Pożyczka a kredyt – poznaj najistotniejsze różnice

Pożyczka a kredyt dla seniora

Mimo że nazw tych instrumentów finansowych często używa się zamiennie, z punktu widzenia prawa nie są one tożsame. Czym różnią się pożyczka i kredyt? Która z opcji jest korzystniejsza dla seniora?

Czym jest kredyt?

Definicję kredytu reguluje „Prawo bankowe”. Zgodnie z nim jest to okoliczność, gdy poprzez umowę kredytu bank zobowiązał się do udzielenia kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej. Jest ona udzielana na wskazany czas i cel. Kredytobiorca jest zobowiązany do korzystania ze środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie w ramach udzielonego kredytu oraz do ich zwrotu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, które przewiduje umowa kredytowa.

Czym jest pożyczka?

Charakter pożyczki określa „Kodeks cywilny”. Zgodnie z przepisami umowę pożyczki zawiera się pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę to, co jest przedmiotem umowy pożyczki. Czyli określoną kwotę środków pieniężnych albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Z kolei biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić to, co pobrał, w takiej samej liczbie oraz zgodnie co do jakości.

Jakie są podobieństwa między pożyczką a kredytem?

Zarówno w przypadku pożyczki, jak i kredytu dla seniora mówimy o zaciąganiu pewnego zobowiązania –długu. Kredyt i pożyczka mogą być odpłatne, spłacane w ratach, a umowa może mieć formę pisemną (w przypadku kredytu taka forma musi być zachowana). Cechą wspólną pożyczek i kredytów jest maksymalna wysokość oprocentowania. Kredyt a pożyczka nie różnią się też, jeśli chodzi o konieczność zwrotu pożyczonych środków.

Tak jak w przypadku pożyczki, tak i kredytu za niespłacanie zobowiązania zgodnie z harmonogramem grożą sankcje. Pożyczkodawca i kredytodawca mają do dyspozycji te same ścieżki prawne służące do wyegzekwowania należności. Za opóźnienie w spłacie mogą naliczać odsetki karne, skierować sprawę do firmy windykacyjnej, sądu bądź komornika.

Jakie są różnice między kredytem a pożyczką?

Podstawową różnicą jest akt prawny, który reguluje udzielanie pożyczek i kredytów. Pożyczki są przyznawane zgodnie z przepisami „Kodeksu cywilnego”, a kredyty są uregulowane przepisami „Prawa bankowego”. Wspomniane produkty finansowe różnią się również tym, że:

  • przedmiotem umowy kredytu są środki finansowe, a pożyczki pieniądze lub rzeczy określone co do gatunku,
  • umowa kredytu zawsze jest odpłatna, a umowa pożyczki nie musi wiązać się z kosztami,
  • cel umowy kredytowej jest określony, a pożyczki dowolny,
  • uzyskanie kredytu trwa długo w stosunku do starania się o pożyczkę,
  • kredyt spłaca się ratalnie, a pożyczkę ratalnie bądź jednorazowo,
  • umowa o kredyt musi być sporządzona pisemnie, a umowa pożyczki (do 1000 zł) ma dowolny charakter.

Kiedy lepsza jest pożyczka, a kiedy kredyt?

To, który produkt finansowy powinien wybrać senior, zależy od rodzaju planowanego wydatku. Jeśli senior zamierza np. zakupić nieruchomość, do jego potrzeb będzie dostosowany kredyt bankowy. To on pozwoli na swobodne regulowanie zobowiązań w dłuższej perspektywie. Jeżeli nie potrzebujemy aż tyle gotówki, ale musimy ją mieć jak najprędzej, powinniśmy skorzystać z pożyczki, którą możemy uzyskać nawet w 15 minut.

Gdzie szukać informacji o pożyczkach bądź kredytach?

Jeśli senior zamierza zaciągnąć chwilówkę, wcześniej powinien jak najdokładniej poznać wszystkie aspekty związane z danym instrumentem finansowym. W tym celu możemy skorzystać z Internetu, lecz o wiele pewniej będzie wybrać się do placówki bankowej bądź pożyczkowej i porozmawiać z doradcą klienta. To on najlepiej wyjaśni interesantowi, czym się różni kredyt hipoteczny od gotówkowego albo jakie są różnice między pożyczką mobilną a pożyczką pod zastaw.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *