Czym jest renta rehabilitacyjna i kiedy można ją otrzymać?

renta rehabilitacyjna

Renta rehabilitacyjna to świadczenie wypłacane osobom, które po zakończeniu otrzymywania zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale istnieje nadzieja na ich powrót do obowiązków zawodowych. Jest to wsparcie dla tych, których stan zdrowia rokuje poprawę.

Jakie są etapy wsparcia dla osób niezdolnych do pracy?

Wynagrodzenie chorobowe – pierwszy krok wsparcia dla osób niezdolnych do pracy.

Zasiłek chorobowy – jeśli zwolnienie trwa dłużej niż 33 dni, ubezpieczony otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można go pobierać do 182 dni, chyba że chodzi o gruźlicę, ciążę lub chorobę zawodową – wtedy okres ten wydłuża się do 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne – jeśli po zakończeniu otrzymywania zasiłku chorobowego osoba nadal nie jest zdolna do pracy, ale jej zdrowie rokuje poprawę, przysługuje jej świadczenie rehabilitacyjne, które można pobierać do 12 miesięcy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jest przyznawana w sytuacji, gdy rehabilitacja nie przyniosła oczekiwanych efektów.

czym jest renta rehabilitacyjna?

Jakie są stawki świadczenia rehabilitacyjnego?

Wysokość zależy od dochodów osoby ubezpieczonej z ostatnich 12 miesięcy:

  • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku – pierwsze 90 dni,
  • 75 proc. – pozostałe miesiące,
  • 100 proc. – w ciąży lub jeśli niezdolność jest wynikiem wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

Procedura uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego

Chcąc otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do ZUSu. Kluczową rolę odgrywa orzeczenie lekarza orzecznika o stanie zdrowia osoby starającej się o świadczenie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

  • wniosek o świadczenie,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • ewentualnie wywiad zawodowy,
  • zaświadczenie płatnika składek (w pewnych sytuacjach).

Jeśli chodzi o świadczenie wynikające z wypadku w pracy czy choroby zawodowej, dodatkowe dokumenty to: protokół ustalenia okoliczności wypadku czy karta wypadku.

komu przysługuje renta rehabilitacyjna?

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie wypłaca albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo pracodawca (w zależności od liczby zgłoszonych pracowników do ubezpieczenia chorobowego). Jeśli jest mniej niż 20 pracowników – wypłaca je ZUS. Powyżej tej liczby – pracodawca.

Sprawdź, czym jest renta ubezpieczeniowa?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *