Jakie są rodzaje ubezpieczeń turystycznych? Tłumaczymy, czym się różnią

rodzaje ubezpieczeń turystycznych seniora

Każdy senior, planując wyjazd, powinien pomyśleć o tym, jak zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa. Narzędziem, dzięki któremu plan może wcielić w życie, jest ubezpieczenie turystyczne. Na jakie rodzaje się dzieli? Z którego warto skorzystać?

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to umowa zawierana przed bądź w trakcie wyjazdu między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Formalizuje postanowienia obu stron w odniesieniu do zabezpieczenia finansowego wycieczki, w tym m.in. pokrycia kosztów ewentualnego leczenia. Polisa turystyczna to dobre uzupełnienie dokumentu, jakim jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na jakie rodzaje dzielą się ubezpieczenia turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne dzielą się w zależności od przedmiotu, który ma zostać nimi objęty. Wśród najpopularniejszych wyróżniamy:

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Należy do najpopularniejszych form ubezpieczenia turystycznego. Polisa pokryje koszty opieki zdrowotnej, np. w przypadku choroby turysty bądź urazu. Ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż koszty leczenia (zwłaszcza za granicą) dla statystycznego polskiego podróżnika mogą oznaczać bardzo duże obciążenie finansowe.

Ubezpieczenie bagażu

Będzie pomocne w sytuacji, gdy nasz bagaż podróżny zostanie skradziony bądź uszkodzony (dojdzie do zniszczenia rzeczy osobistych). Ubezpieczenie obejmuje zarówno bagaż, który zabraliśmy na wycieczkę, jak i ten, który nabyliśmy w czasie podróży.

Ubezpieczenie assistance

Najczęściej odnosi się do ubezpieczenia na wypadek problemów z samochodem. Gdy mamy wykupioną polisę assistance, wystarczy, że o awarii powiadomimy ubezpieczyciela. Ten jest zobowiązany do zorganizowania holowania auta do warsztatu oraz zapewnienia podróżnikom miejsc noclegowych. Rozbudowana polisa assistance obejmuje także wsparcie turysty w rutynowych sytuacjach typu: kupno biletu, zorganizowanie profesjonalnej opieki nad dziećmi czy rezerwacja stolika.

Ubezpieczenie podróży lotniczej

Sprawdzi się w przypadku szkód poniesionych na skutek określonego wcześniej opóźnienia wylotu bądź niewłaściwego dostarczenia bagażu przez przewoźnika.

Ubezpieczenie wypadkowe

Określa się je również jako ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie potrzeby będzie stanowiło rekompensatę za trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego bądź jego śmierć.

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu

Turyście, który skorzysta z tej opcji, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci koszty za wyjazd, w którym mimo rezerwacji nie uczestniczył, lub który musiał przerwać z przyczyn osobistych.

Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe przewiduje sytuacje, w których poszczególne zapisy polisy turystycznej (niezależnie od jej rodzaju) nie będą wiążące. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą m.in.:

  • nieodpowiedniego zabezpieczenia mienia,
  • leczenia wykraczającego poza niezbędny zakres, w tym kuracji w sanatorium oraz leczenia chorób, o których klient nie poinformował przed wykupieniem polisy,
  • szkód, które będąc pod wpływem alkoholu wyrządził ubezpieczony (jeśli nie wykupił klauzuli alkoholowej),
  • skutków zdarzeń związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (chyba że wykupiono odpowiednie rozszerzenie polisy),
  • rekompensaty za uszkodzone, zniszczone albo skradzione dokumenty, instrumenty muzyczne, dzieła sztuki i inne.

Jaki rodzaj ubezpieczenia turystycznego wybrać?

Oferty ubezpieczeń turystycznych są różne, stąd też wybór optymalnej może przysparzać kłopotów. Pamiętajmy, że rodzaj ubezpieczenia turystycznego przede wszystkim powinien odpowiadać indywidualnym potrzebom seniora. Nie każdemu będzie potrzebne ubezpieczenie działające w razie awarii pojazdu czy ubezpieczenie narciarskie. Zawsze starajmy się jednak zwrócić uwagę na to, czy polisa zakresem obejmuje ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *