Regulamin korzystania z serwisu Seniore.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Seniore.pl, który jest własnością SIMPLITECA COM PAWEŁ MOCZULSKI z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP: 823-15-38-732, REGON: 366297440.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z usług serwisu Seniore.pl.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi dla użytkownika za pośrednictwem serwisu.

II. Zakres usług

 1. Serwis Seniore.pl umożliwia użytkownikom zakup usług określonych na stronach sprzedażowych serwisu.
 2. Cena usług jest określona w cenniku dostępnym pod adresem: https://seniore.pl/cennik/.
 3. Usługi dostępne w serwisie mogą obejmować, ale nie ograniczają się do: doradztwa, szkoleń, pośrednictwa oraz innych usług dedykowanych osobom 50+.

III. Warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 2. Użytkownik i usługodawca zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik i usługodawca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji i zakupu usług.

IV. Polityka prywatności

 1. Serwis Seniore.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie dane osobowe zbierane przez serwis będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu.

V. Płatności

 1. Użytkownik i usługodawca może dokonywać płatności za usługi za pośrednictwem dostępnych metod płatności określonych na stronach sprzedażowych serwisu.
 2. Płatności są realizowane zgodnie z cenami określonymi w cenniku dostępnym pod adresem: https://seniore.pl/cennik/.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownik i usługodawca ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie serwisu.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich publikacji na stronie serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.