Czy emerytowi choremu na nowotwór złośliwy przysługuje z ZUS dodatek do emerytury?

Czy emerytowi choremu na nowotwór złośliwy przysługuje z ZUS dodatek do emerytury? Na zdjęciu kobieta chora na raka.

Jako osoby dotknięte chorobą nowotworową, często stajemy przed wyzwaniem utrzymania stabilności finansowej. Leczenie i niezbędna opieka uszczuplają domowe finanse. Ale jest coś, o czym powinniśmy pamiętać – jeżeli wcześniej zadbało się o ubezpieczenie, istnieje szansa na uzyskanie wsparcia finansowego. Jakie opcje mamy do dyspozycji? Czy emerytowi choremu na nowotwór złośliwy przysługuje z ZUS dodatek do emerytury?

Czy emeryt może dostać zasiłek dla chorych na raka?

Zanim o tym, co przysługuje osobie chorej na nowotwór, na wstępie należy podkreślić, że wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji należy potwierdzić bezpośrednio w kontakcie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – telefonicznie, na stronie internetowej instytucji lub w najbliższym oddziale.

Zgodnie z prawem wszyscy, którzy już korzystają z emerytury, renty rodzinnej czy renty z powodu niezdolności do pracy i mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem, również w wyniku leczenia nowotworu, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dodatku pielęgnacyjnego. To nie tylko zasiłek dla chorych na raka emerytów, ale także innych osób niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji. Jeśli chcemy go otrzymać, konieczna jest decyzja lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Musi on potwierdzić, że samodzielne życie stanowi dla nas zbyt duże wyzwanie.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, musimy złożyć stosowny wniosek. Ponadto trzeba dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia. Wzór dokumentu OL-9 jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Lekarz prowadzący powinien wypełnić zaświadczenie nie później niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdziemy w karcie usługi dotyczącej dodatku pielęgnacyjnego na wspomnianej już stronie internetowej ZUS.

Starszy mężczyzna oblicza otrzymany zasiłek dla chorych na raka.

Natomiast osiągnięcie wieku 75 lat to moment, w którym automatycznie stajemy się uprawnieni do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego – niezależnie, czy chorujemy na nowotwór, czy nie. W tej sytuacji nie jest wymagane od dostarczanie żadnych dokumentów potwierdzających stan zdrowia. Instytucje odpowiedzialne za wypłatę świadczeń emerytalnych same inicjują proces przyznawania tego dodatku. Świadczenie zostanie dołączone do regularnie otrzymywanej emerytury. Wartość tego dodatku zwiększa się wraz z miesiącem, w którym następuje waloryzacja naszej emerytury bądź renty.

Należy jeszcze pamiętać, że jeśli przebywamy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu, to ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego.

Biorąc pod uwagę te informacje, czy emerytowi choremu na nowotwór złośliwy przysługuje z ZUS dodatek do emerytury? Tak, ale przed 75. rokiem życia w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji z powodu raka.

Czy emerytowi choremu na nowotwór przysługuje dodatek z ZUS i z MOPS?

Jeżeli chodzi o MOPS, zasiłek dla chorych na raka od władz lokalnych, takich jak wójt, burmistrz czy prezydent miasta otrzymywany w ramach wsparcia od Ośrodka Pomocy Społecznej, odbiera nam prawo do otrzymywania równocześnie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna nam dodatek pielęgnacyjny, jesteśmy zobowiązani bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie instytucję, która wypłaca nam świadczenie na poziomie gminy.

Przeczytaj także:

Czy można dostać zasiłek dla opiekuna osoby chorej na raka?

Aby móc ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Dotyczy to sytuacji, gdy opieka jest niezbędna nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, które wskazuje na potrzebę stałej lub długotrwałej pomocy ze strony innej osoby, ze względu na znaczne ograniczenia w samodzielnej egzystencji. Ponadto, wymagany jest stały udział opiekuna w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.

Jednak osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nabyły prawo do emerytury, nie są uprawnione do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z ZUS. Przejście na emeryturę wyklucza możliwość otrzymania tego rodzaju wsparcia. Krótko mówiąc, zasiłek dla opiekuna osoby chorej na raka z ZUS nie przysługuje emerytowi zgodnie przepisami prawa.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *