Renta wdowia – propozycje zmian dla wdów i wdowców

renta wdowia

W 2019 roku Lewica jako jeden ze swoich głównych postulatów wyborczych zaproponowała wprowadzenie renty wdowiej. Ich celem było wprowadzenie prawa do dziedziczenia świadczenia emerytalnego po zmarłym współmałżonku w celu poprawy poziomu życia osób starszych, głównie kobiet, które statystycznie żyją dłużej. Na temat renty wdowiej wypowiedziały się również inne partie polityczne. Podsumujmy ich propozycje.

Czym jest renta wdowia?

Renta rodzinna, inaczej renta wdowia, to comiesięczne świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla rodziny zmarłego uprawnionego do emerytury lub renty. Jej celem jest wsparcie finansowe po stracie bliskiego. Ta renta przysługuje wdowie, jeśli zmarły mąż miał prawo do świadczenia emerytalnego, renty lub spełniał warunki do ich uzyskania.

Propozycja Lewicy dotycząca renty wdowiej

Renta wdowia, według Lewicy, miałaby przysługiwać osobie pozostającej we wspólnym pożyciu z zmarłym, niezależnie od płci. Osoba owdowiała miałaby prawo do pełnego świadczenia oraz dodatkowego, pomniejszonego o 75 proc. Decyzja o wyborze, które świadczenie pobierać w pełnej wysokości, należałaby do osoby owdowiałej.

Lewica nieustępliwie dążyła do wprowadzenia tej zmiany. Wiosną 2022 roku przedstawiła projekt ustawy w tej sprawie, który początkowo został zablokowany. Jednak niezrażeni porażką, przygotowali projekt obywatelski w tej kwestii. Ten uzyskał poparcie społeczne w postaci ponad 200 tys. podpisów. Zmienili oni propozycję tak, by osoba owdowiała miała możliwość wyboru między dwoma wariantami świadczenia – oba miałyby być korzystne dla wdowy lub wdowca. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się 6 lipca br.

czym jest renta wdowia?

Renta wdowia – PSL

Ludowcy postulowali, aby osoba po stracie małżonka mogła zachować 100 proc. swojej emerytury i dodatkowo 50 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka. Ich propozycja, część pakietu pn. Uczciwy plan dla Polski, miała być również przedstawiona w formie projektu obywatelskiego.

Renta wdowia – Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska w swojej propozycji uwzględniała dwa warianty. Jeden zakładał zachowanie pełnej emerytury oraz możliwość dodania do niej 25 proc. świadczenia po zmarłym współmałżonku. Drugi natomiast proponował dodanie do własnej emerytury 50 proc. renty zmarłego partnera.

Renta wdowia – stanowisko rządu

Po wprowadzeniu propozycji przez Lewicę w 2022 roku wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed, stwierdził, że obecny system zabezpieczenia owdowiałych jest wystarczający. Propozycje PSL-u zostały ocenione przez obóz rządzący jako czysto wyborcze.

Niemniej w obliczu rosnącego poparcia dla idei renty wdowiej, rząd zaczął rozważać wprowadzenie pewnych zmian. Wiceminister Szwed przyznał, że analizowane jest podwyższenie renty rodzinnej dla wdów do 100 proc. świadczenia po zmarłym współmałżonku.

założenia renty wdowiej

Podsumowanie

Podsumowując, renta rodzinna (wdowia) jest istotną formą wsparcia dla osób, które straciły bliskich. Jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego po stracie bliskiego.

Zachęcamy też do przeczytania artykułu pt. Ile w 2023 roku wynosi renta socjalna?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *