Prowadzisz w słuchawkach? Wkrótce może Cię to drogo kosztować

jeżdżenie w słuchawkach

Czy noszenie słuchawek, a zarazem prowadzenie samochodu, jest legalne? Teoretycznie tak, choć pojawił się pomysł, by to zmienić. W tej sprawie do Sejmu wpłynęła petycja.

Przepisy dotyczące korzystania z telefonu i słuchawek

Powszechnie wiadomo, że korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia auta jest niezgodne z prawem i może skutkować wysokimi karami – 12 punktów karnych i 500 zł mandatu. W kontekście słuchawek sytuacja jest mniej jednoznaczna. Przepisy bezpośrednio nie zakazują korzystania kierowcy ze słuchawek w trakcie jazdy, jednak nie oznacza to, że takie postępowanie jest bezpieczne.

Ryzyko związane z korzystaniem ze słuchawek w trakcie jazdy

Niektórzy kierowcy decydują się na słuchanie muzyki przez słuchawki z różnych powodów – brak radia lub uszkodzony odtwarzacz. Jednak takie praktyki mogą wpływać negatywnie na naszą koncentrację i opóźniać reakcje, zwłaszcza wobec nadjeżdżających pojazdów uprzywilejowanych czy pieszych.

prowadzenie samochodu a słuchawki

Z tych przepisów może skorzystać policja

Chociaż korzystanie w trakcie jazdy ze słuchawek nie jest wyraźnie zabronione, warto zwrócić uwagę na zapis art. 3 pkt 1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten zapis nakazuje uczestnikom ruchu zachowywać ostrożność i unikać działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głośna muzyka w słuchawkach może odciągnąć uwagę kierowcy od drogi, czego konsekwencją bywa niebezpiecznych sytuacji.

Poza tym policja może skorzystać z art 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, który brzmi: „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Karze grzywny nie niższej niż 1500 zł podlega sprawca czynu opisanego w § 1, jeśli następstwem wykroczenia będzie spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.

Propozycja kary za prowadzenie w słuchawkach

W maju do Sejmu wpłynęła petycja, której autor zachęca polityków do wprowadzenia zakazu korzystania z urządzeń emitujących dźwięk bezpośrednio do obu uszu w przypadku wszystkich kierujących wszelkimi pojazdami uczestniczącymi w ruchu drogowym. Zakaz nie dotyczyłby osób, które wykorzystują urządzenia wspomagające słuch z uwagi na swoją niepełnosprawność słuchową. Proponowane kary za korzystanie ze słuchawek w ruchu drogowym wynosiłyby od 10 do 60 proc. minimalnego wynagrodzenia, co w obecnych warunkach byłoby równoznaczne z mandatem od 360 zł do 2160 zł.

słuchawki na uszach a prowadzenie auta

Jednak wielu ekspertów uważa, że edukacja i szkolenia kierowców są skuteczniejsze niż surowe kary, dlatego za kluczową uważają promocję odpowiedzialnego zachowania na drodze.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *