Opieka wytchnieniowa – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?

czym jest opieka wytchnieniowa

Długookresowa troska o osobę niepełnosprawną jest bardzo wymagająca. W celu odciążenia rodziny w codziennych obowiązkach powstał program „Opieka wytchnieniowa”. W 2023 roku jego wartość wyniesie kilkaset milionów złotych. Jak i kiedy można z niego skorzystać? Sprawdź, czy pomoc jest darmowa.

Co to jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, będący formą wsparcia członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym bądź innym równoważnym. Świadczenie pozwala skorzystać z nauki w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, a także poradniczego wsparcia.

Opieka wytchnieniowa obejmuje szereg czynności, w których trzeba pomóc choremu:

 • codzienną pielęgnację,
 • przemieszczanie się,
 • kontrolę czynności fizjologicznych i czystości pomieszczenia,
 • przygotowanie posiłku,
 • kreowanie atmosfery miłej do spędzania wspólnego czasu.

Zapewnienie czasowego zastępstwa umożliwia opiekunom pomoc nie tylko w codziennych obowiązkach, ale też daje im czas na załatwianie własnych spraw. Wsparcie przyjmuje okres pomocy czasowej: kilkunastodniowej w formie ciągłej bądź parcjalnej, np. weekendowej. Z usługi można korzystać także w przypadku zdarzeń losowych.

opieka wytchnieniowa

Gdzie jest realizowana opieka wytchnieniowa?

Usługa opieki wytchnieniowej może być realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej albo:

 • dziennych ośrodkach wsparcia,
 • placówkach opieki całodobowej,
 • ośrodkach urlopowych,
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • jednostkach systemu oświaty.

Kto wyznacza specjalistów do opieki wytchnieniowej?

Osoby do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych wyznaczają organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których zamieszkuje wnioskodawca. Gdy rodzina zdecyduje się ponieść koszty opieki prywatnej, opieka może być realizowana w formie komercyjnej.

Jaki wymiar godzin przysługuje na opiekę wytchnieniową?

Opiekunowi faktycznemu osoby z niepełnosprawnościami przysługuje:

 • 240 godzin opieki w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dni opieki w ramach pobytu całodobowego,
 • 20 godzin opieki świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego czy terapeutycznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacyjno-żywieniowej.
jak skorzystać z opieki wytchnieniowej

Jak skorzystać z opieki wytchnieniowej?

Warunkiem otrzymania pomocy w ramach opieki wytchnieniowej jest złożenie stosownego i prawidłowo wypełnionego wniosku do organu JST – ośrodka pomocy społecznej. Usługa jest darmowa, chyba że przekroczysz limit godzin wyznaczonych na opiekę. Wówczas w miarę możliwości samorząd może zgodzić się na przedłużenie tego okresu, jednak zobowiąże Cię do poniesienia odpłatności.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *