Jak dobrać buty do stylizacji – tych zasad warto przestrzegać

jak dobrać buty

Buty to bardzo ważny element garderoby. Odpowiednio dopasowane pozwalają nadać elegancji całej stylizacji: uzupełnią ją i wzbogacą. Czym kierować się przy wyborze butów do stylizacji? Radzimy!

Dlaczego ładne buty są ważne?

Zadbane buty to wizytówka każdego człowieka, traktująca m.in. o jego osobowości i statusie materialnym. Ludzie noszący markowe obuwie są postrzegani jako bardziej zamożni, choć nie jest to regułą. Gdy obuwie jest mocno znoszone i zaniedbane, świadczy to źle o higienie osobistej ich właściciela, choć może być też zwyczajnie wynikiem braku czasu na realizację podobnych czynności. Wygodne obuwie pozwoli czuć się dobrze w każdej sytuacji. To, jakie buty wybierzesz, zależy tylko od Ciebie.

Jak dopasować buty do torebki?

Buty i torebka to klasyczny format stylizacji. Podstawową regułą w dopasowywaniu tych dwóch kreacji jest zestawianie ich pod kątem stylistycznym lub kolorystycznym. Mimo to ten konwenans powoli odszedł w zapomnienie. Dziś modne jest także zestawianie obu elementów garderoby w odmiennych kolorach czy wzorach, choć warto zachować spójność elementów.

Obuwie jako domknięcie stylizacji 

Modna stylizacja powinna być kompletna. Ten akcent klamrą spaja połączenie odpowiednich elementów. Wy­da­je się to bar­dzo pro­ste, jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści wy­ma­ga tro­chę kre­atyw­no­ści i zna­jomo­ści mo­dy. Bu­ty mo­gą do­my­kać sty­li­za­cję w kon­tek­ście ko­lo­ry­stycz­nym, a dzię­ki te­mu ca­łość wy­glą­da na bar­dziej prze­my­śla­ną. Pro­stym przy­kła­dem jest ze­sta­wie­nie czar­nej su­kien­ki, czer­wo­nej apasz­ki na szyi i czer­wo­nych szpi­lek. Ostat­ni z ele­mentów do­my­ka sty­li­za­cję, nadając jej dodatkowej elegancji. Znacz­nie go­rzej wy­glą­da z ko­lei po­łą­cze­nie brą­zo­we­go swe­tra, ko­lo­ro­wej spód­ni­cy i czar­nych pół­bu­tów.

Weź pod uwagę swoją sylwetkę

Do­bie­ra­jąc obuwie do stylizacji, do­brze jest wziąć pod uwa­gę swój typ syl­wet­ki. Ak­ce­so­ria mo­gą bowiem sprawić, że figura będzie wyglądała korzystniej. Osoby ni­skie powinny zde­cy­do­wać się na spój­ną li­nię ko­lo­ry­stycz­ną od pa­sa w dół: po­łą­czyć spodnie nu­de ze szpil­ka­mi lub bot­ka­mi w tym sa­mym ko­lo­rze. Ma­syw­niej­sza syl­wet­ka lepiej będzie prezentować się w połączeniu butów na szerokim obcasie; na słup­ku lub plat­for­mie. W prak­ty­ce więc nie cho­dzi na­wet o to, aby ukry­wać man­ka­men­ty, ale po­ka­zać te naj­ko­rzyst­niej­sze ele­men­ty syl­wet­ki.

Dopasowanie kolorystyczne

Ko­lej­ną za­sa­dą jest ca­ło­ścio­we do­pa­so­wa­nie ko­lo­ry­stycz­ne sty­li­za­cji. Buty mo­gą być w kolorze odpowiadającym garniturowi, su­kien­ce czy gar­son­ce. Jednolita stylizacja zawsze wygląda elegancko i spraw­dzi się na bar­dziej for­mal­ne oka­zje. Kompozycję warto przełamać jednym akcentem w innym kolorze. Mogą to być np. ma­ry­nar­ka, apasz­ka albo du­ża spin­ka do wło­sów.

W doborze obuwia warto kierować niezłomnymi zasadami. Kolor butów powinien pasować do koloru włosów. Brunetki zawsze będą wyglądać dobrze w ciemnych butach (takich jak: czarne, granatowe czy brązowe), natomiast jasne włosy dobrze skomponują się z jasnym obuwiem. Dobranie koloru butów pozwoli płynnie skomponować się z całą stylizacją.

Buty a odzież

Tak samo ważne jest dopasowanie obuwia do materiałów naszych ubrań. Jeśli w Twojej szafie jest więcej ubrań miękkich (z bawełny, wełny, sztruksu itp.), postaw na buty zamszowe. Gdy chcesz wyglądać bardziej elegancko, zakładając ubrania z satyny, jedwabiu, wiskozy czy bawełnianych koszul, wybierz obuwie ze skóry naturalnej lub eko skóry. Buty materiałowe będą dobrym wyborem do stylizacji codziennych, takich jak dżins bądź dres.

Buty jako element stylu 

Obuwie to bardzo ważny akcent sty­li­za­cji, który subtelnie ją dopełnia. Przy­kła­do­wo do roc­ko­we­go out­fi­tu świet­nie pa­su­ją gla­ny, ale znacz­nie mniej lek­kie szpil­ki lub san­dał­ki. Z ko­lei do sty­lu bo­ho ide­al­nie wpa­su­ją się san­da­ły z rze­my­ka­mi, ale ma­syw­ne bu­ty spor­to­we już mniej. Z dru­giej stro­ny obec­nie wie­le osób two­rzy bar­dzo kon­tra­sto­we sty­li­za­cje, w któ­rych kon­kret­ne ele­men­ty teo­re­tycz­nie do sie­bie nie pa­su­ją. Ta­kie roz­wią­za­nie spraw­dza się przede wszyst­kim u osób bar­dziej za­zna­jo­mio­nych z mo­dą, a tak­że tych, któ­re lu­bią szu­kać no­wych tren­dów.

W szafie seniorki nie powinno zabraknąć butów z zabudowanymi palcami oraz tych ze skóry naturalnej. Dopasuj buty do okazji. Dobieranie koloru butów wcale może nie być proste: możesz dopasowywać je np. do koloru rajstop zestawić z nimi całość stylizacji. Dobrze dobrany buty będą Twoją wizytówką. Zaczynając od balerinek, przez sandałki i sneakersy wszystkie powinny znaleźć się w Twojej szafie.

Przeznaczenie obuwia

Jeżeli jesteś miłośniczką stylizacji biznesowych, kieruj się niewysublimowaną elegancją. Świetnie dobrane buty podkreślą klasę. W Twojej garderobie tworzonej pod kątem biznesowym obowiązkowo powinny znaleźć się buty na wysokim obcasie. Jeżeli typ bizneswoman nie jest Ci bliski, warto, byś odnalazła inny motyw przewodni. Może być nim np. tematyka rustykalna, która wymusi zakładanie kowbojek bądź butów zamszowych. Do kreacji z długim rękawem warto wybrać but zakryty.

Ciemne buty bądź ogólnie czarne buty, tak jak i buty na obcasie, sprawdzą się na ważne spotkanie służbowe. Białe sneakersy będą zaś ciekawą alternatywą dla nieco luźniejszej stylizacji. Dobrze dopasowane obuwie to jeden z najważniejszych elementów stylizacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *