Kradzież pieniędzy z konta – jak trzeba postąpić w takiej sytuacji?

kradzież pieniędzy z konta seniora

Każda kradzież, a zwłaszcza ta dotycząca pieniędzy na koncie w banku, rodzi nieprzyjemne uczucia. Niestety zjawisko ciągle rośnie, a znacznie przyczynia się do tego nierozważność w udostępnianiu danych osobowych. Jak powinien zareagować senior, gdy ktoś ukradnie pieniądze z jego konta?

Na czym polega kradzież pieniędzy z konta?

Kradzież pieniędzy z konta bankowego to przestępstwo. Polega ono na dokonaniu wypłaty środków za sprawą nieautoryzowanej transakcji, czyli tej niepotwierdzonej przez właściciela rachunku. Kradzież tego typu wypełnia przesłankę z art. 279 „Kodeksu karnego” i jest klasyfikowana jako „przełamanie zabezpieczeń na komputerze, w systemie komputerowym bądź na elektronicznych urządzeniach bankowych (bankomatach) i dokonanie w wyniku tego zaboru cudzych pieniędzy”.

Kto może paść ofiarą kradzieży pieniędzy z konta?

Ofiarą fraudu bankowego może być każdy. Zagrożenie jest tym większe, im częściej korzystamy z bankowości elektronicznej bądź różnych aplikacji bankowych. Mechanizmy uwierzytelniania transakcji niestety nie są doskonałe. Nie zapominaj o bezpieczeństwie: nie udostępniaj swoich loginów, haseł do logowania czy innych danych wrażliwych nieznanym Ci osobom.

Kiedy i gdzie należy zgłosić kradzież pieniędzy z konta?

Kradzież należy zgłosić do banku osobiście bądź za pośrednictwem oficjalnej infolinii, natychmiast po jej wykryciu. Następnie trzeba powiadomić organy ścigania. Placówka uruchomi specjalną procedurę. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy na koncie pozostały jeszcze pieniądze. Bank, wiedząc o tym, iż doszło do kradzieży, zablokuje dostęp do konta, co uniemożliwi ewentualnemu przestępcy dokonywanie kolejnych transakcji.

Pamiętaj, że postępowanie w sprawie kradzieży z konta nie wygląda tak samo w każdym banku, jednak coraz więcej przypadków jest rozwiązywanych z korzyścią dla klienta. 

Kto odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze?

Za nieautoryzowane transakcje płatnicze w usługach płatniczych odpowiada bank, gdyż to on jest zobowiązany dochować należytej staranności w zabezpieczeniu zasobów klienta. Reguluje to art. 50 Ustawy „Prawo bankowe”. Wypłata pieniędzy z konta przez nieuprawniony podmiot daje Tobie, jako klientowi banku, możliwość złożenia reklamacji. Możesz zrobić to drogą mailową, telefoniczną, listownie bądź bezpośrednio w placówce. Ostatnia z opcji jest najlepsza ze względu na szybkość procesu. W reklamacji musisz napisać, że nie miałeś wpływu na zaistniałą sytuację, a jeśli pobrałeś niebezpieczne oprogramowanie zawierające wirusy, zrobiłeś to nieświadomie. Poinformuj bank o tym, że zajście zgłosiłeś na policji.

Nieautoryzowana transakcja a wina klienta banku

W dzisiejszych czasach w różny sposób możemy nieświadomie udostępnić przestępcom dane do logowania do naszego konta. Do najpopularniejszych metod działania przestępców należą:

Vishing

Przestępca dzwoni do ofiary i zgłasza podejrzenie nieautoryzowanych transakcji. Prosi ją o weryfikację i uwierzytelnienie danych lub założenie nowego konta. Tłumaczy, że te czynności uchronią pozostałe środki przed niepożądaną wypłatą. Jeśli postąpimy zgodnie ze wskazówkami rozmówcy, padniemy ofiarą kradzieży.

Fałszywy formularz

Do utraty danych dochodzi poprzez wypełnienie przez ofiarę formularza stworzonego przez hakera. Dokument zostaje umieszczony na stronie do złudzenia przypominającej popularne serwisy do płatności internetowej.

Kod BLIK

Polega na przejęciu konta ofiary założonego na portalu społecznościowym oraz proszeniu za pomocą komunikatora znajomych właściciela konta o udostępnienie kodu BLIK. Przestępca od razu po otrzymaniu kodu wpisuje go i wypłaca pieniądze.

Zainfekowane maile

Na nasz adres e-mailowy trafia informacja wzywająca do natychmiastowego działania, np. pod groźbą zablokowania konta. Po kliknięciu w link zostajemy przekierowani do fałszywej strony. Jeśli uzupełnimy na niej wymagane pola, przekażemy przestępcy dostęp do naszych danych.

Ile czasu ma bank, by rozpatrzyć reklamację?

Standardowy okres, w którym bank powinien rozpatrzyć Twoją reklamację, wynosi 30 dni. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw czas ten może wydłużyć się dwukrotnie. O tym, iż Twoja reklamacja będzie rozpatrywana dłużej niż przewiduje to tryb zwykły, musisz zostać powiadomiony. Jeśli bank nie odniesie się do Twojego pisma, uznaje się, iż reklamację rozpatrzono na Twoją korzyść.

Kradzież z konta a zwrot pieniędzy

Bank jest zobowiązany zwrócić klientowi skradzione środki (jeszcze tego samego dnia, w którym doszło do ujawnienia kradzieży), gdyż to on jako instytucja nie miał dostatecznych mechanizmów kontroli przeprowadzania operacji bankowych. Po przeanalizowaniu przypadku dostawca usług płatniczych może jednak stwierdzić, iż dane dostępowe użytkownik konta sam dostarczył przestępcom. Wówczas, mimo że zrobiłeś to nieświadomie, możesz zapomnieć o zwrocie przez bank utraconych środków w pełnej wysokości.

Z czyich usług można skorzystać w przypadku kradzieży pieniędzy z konta?

Będąc w trudnej sytuacji, senior jako klient banku może zwrócić się do prawnika, rzecznika praw konsumentów bądź arbitra sądowego (rozpatruje on sprawy, w których wartość przedmiotu nie przekracza 8 tys. zł). Jeśli senior nie zgadza się z decyzją banku, pomocny może okazać się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który z należytą starannością powinien przyjrzeć się sprawie utraty pieniędzy z konta. Jeżeli wyczerpiesz te ścieżki pomocy, a bank nie zechce zwrócić środków, będziesz zmuszony dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Karta kredytowa a nieautoryzowane transakcje płatnicze

Klient banku odpowiada za stan środków na koncie od momentu, w którym ujawnił kradzież, aż do czasu wystąpienia z prośbą o zastrzeżenie instrumentu płatniczego. Kwestię odpowiedzialności klienta regulują limity: maksymalnie 150 euro w przypadku transakcji przez Internet oraz 50 euro w przypadku transakcji zbliżeniowej. Kwoty przekraczające te wartości świadczą o włamaniu na kartę kredytową, co sprawia, iż odpowiedzialność zaczyna ciążyć na banku.

Procedura prewencyjna wygląda identycznie jak ta w związku z kradzieżą środków z konta. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem sprawy do banku: im szybciej to zrobisz, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwiązania problemu w krótkim czasie. O sytuacji jak najszybciej powiadom również policję, która będzie mogła sprawdzić zapisy z monitoringu i podjąć próby ustalenia tożsamości sprawcy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *