opłaty ewidencyjne

Opłata ewidencyjna zostanie zniesiona – sprawdź też inne zmiany w przepisach

Ze znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym zniknie zapis o opłacie ewidencyjnej – takie rozwiązanie proponuje rząd, który w lutym przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Choć zniesienie opłaty ewidencyjnej to niewielka oszczędność, nie tylko to ma się zmienić.

W toku zaproponowanych zmian zakładane jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych wnoszonych przez kierowców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym prowadzonym przez stacje kontroli pojazdów itp. Przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak na razie, konkretny termin nie jest znany.

Opłata ewidencyjna – za co nie będziemy płacić?

Opłata ewidencyjna wiąże się nie tylko z kierowcami, którzy chcą zarejestrować pojazd. Jej wniesienie jest konieczne także w takich sytuacjach jak przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie wskaźnika, a także wydanie:

  • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i wtórników,
  • dowodu rejestracyjnego, 
  • karty kwalifikacji kierowcy,
  • prawa jazdy,
  • międzynarodowego prawa jazdy,
  • pozwolenia czasowego.

Opłaty w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami pobierane są przez samorządy (wydziały komunikacji starostw powiatowych i miast prezydenckich). Oszczędność z tytułu zniesienia opłaty będzie niestety wyłącznie iluzoryczna: zaoszczędzimy od 50 groszy do złotówki.

Ubezpieczyciele ostrzegają

Firmy ubezpieczeniowe przestrzegają, że w zamian za rezygnację z opłaty ewidencyjnej wzrośnie „danina” ukryta w składce OC. Ta jest przeznaczona na rozwój funduszu zasilającego Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, szerzej znaną jako CEPiK. Rząd chce, by składka, z 1 euro dzisiaj, wzrosła do co najwyżej 1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Opłata będzie jednakowa, niezależnie od tego, jak często zmieniamy samochód.

Większe bezpieczeństwo pasażera

W projekcie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym zapisano także zmianę dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów drogowych. Chodzi głównie o poprawę bezpieczeństwa kobiet, gdyż jak wynika z danych Komendy Głównej Policji rośnie liczba przestępstw o charakterze seksualnym popełnianych w środkach transportu zamawianych przez aplikację. Od stycznia do września 2022 roku odnotowano już 30 takich przypadków, podczas gdy w 2020 było ich 7.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach będą zobowiązani do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy z nimi, czyli zleceniem pierwszego przewozu. Dla tego rozwiązania przewidziano tryb osobistego stawiennictwa. Będą oni musieli przeprowadzić weryfikację tożsamości kierowcy (utrwalić jego wizerunek), sprawdzić jego uprawnienia (to, czy ma prawo jazdy, i to, czy nie był karany). Przedsiębiorca będzie miał prawo i obowiązek przez 5 lat przetwarzać informacje dotyczące osób wykonujących przewóz.

Zostaw komentarz