nieużywane konto bankowe

Nieużywane konto bankowe – co dzieje się z kontem, z którego nie korzystamy?

Konto osobiste to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych w Polsce i na świecie. Wiążą się z nim zarówno przywileje, jak i obowiązki. Czy nieużywane konto bankowe generuje długi? Wyjaśniamy!

Dlaczego chętnie korzystamy z kont bankowych?

Konto jest flagowym produktem każdego banku pozwalającym na bezpieczne przechowywanie zgromadzonych oszczędności. Chętnie korzystają z niego ludzie w różnym wieku. To najłatwiejszy sposób na odbieranie i przekazywanie przelewów. Z danych PRNews.pl wynika, że na koniec września 2021 roku banki uniwersalne obsługiwały niemal 35 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Jak założyć konto w banku?

Założenie konta bankowego i prowadzenie rachunku to prosty proces, który opiera się na umowie. Jego podstawą jest złożenie wniosku w stacjonarnej placówce wybranego banku (albo online lub przez telefon), a następnie przygotowanie umowy przez bank, weryfikacja tożsamości klienta i podpisanie opracowanego dokumentu.

Na co musisz zwrócić uwagę, zakładając konto w banku?

Założenie konta bankowego należy poprzedzić dokładnym rozpoznaniem warunków umowy. Jeśli decydujesz się na współpracę, powinieneś zwrócić uwagę na:

Opłaty za prowadzenie konta, rachunku klienta

Obecnie w wielu bankach posiadacz rachunku może liczyć na konto bez opłat i prowizji. Część instytucji taką opcję oferuje jedynie pod pewnymi warunkami. Najpopularniejszym z kryteriów uprawiającym do bonusu jest zobowiązanie właściciela konta do comiesięcznego zasilania rachunku określoną kwotą, np. w wysokości 1500 zł.

Wypłaty z bankomatów

Jeśli pieniądze pobieramy często, i są to sumy większe niż standardowe kilkaset złotych, należy dowiedzieć się, czy nie będziemy zobligowani do przestrzegania limitów. Sprawdź, czy bezpłatne wypłaty przysługują Ci jedynie w przypadku bankomatów w Polsce czy także za granicą. Nie upewniwszy się zawczasu, później możemy być zdziwieni wysoką prowizją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

To instytucja, która zapewni klientowi zwrot zgromadzonych środków wtedy, gdy np. bank ogłosi upadłość. W ramach BFG w danym banku lub kasie jeden deponent może liczyć na zwrot maksymalnie 100 000 euro (w ich równowartości w złotych), bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w tym banku lub kasie.

Konieczność czasowego utrzymania konta

W niektórych bankach bonusy przysługują tylko temu posiadaczowi rachunku, który utrzyma konto przez minimalny czas określony w umowie. Zazwyczaj jest to nie mniej niż rok bądź 2 lata. Zamknięcie konta przed upływem terminu może skutkować utratą wszelkiego rodzaju zniżek, które gromadziliśmy nawet przez kilka miesięcy. Jeśli otwarcie konta połączono z lepszą ofertą kredytową, a Ty jeszcze nie spłaciłeś zadłużenia, bądź ostrożny. Zamykając konto, zerwiesz umowę i prawdopodobnie narazisz się na podwyższenie rat.

Opłaty za utrzymanie karty kredytowej

Standardowe opłaty za kartę kredytową nie przewyższają 10 złotych miesięcznie. Niekiedy zdarza się, że banki oferują jej utrzymanie za darmo. By upewnić się co do warunków, należy dokładnie przeczytać regulamin.

Rezygnacja z konta a opłaty

Z konta możemy zrezygnować w każdej chwili, jednak musimy liczyć się z konsekwencjami takiej decyzji. Jeśli zrezygnujemy z niego przed upływem terminu wskazanego w umowie, bank raczej cofnie nam wszystkie dotychczas udzielone profity. Konstrukcja umów zwykle pozwala bankowi trzymać klienta w szachu.

Czasami zdarza się odwrotna sytuacja. Mamy konto, z którego nie korzystamy, a z różnych względów nie zostało ono zamknięte. Wówczas bank może naliczać opłaty mimo to, że właściciel rachunku nie wykazuje aktywności. Opłaty będą naliczane tak długo, jak długo będzie obowiązywała umowa. Również okres wypowiedzenia nie zwalnia nas z regulowania należności. Prawo umożliwia bankom pobieranie opłat za pełny okres rezygnacji.

Czym są martwe konta?

Martwe konta to rachunki bankowe, na których od dłuższego czasu nie odnotowano ani jednej dyspozycji ich posiadacza. Proces weryfikacji tzw. martwego rachunku jest dość długotrwały. Po 5 latach bank monitorujący martwe konta ma obowiązek sprawdzić, czy właściciel rachunku żyje. Po dekadzie od ostatniej aktywności na koncie bank może samodzielnie zamknąć rachunek, lecz wcześniej ma obowiązek powiadomić o tym właściciela konta.

Gdy bank otrzyma potwierdzenie, że właściciel konta zmarł, zgromadzone środki zostaną przekazane spadkobiercom. Jeśli nie znajdzie spadkobierców, zdeponowane pieniądze przejmie gmina, w której był zameldowany posiadacz rachunku.

Martwe konto a operacje bankowe

Mimo że właściciel rachunku nie korzysta z konta, nadal obowiązuje go umowa. Martwe konto mogą obciążać:

  • nowe opłaty bankowe, wynikające ze zmiany cennika,
  • opłata warunkowa (nie jest naliczana w przypadku aktywnego klienta, który w miesiącu dokona określonej przez bank liczby operacji na koncie),
  • opłaty za wyciągi papierowe.

W zależności od umowy w sytuacji, gdy skończą się środki na koncie, bank może automatycznie uruchomić linię kredytową. Nie można wykluczyć, że naliczanie opłat może wynikać również ze zwykłej pomyłki. Prostowanie błędu po latach bywa wyjątkowo trudne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że o długach dowiemy się dopiero wtedy, gdy do naszych drzwi zapuka komornik.

Choć bank stara się poinformować nas o zmianach w regulaminie obsługi, nie zawsze jest to skuteczne. Czasami informacja o nowych opłatach trafia listem na nieaktualny adres bądź znajduje się w systemie bankowości elektronicznej, z której korzystamy bardzo rzadko. Zdarza się, że klient odbierze list, ale po chwili stwierdzi, że to pomyłka. Dlaczego? Gdyż zwyczajnie zapomniał, że kiedyś założył konto w danym banku. Niekiedy problem leży w komunikacji. Czytając list napisany żargonem branży bankowej, nabieramy przekonania, że do podwyżek nie dojdzie, mimo że to właśnie o podniesieniu opłat bank nas informuje.

Co zrobić, by nie zapomnieć o koncie?

By nie mieć nieprzewidzianych wydatków, sporządź listę posiadanych produktów bankowych, a później regularnie (np. co pół roku) przeprowadzaj ich inwentaryzację. Dezaktywacji konta nie odkładaj na później. Działając w ten sposób, łatwo możesz coś przeoczyć lub o czymś zapomnieć.

Pamiętaj, że zawsze należy zweryfikować dyspozycję banku, czyli sprawdzić, czy zgodnie z deklaracją zamknął on nasz rachunek. Placówka zwykle robi to w ciągu 30 dni. Wyślij na stary numer konta jednogroszowy przelew. Zwrot będzie oznaczał, że konto jest nieaktywne. By mieć stuprocentową pewność, zabezpiecz się bankowym potwierdzeniem zamknięcia rachunku (tym bardziej, jeśli dokument jest wydawany za darmo). Rachunek, który chcemy zamknąć, nie może być zadłużony. Żaden bank nie zamknie konta z debetem.

Jak odnaleźć uśpiony rachunek?

By odnaleźć uśpione konto, należy skorzystać z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych (CIoRB). Wykaz pozwala zastąpić stos wniosków do każdego banku z osobna jednym formularzem. Za usługę trzeba zapłacić: w zależności od banku będzie to około 25-35 zł.

Jeśli zamierzamy szukać własnych rachunków, potrzebujemy tylko dowodu osobistego. Gdy chodzi o konto po zmarłym, banki najczęściej wymagają przedłożenia aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania spadkiem.

Po zweryfikowaniu dokumentów pracownik banku kieruje zapytanie do CIoRB. Ta przesyła je następnie do wszystkich banków działających w Polsce.

Choć bank nie poda nam informacji o wysokości środków zdeponowanych na rachunku, dowiemy się:

  • jakie podmioty prowadzą (prowadziły) rachunek danej osoby,
  • jaki jest rodzaj rachunku: indywidualny czy wspólny,
  • które umowy wygasły i jakie umowy rozwiązano z powodu śmierci posiadacza rachunku lub braku dyspozycji przez 10 lat ostatnich lat.

Zostaw komentarz