Ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności

ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności

Orzecznictwo o niepełnosprawności pełni kluczową rolę w życiu wielu osób. Jest to narzędzie, które umożliwia uzyskanie prawnego potwierdzenia statusu osoby niepełnosprawnej. Taki status otwiera drzwi do szeregu przywilejów, takich jak odliczenia podatkowe, zasiłki, ulgowe przejazdy czy umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Co więcej, orzeczenie to może pomóc skierować działania osoby z niepełnosprawnościami oraz jej opiekunów w zakresie terapii i rehabilitacji. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że nie zawsze komisje orzekające realizują pełną wolę ustawodawcy.

Proces orzekania dla dorosłych

  • Dla osób, które ukończyły 16 rok życia, orzekanie odbywa się o konkretnym stopniu ich niepełnosprawności.
  • Dzieci poniżej 16 roku życia są automatycznie zaliczane do kategorii osób niepełnosprawnych, bez dokładnej klasyfikacji ich stopnia niepełnosprawności.
orzekanie o niepełnosprawności

Zrozumienie orzeczenia

Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych jest często mylone z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS czy też dawniej używanym orzeczeniem Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Chociaż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może być ważne dla potwierdzenia statusu niepełnosprawności, nie jest ono podstawą do ubiegania się o rentę. Jednak to orzeczenie daje konkretne wskazania dotyczące potrzeby rehabilitacji.

Jak otrzymać orzeczenie?

Proces uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności jest wieloetapowy. Zaczyna się od zgłoszenia się do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Następnie trzeba zgromadzić odpowiednią dokumentację medyczną, a po jej złożeniu – stawić się na badanie przed komisją orzekającą. W pewnych okolicznościach, takich jak ciężka choroba, istnieje możliwość uzyskania orzeczenia bez osobistego stawiennictwa.

Możliwość odwołania

W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna nie zgadza się z orzeczeniem, ma prawo do odwołania. Proces ten zaczyna się od złożenia odwołania do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a może zakończyć się postępowaniem przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych. W trakcie postępowania sądowego, biegły lekarz może zostać powołany do przeprowadzenia dodatkowej oceny.

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności – działaj!

Jeżeli jesteście przekonani, że orzeczenie o Waszym stopniu niepełnosprawności zostało niewłaściwie ustalone przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, masz prawo do odwołania. Często zdarza się, że zamiast do stopnia znacznego, zostaje się zakwalifikowanym do stopnia umiarkowanego, lub odwrotnie. W przypadku nieuznania za osobę niepełnosprawną bądź pominięcia kluczowych informacji w orzeczeniu, działanie jest wręcz wskazane.

Kolejnym krokiem po nieuwzględnieniu Twojego odwołania przez wojewódzki zespół, jest odwołanie do sądu. Nie obawiaj się tego kroku. Twoja sytuacja na pewno się nie pogorszy – w najlepszym wypadku ulegnie poprawie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że postępowanie sądowe może trwać kilka miesięcy. Czas ten jest zależny głównie od ilości opinii biegłych oraz tego, czy będą one kwestionowane.

jak przebiega orzekanie o niepełnosprawności

Jeżeli czujesz się zagubiony w procedurach czy potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu odwołania, skorzystaj z pomocy punktów poradnictwa w twoim regionie. Dla osób, które czują się nieporadne w sytuacjach prawnych, istnieje możliwość złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pamiętaj! Jeśli w efekcie odwołania otrzymasz korzystne dla ciebie orzeczenie, które daje prawo do różnych świadczeń, musisz złożyć odpowiedni wniosek w ciągu trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia bądź wyroku sądu. Dzięki temu prawo do świadczeń będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *