Kategoria: Zdrowie

typy domów opieki społecznej

Jakie są typy domów pomocy społecznej?

Wybierając opiekę dla osoby starszej, kluczowe jest zrozumienie jej indywidualnych potrzeb. Wiek, stan zdrowia oraz poziom niepełnosprawności to trzy główne aspekty, które decydują o...

ochrona przeciwpożarowa w domach opieki

Ochrona przeciwpożarowa w domach opieki

Właściciel, zarządca i użytkownik obiektu są zobowiązani do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku w zgodzie z aktualnymi przepisami i dobrą praktyką ratowniczą. Dotyczy to wszystkich...

kto może prowadzić dom opieki?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej?

Domy pomocy społecznej są instytucjami zapewniającymi wsparcie bytowe, edukacyjne i opiekuńcze osobom, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności potrzebują całodobowej opieki. Ze względu...

Czy można zabrać zwierzę do sanatorium?

Nie wszystkie ośrodki spa i sanatoria akceptują obecność naszych czworonożnych przyjaciół podczas turnusu. Wśród popularnych miejscowości uzdrowiskowych, które na to pozwalają, znajdują się m.in....