Jak wybrać legalny dom opieki?

legalny dom opieki

Często stajemy przed dylematem, gdzie ulokować naszych starszych bliskich, kiedy nie możemy im zapewnić odpowiedniej opieki w domu. Nie każda rodzina jest w stanie zaspokoić ich wszystkie potrzeby, szczególnie gdy dodatkowo jest obarczona obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi.

Nie wszystkie domy opieki działają legalnie

W dodatku wielu opiekunów również boryka się z własnymi problemami zdrowotnymi lub sami są w podeszłym wieku. Wybór odpowiedniego domu opieki jest kluczowy, by starość naszych bliskich była spędzona w godnych i bezpiecznych warunkach. Niestety, jak pokazują doniesienia medialne, nie wszystkie placówki działają legalnie i oferują odpowiedni standard opieki. Szacuje się, że w latach 2015 – 2018 aż 200 placówek opieki działało w Polsce nielegalnie.

Czego powinniśmy szukać w domu opieki?

Przy wyborze domu opieki warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Należy dowiedzieć się, jak przebiega proces przyjęcia do placówki, jakie są ograniczenia ze względu na stan zdrowia pacjenta, jak długo dana placówka działa oraz jaki poziom opieki medycznej i rehabilitacyjnej jest tam oferowany. Bezpieczeństwo jest kluczowe, dlatego warto dowiedzieć się o wyposażenie placówki, dostępności sprzętu medycznego, braku barier architektonicznych oraz możliwości kontaktu z bliskimi.

jak wybrać legalny dom opieki

Weryfikacja działalności placówek opiekuńczych

W dobie nowego ustawodawstwa, urzędy wojewódzkie odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu działalności placówek opiekuńczych. Są odpowiedzialne za tworzenie rejestrów, kontrolowanie placówek oraz weryfikację ich legalności. By zweryfikować dom opieki, trzeba skorzystać z takiego rejestru. Zgodnie z przepisami kary za prowadzenie placówek bez odpowiednich zezwoleń znacząco wzrosły. Kary te mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Konsekwencje nielegalnych działań

Nielegalne placówki często traktowały wcześniejsze kary jako część kosztów operacyjnych. Niektóre z tych placówek mogą być miejscem działań patologicznych, takich jak znęcanie się nad pensjonariuszami.

jak znaleźć legalny dom opieki

Jeśli podejrzewamy takie praktyki i urząd wojewódzki nie interweniuje, mamy prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli takiej placówki. W skrajnych przypadkach, gdy podejrzewamy poważne naruszenia, warto zawiadomić policję.

Należy pamiętać, że dbałość o jakość opieki leży w naszym wspólnym interesie. Zasługują oni na najlepsze warunki i opiekę. W razie wątpliwości co do legalności lub standardów placówki, warto podjąć kroki w celu jej weryfikacji.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *