Podział spadku a dokumenty i koszty

podział spadku

Podział spadku to proces, który często wiąże się z koniecznością zgromadzenia odpowiednich dokumentów i poniesieniem pewnych kosztów. Nieprawidłowo prowadzone procedury czy brak niezbędnych akt mogą prowadzić do komplikacji i dłuższego czasu realizacji podziału.

Czym jest podział spadku?

Podział spadku to proces prawny, który rozpoczyna się od stwierdzenia praw do spadku. Prawo to może być potwierdzone poprzez poświadczenie dziedziczenia u notariusza lub stwierdzenie nabycia spadku w sądzie.

Po przeprowadzeniu tej procedury spadkobiercy stają się współwłaścicielami masy spadkowej, przysługującej im w częściach ułamkowych. Czasami jednak, aby uniknąć konfliktów, spadkobiercy decydują się na przeprowadzenie działu spadku, który pozwala ustalić, jak mają zostać rozdzielone konkretne elementy masy spadkowej.

Należy pamiętać, że dział spadku możliwy jest tylko wtedy, gdy wszystkie strony wyrażą zgodną wolę co do podziału.

podział spadku a dokumenty

Procedura działu spadku

Dane osobowe

Aby przystąpić do procedury działu spadku, spadkobiercy muszą przygotować szereg dokumentów. Są to dane takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imię ojca i matki,
 • PESEL,
 • data i miejsce urodzenia,
 • stan cywilny,
 • adres zamieszkania i adres do doręczeń,
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz jego termin ważności,
 • obywatelstwo,
 • stopień pokrewieństwa lub powinowactwa.

Wymagane dokumenty

Spadkobiercy są zobowiązani również do dostarczenia odpowiednich dokumentów, takich jak:

 • dokument tożsamości,
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn.

Warunki umowy działu spadku

Umowa działu spadku powinna zawierać określenia dotyczące przedmiotu i wartości przedmiotu działu spadku oraz warunków i daty wydania przedmiotu umowy.

podział spadku a koszty

Dodatkowe wymagania dla różnych typów nieruchomości

Zależnie od rodzaju nieruchomości wymagane dodatkowe dokumenty to aktualne wypisy z rejestru gruntów dla działek i zaświadczenie od administratora budynku o braku zaległości w opłatach dla lokali.

Koszty działu spadku

Koszty działu spadku są ustalane indywidualnie. Składają się na nie taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata sądowa. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi maksymalnie 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Przeprowadzenie działu spadku to skomplikowany proces, wymagający zebrania wielu dokumentów i spełnienia różnych warunków. W każdym przypadku pomoc eksperta może okazać się nieoceniona.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *