Rodzinne ogródki działkowe – formalności. Przeczytaj, zanim skorzystasz z ROD

rodzinne ogródki działkowe

Ogródki działkowe to popularna forma rekreacji i spędzania wolnego czasu, zarówno wśród ludzi młodszych, jak i starszych. Dają one możliwość kontaktu z naturą, uprawy roślin oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Jednak przed rozpoczęciem użytkowania ROD warto poznać formalności i koszty z tym związane.

Czym są rodzinne ogródki działkowe?

Rodzinny ogród działkowy (ROD) w myśl Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), składające się z działek i terenu wspólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie przestrzeni rekreacyjnej, a także umożliwienie uprawy warzyw, owoców i kwiatów. W Polsce zarząd nad terenami rodzinnych ogródków działkowych należy do Polskiego Związku Działkowców, który odpowiada za bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej i dostarczenie wody oraz energii elektrycznej na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Tu można odpocząć od miejskiego zgiełku i znaleźć wytchnienie wśród zieleni i świeżego powietrza. Rodzinne ogródki działkowe pozwalają na rozwijanie pasji ogrodniczych oraz organizowanie spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

Polski Związek Działkowców zachęca do nabycia nowych działek przez ludzi, którzy chcą korzystać z uroków życia na wsi, ale nie mają na to odpowiednich warunków. Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnianie jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Działkę najłatwiej jest zdobyć, zawierając umowy dzierżawy bezpośrednio z zarządem ROD albo podpisując z innym działkowcem umowy przeniesienia prawa do działki.

Użytkowanie ROD – to trzeba wiedzieć

Użytkowanie działki rekreacyjnej wiąże się z pewnymi formalnościami, które warto poznać przed podpisaniem umowy. Przede wszystkim, należy upewnić się, czy posiadamy prawo do działki na terenie Polski. Kolejnym krokiem jest zaznajomienie się z regulaminem działkowym, który określa m.in. sposób użytkowania i prowadzenia upraw na terenie ogrodów działkowych, zasadami wspólnego korzystania z infrastruktury ogrodowej oraz cennikiem. jeśli tylko jedno z małżonków chce dzierżawić działkę ROD, nie musi w tym celu uzyskiwać zgody współmałżonka. Tak samo dzierżawcą może zostać także obcokrajowiec, warunkiem jest jednak stałe zamieszkiwanie w Polsce, w bliskiej odległości od ROD, z którego chce korzystać.

rodzinne ogródki działkowe

Warto przypomnieć, że stałe zamieszkiwanie na terenie ROD, tak samo jak prowadzenie na jej terenie działalności gospodarczej, jest niezgodne z przepisami ustawy i grozi za to pozbawienie prawa do działki.

Opłaty dla działkowców

Działkowcy muszą wnieść opłatę inwestycyjną w roku nabycia działki. Jej wysokość nie może być większa niż wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Wynosi około 200 zł. Ich kosztem będzie również wpisowe, którego wysokość nie może przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia. To około 600 zł.

Posiadanie ogródka działkowego wiąże się z pewnymi prawami i obowiązkami, które należy znać przed nabyciem praw do działki. Nabycie praw do działki oznacza, że osoba prywatna ma prawo do korzystania z jednej działki w ogródkach działkowych. W przypadku naruszenia zasad przyjętych w regulaminie zarząd ogrodu działkowego ma prawo do nałożenia kar finansowych lub odebrania prawa do korzystania z działki.

ROD

Dlaczego ogródki działkowe to dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu?

Coraz więcej nowych działkowców to ludzie młodzi (25-40 lat) z rodzinami, poszukujący odpoczynku od betonozy. Mimo że zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w największych miastach lub w ich okolicach, są to tereny, w których można odpocząć od szybkiego życia w mieście.

użytkowanie rodzinnych ogródków działkowych

Przede wszystkim posiadanie działki rekreacyjnej pozwala na kontakt z naturą i spędzanie czasu na świeżym powietrzu, co przyczynia się do poprawy zdrowia i samopoczucia. Ogródki działkowe to również miejsce spotkań i integracji z innymi działkowcami, co sprzyja budowaniu przyjacielskich relacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *