Rada ds. Polityki Senioralnej 2024–2026 została wybrana

Rada ds. Polityki Senioralnej

Mamy dla Was świeże wieści dotyczące Rady ds. Polityki Senioralnej, która właśnie rozpoczyna swoją działalność na lata 2024–2026. To grupa 30 specjalistów, którzy zostali wybrani spośród 173 kandydatów. Rada będzie pełnić funkcję doradczą dla minister Marzeny Okły-Drewnowicz w kwestiach polityki senioralnej.

Rola ekspertów w kształtowaniu polityki senioralnej

Zastanawiacie się, jakie zadania będą realizować ci eksperci? Otóż ich praca będzie skupiać się na opracowywaniu strategii działania na rzecz osób w wieku senioralnym, a także na inicjowaniu, wspieraniu i promowaniu różnorodnych inicjatyw związanych z polityką senioralną. Co więcej, będą oni przedstawiać propozycje, które mają na celu rozwój systemu wsparcia dla seniorów. W skład rady weszły osoby o szerokim spektrum wiedzy, nominowane przez różne instytucje, takie jak: samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze. Członkowie rady będą spotykać się co najmniej cztery razy do roku, a ich kadencja potrwa dwa lata.

Minister Okła-Drewnowicz ma w planach stworzenie obszernej sieci współpracy. Wszystkich kandydatów, którzy nie znaleźli się w składzie rady, a także reprezentowane przez nich organizacje, zachęca do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki senioralnej, szczególnie na poziomie lokalnym.

Marzena Okła-Drewnowicz

Minister Marzena Okła-Drewnowicz

Spotkanie inauguracyjne rady odbędzie się 1 marca. Podczas tego wydarzenia nowi członkowie otrzymają oficjalne dokumenty powołujące ich na dwuletnią kadencję.

Czym zajmie się Rada ds. Polityki Senioralnej?

Rada ds. Polityki Senioralnej docelowo ma odegrać ważną rolę w kształtowaniu polityki społecznej, skupiając się na sprawach polityki senioralnej i promowaniu rozwiązań wspierających osoby starsze. Została powołana spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców, co gwarantuje wieloaspektowe podejście do wyzwań i potrzeb najstarszej grupy społecznej.

polityka senioralna

Zadaniem Rady do spraw Polityki Senioralnej jest opracowywanie kierunków działań adresowanych do tej grupy społecznej, przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań oraz inicjowanie działań na rzecz działalności pożytku publicznego związanej z osobami starszymi. W skład rady wchodzą eksperci z różnych dziedzin, takich jak geriatria, polityka społeczna, w tym twórczyni programów senioralnych, co pozwala na kompleksowe spojrzenie na kwestie polityki senioralnej. Praca rady ma znaczenie dla poprawy jakości życia osób starszych w Polsce, poprzez oddziaływanie na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtowanie ogólnokrajowej polityki senioralnej.

Skład Rady ds. Polityki Senioralnej na lata 2024-2026

Wśród ekspertów znajdują się prof. Piotr Błędowski, znany z badań nad starością w Polsce, oraz dr Marek Bochowicz, który jako wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, wnosi swoje bogate doświadczenie w działalność senioralną. Wiesława Borczyk zaśjako prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku dba o rozwój edukacji wśród seniorów.

W radzie nie zabrakło również prof. Beaty Bugajskiej, która jako gerontolożka i urzędniczka samorządowa, wnosi swoje kompetencje w tworzenie równościowych strategii dla seniorów. Joanna Dolińska-Dobek, dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, to kolejna osoba, która swoją pracą przyczynia się do budowania mostów między pokoleniami.

Teresa Hernik, z Federacji Przedsiębiorców Polskich, to ekspertka, która swoją wiedzą wspiera rozwój polityki senioralnej, a Agnieszka Jaworska-Martycz, z doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach finansowych, dba o edukację finansową i emerytalną. Krzysztof Kasprzycki, twórca Dziennego Domu Pomocy Społecznej, pokazuje, jak ważna jest codzienna opieka nad seniorami.

Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, jako lekarz geriatra, dba o zdrowie osób starszych, a Maciej Klimek wnosi swoje doświadczenie w badaniu pomocy społecznej. Dr Agnieszka Labus, z Fundacji Laboratorium Architektury 60+, to prekursorka projektowania przyjaznego starzeniu, co jest niezwykle istotne w kontekście jakości życia seniorów.

Beata Leszczyńska, specjalistka od opieki długoterminowej, oraz Ewa Milewska, znawczyni funduszy unijnych, to następne osoby, które swoją pracą przyczyniają się do poprawy warunków życia seniorów. Dr Renata Miszczuk, prezes klastra UTW, oraz Małgorzata Miś, autorka poradników senioralnych, także weszły do rady.

osoby starsze

Radę wesprą także Michał Modro, radca prawny, i Magdalena Osińska-Kurzywilk, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego. Dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz prof. Marta Podhorecka, fizjoterapeutka, również pomogą w opracowaniu przyjaznej polityki senioralnej.

Dr Anita Richert-Kaźmierska, ekonomistka, Beata Rorant, ekspertka zdrowia publicznego, oraz Łukasz Salwarowski, dziennikarz, to osoby, które swoją działalnością medialną i badawczą wnoszą nowe perspektywy do polityki senioralnej. Prof. Barbara Szatur-Jaworska, autorka strategicznych dokumentów, dr Michał Szczegielniak, badacz srebrnej gospodarki, oraz Dagmara Szymczak, coach senioralny, to kolejne osoby, które swoją wiedzą i zaangażowaniem wspierają seniorów.

Grażyna Śmiarowska, pielęgniarka, Zbigniew Tomczak, aktywista, oraz dr Paweł Wiśniewski, naukowiec, Przemysław Wiśniewski, dziennikarz, oraz Anna Wyrozębska, pedagog, też wesprą polskich seniorów.  

Nowo utworzona Rada ds. Polityki Senioralnej to duży krok naprzód w rozwoju polityki skierowanej do osób starszych, mająca na celu nie tylko ulepszenie istniejących rozwiązań, ale i wprowadzenie nowych inicjatyw. Z niecierpliwością oczekujemy na efekty pracy tej grupy ekspertów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *