10 mitów na temat sztucznej inteligencji – co AI potrafi, a czego nie?

10 mitów na temat sztucznej inteligencji. Na zdjęciu mężczyzna 50+, a za nim w tle robot.

Rozpracowanie 10 mitów o sztucznej inteligencji (AI) pozwoli Ci zrozumieć, do czego AI jest zdolna, a czego w tej chwili nie potrafi wykonać. Oto niektóre z najpopularniejszych mitów oraz fakty, które pomagają je obalić lub dostarczają bardziej zniuansowanego spojrzenia na możliwości AI, która niewątpliwie jest jednym z największych projektów w dziejach ludzkości.

Sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence – AI) próbuje się definiować jako dziedzinę wiedzy obejmującą m.in. sieci neuronowe, robotykę i tworzenie modeli inteligentnych zachowań oraz programów komputerowych symulujących te zachowania, włączając w to uczenie maszynowe (ang. machine learning), głębokie uczenie (ang. deep learning) oraz uczenie wzmocnione (ang. reinforcement learning). To wszystko odgrywa kluczową rolę.

Warto przeczytać:

AI może całkowicie zastąpić ludzi w pracy

To spora przesada. Chociaż AI może automatyzować pewne zadania, szczególnie te rutynowe i powtarzalne, to w wielu dziedzinach potrzebna jest ludzka kreatywność, empatia i zdolność do skomplikowanego rozumowania. AI wspiera ludzi, nie zastępuje ich w pełni.

Sztuczna inteligencja nie jest zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji moralnych czy etycznych – każde jej działanie zależy od algorytmów stworzonych przez ludzi. Uczenie maszynowe i deep learning umożliwiają systemom AI rozpoznawanie wzorców i uczenie się z doświadczenia, jednak ich skuteczność w zastosowaniach takich jak monitorowanie czy przewidywania w dużej mierze zależy od jakości i ilości dostępnych danych. I mimo że AI może znacznie zwiększyć produktywność i efektywność w wielu dziedzinach, nie potrafi (przynajmniej na razie) zastąpić ludzkiej kreatywności, intuicji oraz zdolności do nawiązywania głębokich interakcji.

AI

AI jest zawsze obiektywna

AI działa na podstawie danych, które są jej dostarczane, i algorytmów, które są tworzone przez ludzi. Jeśli dane zawierają błędy lub uprzedzenia, AI również będzie działać stereotypowo i popełni faux pas. Przykład? Afera w Amazonie.

Narzędzie analizowało dokumenty dostarczone przez kandydatki i kandydatów i oceniało je w pięciopunktowej skali. Algorytmy wykorzystywały powtarzające się wzorce zidentyfikowane w CV przesłanych do firmy przez ostatnie dziesięć lat. W związku z tym, że na stanowiska w sektorze technologicznym aplikowało więcej mężczyzn niż kobiet to panów system zaczął traktować jako lepszych kandydatów na inżynierów oprogramowania bądź menedżerów produktu. W efekcie CV zawierające słowa częściej używane przez mężczyzn otrzymywały wyższe oceny, natomiast te sugerujące płeć żeńską były oceniane niżej. Sprawa odbiła się szerokim echem na świecie i była potężną nauczką świadczącą o tym, jak bezgraniczne zaufanie do AI może wyprowadzić na manowce.

AI może nauczyć się wszystkiego samodzielnie

Chociaż istnieją zaawansowane techniki uczenia maszynowego, takie jak uczenie głębokie (deep learning), które pozwalają modelom samodzielnie „rozumieć” dane, to ten proces nadal jest kierowany i ograniczany przez ludzi poprzez wybór danych do nauki, struktury sieci neuronowych i parametry uczenia. AI jest w stanie nauczyć się np. tego, czym jest mitologia grecka, i o czym opowiada „Lalka” Prusa. Jej zadaniem jest również przetwarzanie języka naturalnego. Jednak gdy dane wyjściowe będą zawierały błędy, to sztuczna inteligencja jak na razie będzie miała trudności, aby samodzielnie je sprostować.

AI może osiągnąć świadomość

Obecnie nie ma dowodów na to, że AI może osiągnąć świadomość podobną do ludzkiej. Sztuczna inteligencja nadal pozostaje narzędziem do przetwarzania informacji i podejmowania decyzji na podstawie algorytmów, bez uczuć i świadomości.

Mimo to trwają intensywne badania nad rozwojem AI, które mogą w przyszłości przynieść nowe odkrycia w tej dziedzinie. Naukowcy eksplorują możliwości nauczania maszynowego i sieci neuronowych, aby zrozumieć, czy AI może kiedykolwiek zbliżyć się do uzyskania świadomości zbliżonej do człowieka. Jak na razie, AI jest dalekie od posiadania zdolności empatii czy samorefleksji.

AI cały czas działa niezawodnie

Podobnie jak każda technologia, AI może zawodzić. Błędy w danych, algorytmach lub nieprzewidziane sytuacje mogą prowadzić do nieoczekiwanych wyników. Dlatego niezbędne jest implementowanie mechanizmów kontroli i nadzoru zdolnych zminimalizować ryzyko błędów i zwiększających wiarygodność działania sztucznej inteligencji. Rozwijanie etycznych wytycznych dla AI pomaga w zapobieganiu nieetycznemu wykorzystaniu technologii i zabezpiecza przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami takich działań.

AI zagraża ludzkości

To teza często spotykana w science fiction. Przynajmniej na razie kontrola nad AI i jej zastosowaniem zależy od ludzi. Choć niewykluczone, że za jakiś czas, bez odpowiednich regulacji, może się to zmienić. Etyczne wykorzystanie AI i odpowiednie regulacje są kluczowe dla zapewnienia, że technologia ta będzie służyć dobru ludzkości. Przyjęcie globalnych standardów etycznych i prawnych może pomóc w kształtowaniu przyszłości AI w odpowiedzialny sposób. Współpraca międzynarodowa i interdyscyplinarna może przyczynić się do rozwoju technologii, która będzie bezpieczna i korzystna dla wszystkich.

AI może zrozumieć emocje ludzkie

Chociaż istnieją systemy rozpoznawania emocji, ich zdolności są ograniczone do analizy wyrażeń twarzy, tonu głosu lub słów. Te systemy nie „rozumieją” emocji w ludzkim sensie, a ich interpretacje mogą być nieprecyzyjne.

Dlatego, choć urządzenia noszone, takie jak inteligentne zegarki, gromadzą dane o zdrowiu, a AI może je analizować w czasie rzeczywistym, jednocześnie informując użytkownika o potencjalnych problemach zdrowotnych, to raczej nigdy nie zastąpi w pełni człowieka pod względem możliwości analizowania emocji.

AI może całkowicie zautomatyzować procesy decyzyjne

Przede wszystkim AI jest znakomitym narzędziem do analizy danych i przetwarzania języka naturalnego, ale nie jest wszechwiedząca ani nie może zastąpić w pełni ludzkiego rozumienia i empatii. AI może więc wspierać procesy decyzyjne przez analizę dużych zbiorów danych i dostarczanie rekomendacji, ale ostateczne decyzje często wymagają ludzkiego osądu, wartości i kontekstu, którego AI nie jest w stanie w pełni zrozumieć.

AI jest tylko dla dużych firm

Rozwój technologii sprawił, że AI jest coraz bardziej dostępna dla małych firm i indywidualnych użytkowników. Narzędzia open source, chmura obliczeniowa i usługi jako platforma (PaaS) umożliwiają korzystanie z AI bez konieczności posiadania dużych zasobów.

AI a człowiek

Jeśli w przepływach pracy występują niedociągnięcia, można je dostrzec dopiero po fakcie – lub po jakimś załamaniu. Ludzki operator często nie wie, co doprowadziło do problemu, ani jakich adaptacji można dokonać w celu osiągnięcia lepszej wydajności i produktywności. Kiedy sztuczna inteligencja jest wprowadzana do mieszanki – zazwyczaj za pośrednictwem czujników IoT – daje możliwość znacznego rozszerzenia zakresu, objętości i rodzaju wykonywanych zadań zrobotyzowanych. I to niezależnie od wielkości firmy.

AI to tylko roboty

Chociaż roboty mogą być wyposażone w AI, to inteligencja sztuczna ma znacznie szersze zastosowanie i nie ogranicza się tylko do robotyki. AI obejmuje systemy komputerowe zdolne do przetwarzania języka naturalnego, analizy obrazów, uczenia maszynowego, systemów rekomendacyjnych i wielu innych form inteligentnej automatyzacji. Jest używana w różnorodnych dziedzinach, takich jak medycyna, finanse, transport, edukacja i rozrywka, przynosząc innowacje i usprawnienia, które wykraczają poza tradycyjne zastosowania w robotyce.

Obalenie mitów pozwala realistycznie podejść do wykorzystania sztucznej inteligencji. Jak widać, AI może zrewolucjonizować wiele aspektów życia i pracy, lecz przynajmniej na razie nie zastąpi w pełni ludzkiej kreatywności, empatii i etycznego osądu. Ważne jest, aby kontynuować badania i rozwój, pamiętając o tych granicach, i maksymalizować korzyści płynące z AI, jednocześnie ograniczając ryzyka związane ze sztuczną inteligencją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *