Rozmowa w związku – o czym pamiętać, czego unikać?

rozmowa w związku seniora

Udany związek opiera się na ciągłej pracy osób, które go tworzą. Do podstawowego elementu relacji, a tym samym jej niezwykle istotnego składnika, należy rozmowa. Jak rozmawiać, by pogłębić więź z partnerem?

Dlaczego rozmowa w związku jest ważna?

Rozmowa jest standardowym elementem kontaktu z drugim człowiekiem, wektorem wymiany myśli i nieodzowną składową komunikacji w każdym związku. To dzięki niej budujemy relację. W ramach rozmowy partnerzy nawzajem informują się o swoich potrzebach, oczekiwaniach, radościach i lękach. Rozmowa pozwala oczyścić związek z nieprzyjemnej atmosfery i dotrzeć do sedna problemu. Jeśli poprowadzimy ją prawidłowo, unikniemy wątpliwości bądź niedomówień często generujących kłótnie.

O czym można rozmawiać w związku?

Związek to obszar pełen tematów do rozmowy. Każdą relację, nawet tę z pozoru stabilną, w rzeczywistości cechuje wysoka dynamika. To skutkuje regularnym występowaniem problemów, które mogą przybrać różną formę. Rozmowa powinna obejmować wszystkie płaszczyzny życia społeczno-uczuciowego. Może dotyczyć m.in.:

  • sfery uczuciowej – np. oczekiwań, które mamy względem drugiej osoby,
  • spraw domowych – utrzymania porządku w mieszkaniu,
  • finansów – rozmawiajmy o tym, co zamierzamy kupić; wspólnie ustalmy, na czym wolimy oszczędzić,
  • przyszłości – jasno komunikujmy drugiej osobie naszą wizję na przyszłość. Rozmawiajmy o życiu, marzeniach. Mówmy o tym, jakie uczucia nam towarzyszą, jakie wspomnienia są dla nas cenne. Dzięki temu dowiemy się, czy plany i oczekiwania partnerki bądź partnera są zbieżne z naszymi.
komunikacja

Jak rozmawiać w związku?

Rozmowa w związku nie zawsze jest prosta, szczególnie jeśli dotyczy drażliwych tematów. To aspekt często niezależny od stażu partnerskiego, choć w dojrzałej relacji łatwiej jest podejmować niektóre motywy. Pamiętaj, aby:

Rozmawiać wtedy, gdy czujesz, że jest to konieczne

Jeśli napięcie między Wami rośnie, nie udawaj, że nic się nie dzieje. Rozmowa pomoże je rozładować. Pamiętaj, że odkładanie dyskusji o problemach może jedynie pogłębić konflikt.

Mówić prawdę

Podstawą rozmowy jest prawdomówność. Jeśli nie będziesz szczery z partnerką, w dłuższej perspektywie rozmowa okaże się bezcelowa. Ukrywanie pewnych faktów może jedynie osłabić relację.

Przeczytaj także:

Panować nad emocjami

To żelazna zasada wydajnej komunikacji. Szczera rozmowa lubi spokój i wzajemne poszanowanie. Rozmawiając w przypływie emocji, możesz nieświadomie doprowadzić do zaognienia konfliktu. Zamiast powiedzieć: „Słuchaj teraz, co mam Ci do powiedzenia” czy niepokojącego „Musimy porozmawiać”, kontakt z bliską dla Ciebie osobą zainicjuj słowami: „Kochanie, chciałabym, abyś mnie wysłuchał”.

Wybrać czas odpowiedni do rozmowy

I nie chodzi tu tylko o nieuspokojone emocje, ale także o inne czynniki wpływające na nastrój. Jeśli Ty albo partner jesteście zmęczeni, zmartwieni bądź zapracowani, nie zaczynajcie ważnej rozmowy.

Szanować zdanie drugiej strony

Rozmowa to dialog, a nie monolog. Pamiętaj, że Twój partner bądź partnerka tak jak Ty mają pełne prawo wypowiedzieć się na dany temat. W trakcie rozmowy nie oceniaj męża bądź żony. Każdy może mieć inny punkt widzenia na to samo zagadnienie.

Uważnie słuchać partnera

W trakcie rozmowy powinniśmy uważnie słuchać drugiej strony i konstruktywnie odnosić się do jej racji. Nie narzucajmy swojego zdania, ale jednocześnie nie bójmy się prosić partnera o doprecyzowanie myśli. Dzięki temu Twój najlepszy przyjaciel będzie wiedział, że jego zdanie jest dla Ciebie istotne, że starasz się go zrozumieć.

dlaczego rozmowa w związku jest ważna?

Skupić się na celu rozmowy

Rozmowa od początku powinna mieć jasno określony cel – rozwiązanie problemu, a przynajmniej jego załagodzenie. To ważne, bowiem wiele par ma skłonność do wplatania w rozmowę wielu nieistotnych wątków pobocznych, zniekształcających przekaz.

Nie wypominać i nie generalizować

Ogromną zaletą głębokich rozmów jest możliwość dotarcia do sedna problemu. By tego nie zakłócić, należy unikać uogólniania i wypominania różnych zdarzeń bądź sytuacji. To forma ataku na drugą osobę. Wracanie do złych wspomnień raczej nie pomoże rozwiązać obecnej sytuacji.

Mówić o uczuciach, oczekiwaniach, potrzebach

Nie wstydź się mówić o swoich uczuciach, radościach, smutkach i lękach, ani o tym, czego oczekujesz od partnera bądź partnerki.

Nie wstydzić się przyznać do błędu

Nie zawsze musisz mieć rację. Pamiętaj, że największą sztuką jest potrafić przyznać się do błędu. Otwartość na pewno pozytywnie wpłynie na waszą relację, gdyż druga osoba niewątpliwie doceni Twoje zachowanie.

Czy szczera rozmowa uratuje każdy związek?

Mimo że szczera rozmowa w cztery oczy może zaradzić niejednemu problemowi, chwilami jest niewystarczająca, by zlikwidować kryzys. Czasami może prowadzić do kłótni. Niekiedy, aby rozwiązać dany kłopot w związku, powinniśmy zaangażować w sprawę zewnętrznego profesjonalnego obserwatora. Najczęściej jest nim psycholog, który np. w ramach terapii par przeanalizuje sytuację i postara się poprowadzić partnerów w kierunku pozytywnych zmian.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *