgowi na lenistwo.

Zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia ma bezpośredni wpływ na zdolność naszego mózgu do przechowywania i zapamiętywania informacji.

Dieta bogata w kwasy omega-3, antyoksydanty i witaminy, zwłaszcza B12, pozwala na lepsze funkcjonowanie mózgu. Bardzo ważny jest również sen. Sen odgrywa kluczową rolę w zapamiętywaniu. Upewnij się, że śpisz wystarczająco długo (przynajmniej 8 godzin na dobę) i że Twój sen jest dobrej jakości.

Ćwicz, ponieważ ćwiczenia fizyczne nie tylko poprawiają kondycję ciała, ale także przyczyniają się do lepszego przepływu krwi do mózgu. I, co bardzo ważne, unikaj stresu. Stres może źle wpłynąć na zdolność do zapamiętywania. By zmniejszyć jego ilość, medytuj albo ćwicz jogę.

jak zapamiętywać?

Jak pozbyć się nadmiaru informacji?

Naucz się odróżniać istotne informacje od tych, które są mniej ważne.

 • Ustal priorytety: zadaj sobie pytanie, jakie informacje są naprawdę ważne dla Ciebie na co dzień. Skup się na nich, a resztę odrzuć.
 • Stosuj filtr: w e-mailu albo mediach społecznościowych użyj filtru, który pozwoli Ci widzieć tylko treści, które są dla Ciebie istotne.
 • Organizacja informacji: używaj narzędzi takich jak foldery, zakładki i aplikacje do zarządzania treściami, dzięki czemu łatwiej odnajdziesz potrzebne dane.

I przede wszystkim: odpoczywaj. Mózg potrzebuje czasu na regenerację i przetworzenie danych.

 • Regularne przerwy: nawet krótkie przerwy mogą znacznie poprawić zdolność mózgu do przetwarzania informacji. Regularnie odrywaj się od pracy albo nauki, by dać sobie chwilę wytchnienia.
 • Techniki relaksacyjne: medytacja, joga albo spokojny spacer mogą pomóc Ci uspokoić umysł i zmniejszyć stres.
 • Dobrej jakości sen: upewnij się, że śpisz wystarczająco długo i że Twój sen jest dobrej jakości. Sen to czas, w którym mózg przetwarza i porządkuje informacje zebrane w ciągu dnia.

Podsumowując, odkrywanie sekretów pamięci może odmienić sposób, w jaki się uczymy. Wdrożenie technik zapamiętywania do codziennej praktyce może znacznie zwiększyć efektywność nauki i zdolność do przyswajania wiedzy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *