Seniorzy w mediach społecznościowych. Co mówią badania?

Modny, nowoczesny senior silvers ze smartfonem przeglądający media społecznościowe.

Media społecznościowe to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z bliskimi i znajomymi, a także na dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami poprzez posty, komentarze, udostępniania czy rozmowy online. Choć częściej kojarzone są z młodszymi użytkownikami, to jednak zyskują na popularności wśród osób starszych. Badanie przeprowadzone przez Smitha w 2013 roku wykazało, że 27% osób powyżej 65. roku życia korzystało wówczas z platform takich jak Facebook czy Linkedin. A przecież minęło już sporo lat i ta liczba stale rośnie. Jak seniorzy wykorzystują media społecznościowe i jakie są ich motywacje?

Motywacje seniorów do korzystania z mediów społecznościowych

W Europie co piąta osoba przekroczyła już 60 lat, a prognozy wskazują, że za 30 lat co trzeci mieszkaniec Europy będzie seniorem. W Polsce oczekiwana długość życia w 2030 roku ma wynosić średnio 77,6 lat dla mężczyzn i 83,3 dla kobiet. Starość, określana jako trzeci wiek, rozpoczyna się zazwyczaj między 60. a 65. rokiem życia. Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia kilka etapów starzenia: osoby przed starością (45-59 lat), ludzie starzejący się (60-74 lata), starzy (75-89 lat) oraz długowieczni (90 lat i więcej).

Media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy YouTube zyskują na popularności wśród seniorów, czy też silversów, jak obecnie są coraz częściej definiowani. Te platformy oferują interaktywną komunikację i pozwalają na tworzenie oraz wymianę treści. Stanowią wirtualną przestrzeń, gdzie ludzie mogą dzielić się informacjami, korzystając z indywidualnych profili. Social media umożliwiają wielostronne rozmowy, dzielenie się zainteresowaniami i utrzymywanie kontaktów społecznych, co może wpływać na decyzje podejmowane przez seniorów.

Badania pokazują, że seniorzy korzystają z mediów społecznościowych głównie w celu dostępu do informacji związanych z ich zainteresowaniami. Mimo to nie wszyscy są aktywni w mediach społecznościowych. Stąd rosnące znaczenie wsparcia dla seniorów w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych. Relacje emocjonalne i społeczne mają duży wpływ na dobre samopoczucie osób starszych. Technologia pomaga w zachowaniu społecznej aktywności, zmniejsza izolacji i poprawiają jakość życia.

Seniorzy korzystają z mediów społecznościowych z różnych powodów, w tym do kontaktu z bliskimi, zdobywania wiedzy, kształtowania wizerunku czy rozrywki. W zależności od wieku różni się podejście do mediów społecznościowych. Osoby starsze często obawiają się o prywatność i mają wątpliwości co do swoich umiejętności technologicznych. Jednak grupa seniorów korzystających z mediów społecznościowych stale rośnie. Stąd nowe pojęcie – silversi.

Jak seniorzy korzystają z mediów społecznościowych?

W Stanach Zjednoczonych ponad 27 milionów osób powyżej 55. roku życia aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, a w Polsce liczba internautów w marcu 2019 roku osiągnęła 28,5 miliona. Jednocześnie 23,1 miliona to użytkownicy komputerów i laptopów, a 24,4 miliona to osoby korzystające z urządzeń mobilnych. W 2019 roku wśród polskich internautów najwięcej było osób w wieku 40-49 lat, a seniorzy 60+ stanowią 10,7%. Jednak należy pamiętać, że te proporcje podlegają szybkim zmianom, bo polskie społeczeństwo starzeje się wyjątkowo dynamicznie.

Warto przeczytać:

Facebook to najpopularniejsza platforma społecznościowa zarówno na świecie, z 2,45 miliarda, jak i w Polsce. W badaniu przeprowadzonym wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku 72% respondentów korzystało z Internetu, a z tego 71% z mediów społecznościowych. Najczęściej wybierali Facebook oraz YouTube. Twitter (dzisiejszy “X”) czy Instagram były mniej popularne w tej grupie wiekowej.

Seniorzy w mediach społecznościowych często sprawdzają opinie o produktach przed zakupem, zwracają uwagę na liczbę fanów marki, ale rzadziej komentują posty czy polecają produkty innym. Najczęściej obserwują profile marek odzieżowych, turystycznych i kosmetycznych. Seniorzy częściej obserwują innych użytkowników niż aktywnie uczestniczą w życiu społecznościowym, co świadczy o ich większej stabilności emocjonalnej i otwartości na nowe doświadczenia.

Senior przegląda media społecznościowe na smartfonie

W Polsce nawet w mniejszych miastach widać tendencje do coraz większego udziału osób starszych w Internecie i mediach społecznościowych. Przed 2016 rokiem w Nowym Sączu i okolicach przeprowadzono badanie wśród seniorów, aby zrozumieć ich stosunek do nowoczesnych technologii. W ankiecie wzięło udział 402 osoby powyżej 55. roku życia. Zainteresowanie skupiało się na tym, jak często starsi ludzie korzystają z technologii informacyjnych, jakie są ich motywacje oraz czy odczuwają wykluczenie cyfrowe. Okazuje się, że już wtedy osoby starsze chętnie korzystały z mediów społecznościowych. A przecież mijają kolejne lata i świadomość seniorów w zakresie technologii stale rośnie.

We wspomnianym badaniu zauważono, że wśród ankietowanych dominowały kobiety, co odzwierciedla ogólną tendencję demograficzną. W grupie badanej 77,6% stanowiły panie, a 22,4% panowie. Co do korzystania z komputera, 38,4% seniorów używało go do wielu celów, w tym do poczty elektronicznej i mediów społecznościowych, a 31,8% w ogóle nie korzystało z komputera. Aż 34,8%, używało ich tylko do dzwonienia, ale 18,9% korzystało też Internetu na telefonie.

Według przytoczonego badania powodem, dla którego seniorzy sięgają po nowoczesne urządzenia, jest utrzymanie kontaktu z rodziną – tak odpowiedziało 62,2% badanych. Zdrowie (36,3%) oraz wiedza i rozrywka również mają duży udział. Co ciekawe tylko 19% odczuwa presję otoczenia, by nauczyć się obsługi nowych technologii. Badanie pokazuje, że nawet seniorzy spoza wielkich aglomeracji są aktywni cyfrowo.

Edukacja seniorów w obszarze social media

Seniorzy coraz częściej korzystają korzystania z mediów społecznościowych, co bywa utrudnione przez problemy ze wzrokiem czy słuchem, a także drżeniem rąk. Na szczęście istnieją specjalne rozwiązania technologiczne, które ułatwiają obsługę komputerów i smartfonów. To m.in. większe ikony, lepszy kontrast czy programy redukujące błędy pisania.

Media społecznościowe na smartfonie seniorki 60+.

W Polsce edukacja w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) z każdym rokiem staje się lepiej dostępna. Oznacza to, że społeczeństwo widzi trendy. Seniorzy mają do wyboru różnorodne formy nauki, od komercyjnych kursów, przez uniwersytety trzeciego wieku, po spotkania w stowarzyszeniach czy domach kultury. W roku akademickim 2017/18 w Polsce funkcjonowało aż 640 uniwersytetów trzeciego wieku z ponad 113 tysiącami słuchaczy.

Takie inicjatywy edukacyjne są ważne dla polityki senioralnej, wpisują się w ideę nauki przez całe życie i odpowiadają na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Rozwój edukacji dla seniorów pomaga przezwyciężyć wykluczenie cyfrowe i czynią z nowych technologii nie tylko źródło informacji, ale także sposób na utrzymanie kontaktów z bliskimi i wzbogacenie życia społecznego.

Seniorzy są aktywni cyfrowo, wbrew stereotypom

Seniorzy pokazują, że wiek to tylko liczba – są pełni energii i coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie. Zauważamy imponujący wzrost wśród osób 55+, które z entuzjazmem korzystają z telefonów i komputerów. Wiele z nich przyznaje, że chętniej by eksplorowało świat cyfrowy, gdyby ktoś znalazł czas, by im to wszystko pokazać. Mimo to z telefonów i Internetu korzysta już większość silversów i osób starszych. To pokazuje, że warto wspierać ich w odkrywaniu możliwości, jakie dają smartfony czy laptopy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *