ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – dlaczego warto wykupić polisę?

Życie jest nieprzewidywalne, a człowiek z natury często unika trudnych tematów. Nie chcąc kusić losu, stara się nie myśleć o chorobach, boi się utraty stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Niestety zaklinanie rzeczywistości nie pozwoli oszukać przeznaczenia. By zabezpieczyć swoją rodzinę przed trudnym położeniem materialnym, warto wykupić polisę na życie.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na życie (zdrowie)?

Śmierć w pracy, w domu, w wyniku nagłej lub długotrwałej choroby czy trwałe kalectwo, którego nabawiliśmy się podczas uprawiania sportu, mogą przyjść bardzo nieoczekiwanie i pozostawić naszych bliskich w trudnym położeniu. Zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieprzewidzianych okoliczności jest ubezpieczenie. Posiadanie polisy pozwala żyć w większym komforcie psychicznym. Ubezpieczenie na życie może dotyczyć wszystkich członków rodziny, co powiększy liczbę osób uprawnionych do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Co pokryje ubezpieczenie zdrowotne (polisa na życie)?

Ubezpieczyciel w ramach wykupionej polisy powinien pokryć:

 • konieczność leczenia szpitalnego,
 • konieczność długotrwałej rehabilitacji,
 • koszty trwałego inwalidztwa wynikającego z niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej (utrata kończyn, części organów wewnętrznych, uszkodzenia mózgu, utrata wzroku, słuchu),
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Wsparcie finansowe w trakcie leczenia

Leczenie specjalistyczne wiąże się z dużymi kosztami, tym bardziej że wiele skutecznych leków nie podlega refundacji, a samo leczenie niekiedy musi być realizowane za granicą. Wysokie koszty rekonwalescencji może pokryć właśnie prywatne ubezpieczenie. Dzięki finansowemu wsparciu nie będziemy musieli miesiącami oczekiwać na wizytę u lekarza, lecz skorzystamy z prywatnej kliniki, gdzie zostaniemy przyjęci bez kolejki. Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i lepszej jakości sprzętu medycznego pozwoli nam szybciej podjąć walkę o powrót do pełnej sprawności.

Bezpieczeństwo na wypadek śmierci

Śmierć głównego żywiciela rodziny może wpędzić jego najbliższych w poważne tarapaty finansowe. W razie zgonu z polisy na życie zostanie wypłacona suma ubezpieczenia (jej wysokość wybieramy przy zakupie ubezpieczenia na życie).

W przypadku długiej choroby i utraty zdolności do pracy chroni nas ubezpieczenie zdrowotne. Podczas wykupowania polisy wybieramy sumę ubezpieczenia, która na wypadek nieszczęścia będzie wsparciem finansowym w walce z chorobą.

Bezpieczna przyszłość

Polisa na życie zabezpieczy finansowo przyszłość dzieci na wypadek śmierci rodziców. To szczególnie ważne, gdy nasi potomkowie nie są jeszcze samodzielni finansowo.

Pamiętaj! Ubezpieczenie zdrowotne lub na życie można wykupić dla całej rodziny, co pozwala na kompleksowe ekonomiczne zabezpieczenie wszystkich jej członków. Zabezpieczenie siebie i swojej rodziny polisą to dowód odpowiedzialności i dojrzałości.

Od czego zależy wysokość składki?

Składka na ubezpieczenie może wynieść zarówno kilkadziesiąt, jak i kilkaset złotych, w zależności od wybranych opcji. Przyjmuje się, że maksymalna wysokość składki nie powinna być większa niż 10 proc. naszych miesięcznych zarobków. 

W przypadku ceny polisy na życie decydujące są:

 • charakter wykonywanej pracy – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe biorą to kryterium pod uwagę podczas obliczania kosztów polisy,
 • stan zdrowia oraz historia chorób – jeśli ryzyko ubezpieczeniowe jest duże, ubezpieczyciel może podnieść cenę polisy; przed zakupem polisy klient zwykle jest proszony o wypełnienie ankiety medycznej,
 • suma ubezpieczenia – im wyższa wysokość potencjalnego odszkodowania, tym wyższe składki,
 • wiek ubezpieczonego – ryzyko ubezpieczeniowe rośnie wraz z wiekiem, dlatego koszt polisy będzie wyższy,
 • zakres ochrony – umowę ubezpieczenia można dowolnie rozszerzyć, jednak każdy dodatkowy wariant to wyższa końcowa wartość składki.

Uwaga! Przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie musisz zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności na wypadek śmierci ubezpieczonego. Towarzystwa ubezpieczeniowe często stosują wyłączenia odpowiedzialności; nawet niezgodne z prawem.

Na jaki okres wykupić polisę na życie?

Polisę na życie kupuje się na co najmniej rok. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W ofercie niektórych towarzystw można spotkać produkty zabezpieczające przez dłuższy czas, a nawet chroniące bezterminowo, choć zwykle ich koszt jest dość wysoki. Okres trwania umowy ubezpieczenia zależy przede wszystkim od wieku ubezpieczonego oraz jego stanu zdrowia.

Na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wypłatę określonego świadczenia, zgodnego z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia. Powinno być ono na tyle duże, by zapewnić naszym bliskim płynność finansową, ale jednocześnie nie może być zbyt wysokie, aby nadmiernie nie obciążyć naszego budżetu (suma ubezpieczenia wpływa na wysokość składki miesięcznej).

Co warto sprawdzić przed wykupieniem polisy na życie?

Przed wykupieniem ubezpieczenia na życie należy sprawdzić:

 • czas wypłaty świadczeń,
 • wysokość składki ubezpieczenia,
 • wysokość sumy ubezpieczenia,
 • zakres, jaki obejmuje ochrona ubezpieczeniowa,
 • czas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • liczbę osób, które można objąć ochroną,
 • listę wyłączeń odpowiedzialności,
 • okres karencji.

Ubezpieczenie – indywidualne czy grupowe?

Wybór formy ubezpieczenia zależy od naszych oczekiwań. Polisa indywidualna (dla jednej osoby, ale i całej rodziny) pozwala na:

 • samodzielne ustalanie wysokości świadczenia (roszczeń),
 • wybór częstotliwości opłacania składki,
 • określenie długości czasu trwania umowy,
 • wybór rodzaju polisy (ochronna, oszczędnościowa, inwestycyjna).

W wariancie grupowym zakres, suma, rodzaj i częstotliwość są ustalone z góry. Z uwagi na fakt, że tego typu polisy najczęściej występują w zakładach pracy, czas zwykle zależy od umowy z pracodawcą. Szeroka grupa docelowa zarówno pod kątem wiekowym, zawodowym, jak i zdrowotnym wymusza często spłycenie oferty. To sprawia jednak, że w ubezpieczeniach grupowych zakres ochrony jest szeroki, a cena niższa niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Zostaw komentarz