Przepisy prawne dotyczące seniorów

testament wzajemny

Czym jest testament wzajemny?

Testament wzajemny to specyficzna forma dokumentu spadkowego, umożliwiająca małżonkom wzajemne uregulowanie kwestii dziedziczenia. Na czym polega jego istota i z jakimi korzyściami wiąże się...