Trwa nabór wniosków do programu „Senior +”. W puli jest 60 mln zł

program Senior +

Wiele wskazuje na to, że wkrótce w Polsce przybędzie miejsc, w których seniorzy miło spędzą czas. To zasługa kolejnej edycji programu „Senior+”, którego przyszłoroczny budżet opiewa na 60 mln zł.

Pieniądze mogą zostać przeznaczone na utworzenie lub finansowe wsparcie już istniejących dziennych domów opieki i klubów seniora (emeryta). Są to kluczowe założenia programu, który w głównej mierze skupia się na zwiększeniu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. W latach 2021–2025 na realizację inicjatywy „Senior+” rząd zamierza przeznaczyć w sumie 300 mln zł.

Dzienny dom opieki a klub seniora

„Dzienny dom opieki” to miejsce, w którym osoba starsza może spędzić od kilku do kilkunastu godzin na dobę i gdzie ma zagwarantowaną troskę ze strony doświadczonego personelu. Z ośrodka korzystają seniorzy, wobec których istnieją przeciwwskazania do samotnego pozostawania w domu; podczas dłuższej nieobecności rodziny.

W odróżnieniu od domu opieki klub seniora jest skierowany do osób samodzielnych i aktywnych, które rozpiera energia. Dobrowolne spotkania odbywają się w wyznaczone dni tygodnia. W klubach odbywają są warsztaty plastyczne, literackie itp. oraz zawiązują nowe znajomości.

W Polsce działa ponad tysiąc placówek obu typów, dysponujących łącznie około 25 tys. miejsc.

Warunki dofinansowania

O dofinansowanie w ramach dwóch modułów mogą ubiegać się gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie.

Pierwszy moduł obejmuje środki z przeznaczeniem na tworzenie nowych placówek: maksymalnie 400 tys. złotych w przypadku dziennych domów opieki i 200 tys. złotych, jeśli chodzi o kluby dla seniora. Szacuje się, że pomoc pieniężna pozwoli sfinansować inwestycję w nawet 80 proc.

Moduł drugi to pula środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności istniejących placówek. W tym przypadku maksymalna wartość dotacji to 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu opieki można uzyskać nie więcej niż 400 zł miesięcznego wsparcia. Jedno miejsce w klubie może być dofinansowane kwotą nie większą niż 200 zł na miesiąc.

Ważne terminy

Oferty należy składać do 5 stycznia 2023 roku do 16, w wersji elektronicznej poprzez Generator Obsługi Dotacji. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca przyszłego roku. Program pozwala na dofinansowanie tzw. projektów jednorocznych, czyli realizowanych i zakończonych w 2023 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *